37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 225 din 18.03.2015

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 225 din 18.03.2015

19.03.2015
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (6.2.2.12)
    Pentru cine apare obligațiiile la taxa pentru amenajarea teritoriului în următoarele cazuri:
-numărul mediu scriptic al salariaților lipsește, însă fondatorii sunt 2 persoane, unul din care exercită funcția de administrator (manager) al întreprinderii, iar al doilea nu este lucrător al întreprinderii;
-numărul mediu scriptic al salariaților lipsește, însă fondatorii sunt 2 persoane, unul din care este nerezident al RM, care exercită funcția de administrator (manager) al întreprinderii, pentru care se remunerează salariu, iar al doilea nu este lucrător al întreprinderii?
    Atît în primul cît și în al doilea caz obligația la taxa pentru amenajarea teritoriului apare doar pentru o unitate - administratorul întreprinderii. În primul caz - pentru administrator, ca persoană care exercită funcția de administrator al întreprinderii și constituie ca fondator, iar în al doilea caz - pentru administratorul, care urmează a fi inclus în numărul mediu scriptic de salariați.

2. (6.2.2.11)
    Obiectul impunerii la taxa pentru amenajarea teritoriului, potrivit art. 291 lit. a) al CF, îl constituie salariaţii şi/sau fondatorii întreprinderilor care nu sînt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi. Totodată, baza impozabilă al obiectului impunerii, conform art. 291 alin. (2) al CF, este cea stabilită în anexa la titlu VII al CF. Conform lit. a) col. 2 a anexei la titlul VII al CF, baza impozabilă la taxa pentru amenajarea teritoriului, este numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi/sau fondatorii întreprinderilor în cazul în care aceştia activează în întreprinderile fondate, însă nu sînt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi. Care de fapt este baza impozabilă care urmează a fi aplicată la calcularea taxei pentru amenajarea teritoriului?
    În scopul calculării obligațiilor la taxa pentru amenajarea teritoriului se aplică baza impozabilă stabilită în lit. a) col. 2 al anexei la titlul VII al CF, și anume - numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi/sau fondatorii întreprinderilor în cazul în care aceştia activează în întreprinderile fondate, însă nu sînt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi.
    Salariat, conform prevederilor Codului muncii este persoană fizică (bărbat sau femeie) care prestează o muncă conform unei anumite specialităţi, calificări sau într-o anumită funcţie, în schimbul unui salariu, în baza contractului individual de muncă.
    Respectiv, baza impozabilă la taxa pentru amenajarea teritoriului este constituită din două componente: 1 - numărul mediu scriptic trimestrial al salariaților; 2 - fondatorii întreprinderilor care activează în întreprinderile fondate, însă nu sînt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi.

3. (6.2.2.10)
    Firma se află în proces de lichidare și lucrători nu are. Unicul fondator are statut de persoană juridică. În scopul lichidării firmei a fost numit un lichidator independent, care nu este lucrător al întreprinderii și nici al ei fondator. Apare în cazul dat obligația de calculare, achitare și prezentare a dării de seamă pe taxa pentru amenajarea teritoriului?
    Firma care se află în proces de lichidare, nu dispune de salariați și fondatorul acesteia nu este lucrător (angajator) al întreprinderii, iar în calitate de lichidator al întreprinderii este numită o persoană independentă, care nu este nici lucrătorul întreprinderii, nici fondator al acesteia, nu are obligația de calculare, achitare și prezentare a dării de seamă la taxa pentru amenajarea teritoriului (anexa la titlul VII al CF).

4. (6.2.1.6)
    Suntem Asociația proprietarilor locuințelor privatizate (APLP) - organizație necomercială, ce corespunde cerințelor art. 52 al Codului fiscal. În legătură cu aceasta apare întrebarea, are în acest caz APLP obligația de calculare și achitare a taxei pentru amenajarea teritoriului?
    Subiecți ai impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului, în conformitate cu prevederile titlului VII al CF sunt persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care dispun de bază impozabilă.
    Reieșind din prevederile art. 5 alin. 14) și 16) al CF, activitatea organizației necomerciale - persoanei juridice a cărei activitate nu are drept scop obținerea venitului şi care nu folosește vreo parte din proprietate sau din venit în interesele vreunui membru al organizației, ale unui fondator sau ale unei persoane particulare, nu constituie activitate de întreprinzător, și, respectiv, nu necesită înregistrare în calitatea corespunzătoare.
    Drept urmare, persoana juridică, înregistrată, conform legislației în vigoare în calitate de organizație necomercială, nu este subiect al impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului.

