37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 214 din 11.03.2015

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 214 din 11.03.2015

13.03.2015
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (7.8.7.2)
    Cînd se prezintă darea de seamă la taxa pentru lemnul eliberat pe picior?
    Darea de seamă la taxa la taxa pentru lemnul eliberat pe picior se prezintă trimestrial, în termen de pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune (art. 301 alin. (1) al Codului fiscal).
    Darea de seamă la taxa pentru lemnul eliberat pe picior se prezintă în baza formularului „Forma TRN15", aprobat prin Ordin IFPS nr. 1721 din 15.12.2014 „Privind aprobarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15) și a Formularului TRN 15".
    Darea de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN15) se prezintă începînd cu perioadele fiscale corespunzătoare anului 2015.
    Pentru perioadele fiscale precedente anului 2015 darea de seamă la taxa pentru lemnul eliberat pe picior se prezenta în baza formularului „Forma TL06", aprobat prin Ordin IFPS nr. 22 din 03.02.2006 „Privind aprobarea formularelor tipizate ale dărilor de seamă fiscale pe taxele pentru resursele naturale". (art. 301 alin. (4) al Codului fiscal).

Arhiva
    Cînd se prezintă darea de seamă la la taxa pentru lemnul eliberat pe picior?
    Darea de seamă la taxa la taxa pentru lemnul eliberat pe picior se prezintă trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune (art. 301 alin. (1) al Codului fiscal).

2. (7.7.7.2)
    Cînd se prezintă darea de seamă la taxa pentru exploatarea construcțiilor subterane în scopul desfășurării activității de întreprinzător, altele decît cele destinate extracției mineralelor utile?
    Darea de seamă la taxa pentru exploatarea construcțiilor subterane în scopul desfășurării activității de întreprinzător, altele decît cele destinate extracției mineralelor utile se prezintă trimestrial, în termen de pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune (art. 301 alin. (1) al Codului fiscal).
    Darea de seamă la taxa pentru exploatarea construcțiilor subterane în scopul desfășurării activității de întreprinzător, altele decît cele destinate extracției mineralelor utile se prezintă în baza formularului „Forma TRN15", aprobat prin Ordin IFPS nr. 1721 din 15.12.2014 „Privind aprobarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15) și a Formularului TRN 15".
    Darea de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN15) se prezintă începînd cu perioadele fiscale corespunzătoare anului 2015.
    Pentru perioadele fiscale precedente anului 2015 darea de seamă la taxa pentru exploatarea construcțiilor subterane în scopul desfășurării activității de întreprinzător, altele decît cele destinate extracției mineralelor utile se prezenta în baza formularului „Forma TCPA06", aprobat prin Ordin IFPS nr. 22 din 03.02.2006 „Privind aprobarea formularelor tipizate ale dărilor de seamă fiscale pe taxele pentru resursele naturale". (art. 301 alin. (4) al Codului fiscal).

Arhiva
    Cînd se prezintă darea de seamă la taxa pentru exploatarea construcţiilor subterane în scopul scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile?
    Darea de seamă la taxa pentru exploatarea construcţiilor subterane în scopul scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile se prezintă trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune (art. 301 alin. (1) al Codului fiscal).

3. (7.6.7.2)
    Cînd se prezintă darea de seamă la taxa pentru folosirea spațiilor subterane în scopul construcției obiectivelor subterane, altele decît cele destinate extracției mineralelor utile?
    Darea de seamă la taxa pentru folosirea spațiilor subterane în scopul construcției obiectivelor subterane, altele decît cele destinate extracției mineralelor utile se prezintă trimestrial, în termen de pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune (art. 301 alin. (1) al Codului fiscal).
    Darea de seamă la taxa pentru folosirea spațiilor subterane în scopul construcției obiectivelor subterane, altele decît cele destinate extracției mineralelor utile se prezintă în baza formularului „Forma TRN15", aprobat prin Ordin IFPS nr. 1721 din 15.12.2014 „Privind aprobarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15) și a Formularului TRN 15".
    Darea de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN15) se prezintă începînd cu perioadele fiscale corespunzătoare anului 2015.
    Pentru perioadele fiscale precedente anului 2015 darea de seamă la taxa pentru folosirea spațiilor subterane în scopul construcției obiectivelor subterane, altele decît cele destinate extracției mineralelor utile se prezenta în baza formularului „Forma TSPC06", aprobat prin Ordin IFPS nr. 22 din 03.02.2006 „Privind aprobarea formularelor tipizate ale dărilor de seamă fiscale pe taxele pentru resursele naturale". (art. 301 alin. (4) al Codului fiscal).

Arhiva
    Cînd se prezintă darea de seamă la taxa pentru folosirea spaţiilor subterane în scopul construcţiei obiectivelor subterane, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile?
    Darea de seamă la taxa pentru folosirea spaţiilor subterane în scopul construcţiei obiectivelor subterane, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile se prezintă trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune (art. 301 alin. (1) al Codului fiscal).

4. (7.5.7.3)
    Cînd se prezintă darea de seamă la taxa pentru extragerea mineralelor utile?
    Darea de seamă la taxa pentru extragerea mineralelor utile se prezintă de către plătitorii taxei trimestrial, în termen de pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune (art. 301 alin. (1) al Codului fiscal).
    Darea de seamă la taxa pentru extragerea mineralelor utile se prezintă în baza formularului „Forma TRN15", aprobat prin Ordin IFPS nr. 1721 din 15.12.2014 „Privind aprobarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15) și a Formularului TRN 15".
    Darea de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN15) se prezintă începînd cu perioadele fiscale corespunzătoare anului 2015.
    Pentru perioadele fiscale precedente anului 2015 darea de seamă la taxa pentru extragerea mineralelor utile se prezenta în baza formularului „Forma TMU06", aprobat prin Ordin IFPS nr. 22 din 03.02.2006 „Privind aprobarea formularelor tipizate ale dărilor de seamă fiscale pe taxele pentru resursele naturale". (art. 301 alin. (4) al Codului fiscal).

