37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 213 din 10.03.2015

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 213 din 10.03.2015

13.03.2015
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.1.3.53)
    Poate agentul economic să utilizeze pierderile reportate din perioada aplicării cotei "zero" la impozitul pe venit?
    În conformitate cu prevederile art.32 alin.(1) din Codul fiscal, dacă, pe parcursul anului fiscal, cheltuielile aferente activităţii de întreprinzător depăşesc venitul brut al contribuabilului în anul curent, suma pierderilor rezultate din această activitate va fi reportată eşalonat, în părţi egale, pe următorii trei ani.
    Respectiv, dat fiind faptul că Codul fiscal nu prevede careva restricții suplimentare ce țin de perioada de aplicare a cotei "zero" la impozitul pe venit, pierderile reportate din perioadele indicate vor putea fi utilizate în perioada curentă.

2. (29.1.6.26)
    Cum se determină mărimea reducerii venitului impozabil la care are dreptul agentul economic ca rezultat al creșterii numărului mediu scriptic al salariaților?
    În baza explicațiilor Ministerului Finanțelor nr.14/3-13/28 din 25.02.2015, facilitatea menționată în întrebare se va realiza conform următorului algoritm:
        a. se identifică valoarea salariului mediu lunar pe ţară. Acesta se aprobă de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei. Pentru anul 2013, în baza Informației cu privire la mărimea salariului mediu lunar pe ţară pentru anul 2013, publicată în Monitorul Oficial nr.66-71/361 din 21.03.2014, salariul mediu lunar pe țară a constituit 3765,1 lei. Această valoare coincide cu valoarea salariului mediu anual pe țară, care poate fi identificată, urmînd legătura: www.statistica.md/ Statistici pe domenii/Statistica salarizării sau urmînd legătura: http://statbank.statistica.md/pxweb/Dialog/view.asp?ma=SAL0152&ti=Evolutia+salariului+mediu+by+Indicatori%2C+Ani%2C+Unitatea+de+masura+and+Luni&path=../quicktables/RO/03%20SAL/SAL01/serii%20lunare/&lang=1;
        b. se determină depășirea numărului scriptic mediu al salariaților ca diferență dintre numărul mediu scriptic al personalului în anul curent și numărul scriptic mediu al salariaților din anul precedent; 
        c. se calculează suma scutirii pasibilă diminuării, prin înmulțirea valorii salariului mediu lunar pe țară cu valoarea depășirii.
    Totodată, la aplicarea facilității date urmează să se țină cont de regula că suma venitului scutit de impozit nu trebuie să depășească valoarea indicatorului din rîndul 0901, adică a venitului impozabil.

3. (29.1.8.32)
    Cum urmează a fi aplicate prevederile art.84 din Codul fiscal în cazul în care agentul economic și-a schimbat regimul cu privire la impozitul pe venit pe parcursul anului (regimul general la regimul IVAO sau invers)?
    În conformitate cu prevederile art.84 alin.(1) din Codul fiscal, agenţii economici sînt obligaţi să achite, nu mai tîrziu de 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie şi 25 decembrie ale anului fiscal, sume egale cu 1/4 din:
        (a) suma calculată drept impozit ce urmează a fi plătit, conform prezentului titlu, pentru anul respectiv; sau
        (b) impozitul ce urma să fie plătit, conform prezentului titlu, pentru anul precedent.
    Totodată, alin.(4) prevede că normele date nu vizează subiecții impozitați conform regimului fiscal stabilit la cap.71 (subiecții impunerii cu IVAO).
    Respectiv, în cazul în care subiectul impunerii cu regimul general sau IVAO a căpătat sau pierdut statutul de plătitor al TVA pe parcursul anului, tranzitînd de la un regim la altul, acesta va avea obligaţia de achitare a IVAO pentru perioada în care a fost subiect al impunerii cu regimul respectiv, conform modului stabilit în art.544 alin.(2) din Codul fiscal. Pentru perioada în care a devenit subiect al impunerii în mod general va achita în rate impozitul pe venit, conform modului prevăzut în art.84 din Codul fiscal - cîte ¼ din suma calculată drept impozit ce urmează a fi plătit pentru anul respectiv în termenele specificate în alin.(1) din articolul citat, în perioada aplicării regimului general.

4. (29.1.3.52)
    Este în drept agentul economic ce a înregistrat pierderi reportate pentru perioadele ulterioare să le utilizeze dacă, din momentul înregistrării acestora, acesta și-a schimbat regimul de activitate din regimul general în regimul IVAO ulterior revenind iarăși la regimul general stabilit?
    În conformitate cu prevederile art.32 alin.(1) din Codul fiscal, dacă, pe parcursul anului fiscal, cheltuielile aferente activităţii de întreprinzător depăşesc venitul brut al contribuabilului în anul curent, suma pierderilor rezultate din această activitate va fi reportată eşalonat, în părţi egale, pe următorii trei ani.
    Respectiv, dat fiind faptul că Codul fiscal nu prevede careva restricții suplimentare legate de schimbarea regimului de impozitare privind impozitul pe venit, agentul economic ce prezintă forma VEN12 va ține cont de pierderile reportate pentru perioada de raportare curentă, dacă acestea s-au format în perioadele, în care acesta a prezentat Forma VEN12.
    Totodată, pentru perioada în care agentul economic a fost subiect al impunerii cu IVAO, acesta nu va putea beneficia de prevederile art.32 alin.(1) din Codul fiscal, dat fiind faptul că algoritmul de calculare a obiectului impunerii nu conține careva norme ce vizează posibilitatea reportării sau trecerii valorificării sumei reportate.

5. (29.1.6.26)
    Cum se completează boxele aferente genului principal de activitate din declarațiile (dările de seamă) cu privire la impozitul pe venit pentru perioada anului 2014 în contextul intrării în vigoare a versiunii CAEM rev.2?
    Începînd cu 01.01.2014, prin Hotărîrea Colegiului Biroului Naţional de Statistică nr.20 din 29.12.2009, a fost pus în aplicare Clasificatorul activităţilor din Economia Moldovei, Rev.2, substituind, astfel, Clasificatorul aprobat în anul 2005.
    În conformitate cu Comunicatul de pe pagina Serviciului Fiscal de Stat Cu privire la aplicarea Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei în dările de seamă fiscale, accesibil pe: http://www.fisc.md/article.aspx?id=4617, pentru perioadele fiscale de pînă la 31.12.2014, contribuabilii urmează să completeze în dările de seamă fiscale în care se reglementează indicarea codului genului principal de activitate aferent versiuni CAEM, ediţia 2005, iar pentru perioadele fiscale începînd cu anul 2015, contribuabilii urmează să completeze codul genului principal de activitate conform noii versiuni CAEM, rev.2.
    Respectiv, în declarațiile (dările de seamă) privind impozitul pe venit pentru anul 2014 se va indica codul din 4 cifre aferent genului principal de activitate indicat în col.5 din Clasificatorul activităților din economia Moldovei valabil pînă la aprobarea noului Clasificator.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...