37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 234 din 24.03.2015

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 234 din 24.03.2015

25.03.2015
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (28.25.19)
    Urmează a fi înregistrată în Registrul general electronic al facturilor fiscale factura fiscală a cărei valoare impozabilă depășește 100 mii lei, dar care este generată prin SIA E-factura?
    Reieșind din prevederile art.1181 din Codul fiscal, factura fiscală electronică nu se înregistrează în Registrul general electronic al facturilor fiscale.

2. (28.25.18)
    Cum pot fi corectate datele înscrise eronat la înregistrarea facturii fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale?
    În conformitate cu prevederile pct.13 și pct.14 din Instrucțiunea privind modul de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale aprobată prin Ordinul IFPS nr.446 din 21.06.2012 (Monitorul Oficial nr.131-134/802 din 29.06.2012), corectarea datelor înscrise eronat la înregistrarea facturii fiscale în Registru se asigură prin anularea înregistrării anterioare a facturii fiscale şi reînregistrarea acesteia.
    Data înregistrării în Registru a facturii fiscale după reînregistrarea acesteia, se consideră data înregistrări iniţiale.
    La anularea înregistrării facturii fiscale în Registru se indică motivul anulării (corectarea înregistrării anterioare a facturii fiscale în Registru).
    Operatorul (Î.S. FISCSERVINFORM) va asigura păstrarea în sistem a înscrierilor referitoare la facturile fiscale înregistrarea cărora a fost ulterior anulată, cu indicarea motivului anulării.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...