37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 207 din 04.03.2015

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 207 din 04.03.2015

11.03.2015
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.1.7.65)
    Urmează IFS teritorial să aplice careva sancțiuni, în cazul în care din plățile efectuate în folosul avocatului care activează prin cabinetul avocatului de către agentul economic nu au fost reținut impozitul pe venit?
    Potrivit explicațiilor oferite de Ministerul Finanțelor, prin circulara nr. 14/3-13/384 din 16.12.2013, pentru perioada fiscală 2013, potrivit prevederilor art. 90 din Codul fiscal, din plăţile efectuate în adresa cabinetului de avocat urma a fi efectuată reținerea prealabilă a impozitului pe venit în mărime de 7%.
    Totodată, explicaţiile anterioare emise de Ministerul Finanţelor şi/sau IFPS, care contravin prevederilor expuse nu generează obligația de revedere a acţiunilor ce au fost realizate ca efect a celor expuse în scrisorile menţionate, agenţii economici neavînd obligaţia să-şi revadă dările de seamă prezentate şi să îşi recalculeze şi onoreze obligaţiile fiscale vis-a-vis de perioadele anterioare.
   În același timp, în conformitate cu prevederile alin. (4) art. 234 din Codul fiscal, persoanele scutite de impozite şi/sau taxe, precum şi cele care au calculat greşit impozitul şi/sau taxa din cauza explicaţiilor greşite, prezentate în scris de organul fiscal, sînt absolvite de răspundere pentru diminuarea, calcularea incorectă sau neplata acestora.

2. (29.3.13)
    În cazul în care, avocatul ce activează prin intermediul cabinetului de avocat a reflectat suma impozitului pe venit în alt rînd decît cel ce este indicat în explicațiile elaborate de IFPS, urmează a fi aplicate careva sancțiuni asupra avocaților respectivi?
    În conformitate cu art. 83 alin. (4) din Codul fiscal, Declarația se completează în conformitate cu procedura stabilită de Guvern, potrivit formei aprobate de acesta. Modul de completare a Declarației cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12) este expus în Hotărîrea Guvernului privind Declarația cu privire la impozitul pe venit nr. 596 din 13.08.2012.
    Prin urmare, la depistarea cazului de reflectare a sumei impozitului pe venit reținut în prealabil în anul 2013 din plățile efectuate în folosul cabinetului avocatului (potrivit art. 90 din Codul fiscal în redacția anului 2013) în alt rînd al Declarației decît rîndul 1602, urmează a fi aplicată sancțiunea prevăzută la art. 260 alin. (3) din Codul fiscal, ţinînd cont de prevederile art. 234 alin. (11) din Codul fiscal.

3. (29.3.12)
    Unde urma avocatul, care a activat prin cabinet al avocatului, în Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12) prezentată pentru perioada fiscală 2013, să reflecte impozitul pe venit în mărime de 7% reținute de agentul economic din plăţile efectuate în folosul acestuia?
    În conformitate cu explicațiile oferite de Ministerul Finanţelor, prin circulara nr. 14/3-13/384 din 16.12.2013, agenții economici care beneficiau de serviciile prestate de către avocați în anul 2013, urmau, din plăţile efectuate în folosul cabinetului de avocat, să reţină în prealabil, potrivit prevederilor art. 90 din Codul fiscal, impozitul pe venit în mărime de 7%.
    Prin urmare, în cazul în care din plățile îndreptate în folosul avocatului din cadrul cabinetului de avocat, pe parcursul anului 2013, a fost reținut în prealabil impozitul pe venit la sursa de plată, conform art. 90 din Codul fiscal, suma impozitului pe venit reținut urma să fie reflectat în rîndul 1602 "Impozitul pe venit reținut la sursa de plată (art. 89 din Codul fiscal)", din Declarația nominalizată.

4. (1.65)
    Urmează IFS teritorial să aplice careva sancțiuni, în cazul în care din plățile efectuate în folosul avocatului care activează prin cabinetul avocatului de către agentul economic nu au fost reținut impozitul pe venit?
    Potrivit explicațiilor oferite de Ministerul Finanțelor, prin circulara nr. 14/3-13/384 din 16.12.2013, pentru perioada fiscală 2013, potrivit prevederilor art. 90 din Codul fiscal, din plăţile efectuate în adresa cabinetului de avocat urma a fi efectuată reținerea prealabilă a impozitului pe venit în mărime de 7%.
    Totodată, explicaţiile anterioare emise de Ministerul Finanţelor şi/sau IFPS, care contravin prevederilor expuse nu generează obligația de revedere a acţiunilor ce au fost realizate ca efect a celor expuse în scrisorile menţionate, agenţii economici neavînd obligaţia să-şi revadă dările de seamă prezentate şi să îşi recalculeze şi onoreze obligaţiile fiscale vis-a-vis de perioadele anterioare.
    În același timp, în conformitate cu prevederile alin. (4) art. 234 din Codul fiscal, persoanele scutite de impozite şi/sau taxe, precum şi cele care au calculat greşit impozitul şi/sau taxa din cauza explicaţiilor greşite, prezentate în scris de organul fiscal, sînt absolvite de răspundere pentru diminuarea, calcularea incorectă sau neplata acestora.

5. (1.13)
    În cazul în care, avocatul ce activează prin intermediul cabinetului de avocat a reflectat suma impozitului pe venit în alt rînd decît cel ce este indicat în explicațiile elaborate de IFPS, urmează a fi aplicate careva sancțiuni asupra avocaților respectivi?
    În conformitate cu art. 83 alin. (4) din Codul fiscal, Declarația se completează în conformitate cu procedura stabilită de Guvern, potrivit formei aprobate de acesta. Modul de completare a Declarației cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12) este expus în Hotărîrea Guvernului privind Declarația cu privire la impozitul pe venit nr. 596 din 13.08.2012.
    Prin urmare, la depistarea cazului de reflectare a sumei impozitului pe venit reținut în prealabil în anul 2013 din plățile efectuate în folosul cabinetului avocatului (potrivit art. 90 din Codul fiscal în redacția anului 2013) în alt rînd al Declarației decît rîndul 1602, urmează a fi aplicată sancțiunea prevăzută la art. 260 alin. (3) din Codul fiscal, ţinînd cont de prevederile art. 234 alin. (11) din Codul fiscal.

6. (1.12)
    Unde urma avocatul, care a activat prin cabinet al avocatului, în Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12) prezentată pentru perioada fiscală 2013, să reflecte impozitul pe venit în mărime de 7% reținute de agentul economic din plăţile efectuate în folosul acestuia?
    În conformitate cu explicațiile oferite de Ministerul Finanţelor, prin circulara nr. 14/3-13/384 din 16.12.2013, agenții economici care beneficiau de serviciile prestate de către avocați în anul 2013, urmau, din plăţile efectuate în folosul cabinetului de avocat, să reţină în prealabil, potrivit prevederilor art. 90 din Codul fiscal, impozitul pe venit în mărime de 7%.
    Prin urmare, în cazul în care din plățile îndreptate în folosul avocatului din cadrul cabinetului de avocat, pe parcursul anului 2013, a fost reținut în prealabil impozitul pe venit la sursa de plată, conform art. 90 din Codul fiscal, suma impozitului pe venit reținut urma să fie reflectat în rîndul 1602 "Impozitul pe venit reținut la sursa de plată (art. 89 din Codul fiscal)", din Declarația nominalizată.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...