Arhiva
    Cînd se prezintă darea de seamă la taxa pentru explorărilor geologice?
    Darea de seamă la taxa pentru efectuarea explorărilor geologice se prezintă de către plătitorii taxei trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune (art. 301 alin. (1) al Codului fiscal).

5. (7.4.7.2)
    Cînd se prezintă darea de seamă la taxa pentru efectuarea explorărilor geologice?
    Darea de seamă la taxa pentru efectuarea explorărilor geologice se prezintă de către persoanele juridice și fizice, care efectuează explorări geologice trimestrial, în termen de pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune (art. 301 alin. (1) al Codului fiscal).
    Darea de seamă la taxa pentru efectuarea explorărilor geologice se prezintă în baza formularului „Forma TRN15", aprobat prin Ordin IFPS nr. 1721 din 15.12.2014 „Privind aprobarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15) și a Formularului TRN 15".
    Darea de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN15) se prezintă începînd cu perioadele fiscale corespunzătoare anului 2015.
    Pentru perioadele fiscale precedente anului 2015 darea de seamă la taxa pentru efectuarea explorărilor geologice se prezenta în baza formularului „Forma TEG06", aprobat prin Ordin IFPS nr. 22 din 03.02.2006 „Privind aprobarea formularelor tipizate ale dărilor de seamă fiscale pe taxele pentru resursele naturale". (art. 301 alin. (4) al Codului fiscal).

Arhiva
    Cînd se prezintă darea de seamă la taxa pentru explorărilor geologice?
    Darea de seamă la taxa pentru efectuarea explorărilor geologice se prezintă de către persoanele juridice şi fizice, care efectuează explorări geologice trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune (art. 301 alin. (1) al Codului fiscal).

6. (7.3.7.2)
    Cînd se prezintă darea de seamă la taxa pentru efectuarea prospecțiunilor geologice?
    Darea de seamă la taxa pentru efectuarea prospecțiunilor geologice se prezintă de către persoanele juridice și fizice, care efectuează prospecțiuni geologice trimestrial, în termen de pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune (art. 301 alin. (1) al Codului fiscal).
    Darea de seamă la taxa pentru efectuarea prospecțiunilor geologice se prezintă în baza formularului „Forma TRN15", aprobat prin Ordin IFPS nr. 1721 din 15.12.2014 „Privind aprobarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15) și a Formularului TRN 15".
    Darea de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN15) se prezintă începînd cu perioadele fiscale corespunzătoare anului 2015.
    Pentru perioadele fiscale precedente anului 2015 darea de seamă la taxa pentru efectuarea prospecțiunilor geologice se prezenta în baza formularului „Forma TPG06", aprobat prin Ordin IFPS nr. 22 din 03.02.2006 „Privind aprobarea formularelor tipizate ale dărilor de seamă fiscale pe taxele pentru resursele naturale". (art. 301 alin. (4) al Codului fiscal).

Arhiva
    Cînd se prezintă darea de seamă la taxa pentru efectuarea prospecţiunilor geologice?
    Dare de seamă la taxa pentru efectuarea prospecţiunilor geologice se prezintă de către persoanele juridice şi fizice, care efectuează prospecţiuni geologice trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune (art. 301 alin. (1) al Codului fiscal).

7. (7.2.7.2)
    Cînd se prezintă darea de seamă la taxa pentru apă?
    Darea de seamă la taxa pentru apă se prezintă de către persoanele juridice și fizice înregistrate în calitate de întreprinzători, care extrag apă din fondul apelor și cele care utilizează apa la hidrocentrale trimestrial, în termen de pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului de gestiune (art. 301 alin. (1) al Codului fiscal).
    Darea de seamă la taxa pentru apă se prezintă în baza formularului „Forma TRN15", aprobat prin Ordin IFPS nr. 1721 din 15.12.2014 „Privind aprobarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15) și a Formularului TRN 15".
    Darea de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN15) se prezintă începînd cu perioadele fiscale corespunzătoare anului 2015.
    Pentru perioadele fiscale precedente anului 2015 darea de seamă la taxa pentru apă se prezenta în baza formularului „Forma TA-08", aprobat prin Ordin IFPS nr. 566 din 07.11.2007 „Cu privire la aprobarea formularului tipizat al dării de seamă la taxa pentru apă (Forma TA-08) și Instrucțiunii privind modul de completare și prezentare a acesteia". (art. 301 alin. (4) al Codului fiscal).
    Întreprinzătorii individuali, gospodăriile țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA prezintă, pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă unificată, care cuprinde și taxa pentru apă.
    Darea de seamă unificată se prezintă în baza formularului „Forma UNIF14", aprobat prin Ordin IFPS nr. 1804 din 30.12.2014 „Privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Declarație) (Forma UNIF14)". (art. 301 alin. (4) al Codului fiscal).

Arhiva
    Cînd se prezintă darea de seamă la taxa pentru apă?
    Darea de seamă la taxa pentru apă se prezintă de către persoanele juridice şi fizice înregistrate în calitate de întreprinzători, care extrag apă din fondul apelor şi cele care utilizează apa la hidrocentrale (cu excepţia întreprinzătorilor individuali, gospodării ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de TVA) trimestrial, pînă în ultima zi a lunii următoare trimestrului de gestiune (art.301 alin. (1) al Codului fiscal). Întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA prezintă, pînă la 31 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă unificată, care cuprinde şi taxa pentru apă (art. 301 alin. (4) al Codului fiscal).

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...