5. (6.2.2.9)
    Care este modul de aprecierea numărului mediu scriptic trimestrial al salariaților în scopul calculării primei componente a bazei impozabile la taxa pentru amenajarea teritoriului?
    Pentru calcularea efectivului de salariați în mediu (numărul mediu al salariaților) pentru perioada gestionară (trimestru), de obicei, se ține evidența zilnică a acestora (cu excepția salariaţilor angajaţi prin cumul (cumularzii externi)), care trebuie să fie concretizată în baza ordinelor (dispozițiilor, deciziilor, hotărârilor) angajatorului, de transfer a salariaților la o altă muncă și de încetare a contractelor de muncă.
    În cazul în care nu se ține evidența zilnică a efectivului de salariați, numărul mediu al salariaților în luna raportată se calculează raportându-se suma efectivului unității la sfârșitul lunii precedente și la sfârșitul lunii raportate la 2.
    Reieșind din cele expuse, prima componentă a bazei impozabile la taxa pentru amenajarea teritoriului include numărul mediu scriptic al salariaților pe trimestru, care se determină sumându-se numărul mediu lunar al salariaților (cu excepția cumularzilor externi și persoanelor care prestează servicii în baza unor contracte de drept civil) pentru toate lunile de activitate a unității în trimestru și raportând-se la trei.

6. (6.2.2.8)
    Care este modul de calculare a taxei pentru amenajarea teritoriului, dacă persoanele activează prin cumul la două sau mai multe întreprinderi?
    Faptul că una și aceiași persoană activează prin cumul la două sau mai multe întreprinderi, nu modifică modul de calculare a taxei pentru amenajarea teritoriului. Fiecare întreprindere calculează taxa pentru amenajarea teritoriului reieșind din baza impozabilă a întreprinderii sale. Respectiv, în cazul în care una și aceiași persoană activează prin cumul la mai multe întreprinderi și, concomitent, este și fondator al acestora, fiecare întreprindere în parte are obligația de a include această persoană în baza impozabilă la taxa pentru amenajarea teritoriului (anexa la titlul VII al CF).

7. (6.2.2.7)
    Urmează a fi inclusă în baza impozabilă aferentă taxei pentru amenajarea teritoriului fondatorul întreprinderii individuale, dacă întreprinderea nu funcţionează, iar fondatorul este angajat ca salariat în cadrul unei alte întreprinderi şi aceasta din urmă calculează şi achită pentru el taxa respectivă?
    Faptul că întreprinderea nu activează sau faptul că una şi aceeaşi persoană este inclusă în baza impozabilă a diferitor întreprinderi, nu este motiv pentru necalcularea taxei pentru amenajarea teritoriului. Întreprinderea nu va avea obligaţia de a calcula, achita şi prezenta darea de seamă la taxa pentru amenajarea teritoriului numai în cazurile în care acesta fie şi-a suspendat activitatea de întreprinzător la Camera Înregistrării de Stat, fie nu dispune de bază impozabilă.
    Fondatorul întreprinderii individuale urmează a fi inclus în baza impozabilă la taxa pentru amenajarea teritoriului a întreprinderii fondate, în cazul în care aceasta în întreprinderea fondată prestează o muncă conform unei anumite specialități, calificări sau într-o anumită funcţie (anexa la titlul VII al CF).

8. (6.2.2.6)
    Urmează a fi inclusă în baza impozabilă la taxa pentru amenajarea teritoriului persoana, care activează la întreprindere prin cumul?
    Persoanele care prestează munca prin cumul (cumularzii externi), înscrişi în liste distincte al întreprinderii, nu se includ în efectivul de salariaţi și, ca urmare - în efectivul de personal pentru o perioadă gestionară, care se determină în funcţie de indicii numărului mediu scriptic pentru trimestrul gestionar (art. 288 alin.10), titlul VII al CF ).
    Totodată, în cazul în care aceleași persoane - cumularzii externi sunt concomitent și fondatori ai întreprinderii, la care activează prin cumul, aceștia se includ în baza impozabilă la taxa pentru amenajarea teritoriului - ca fondatori ai întreprinderii în care activează. (anexa la titlul VII al CF).

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...