37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 1812 din 31.12.2014

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 1812 din 31.12.2014

02.02.2015
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (4.10.11)
   Obligația de prezentare a Declarației privind achitarea accizelor (Forma ACZ09) se răsfrânge asupra subiecților impunerii care importă mărfuri supuse accizelor ce se atribuie la pozițiile tarifare 240210000, 240220, 240290000, 2403?
   Prevederile art. 1251 din Codul fiscal obligă subiecții impozabili importatori să prezinte Declarația privind suma accizelor calculate la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la pozițiile tarifare 240210000, 240220, 240290000, 2403 (Forma TDSA 14).
   Totodată, categoria respectivă de subiecți ai impunerii cu accize nu fac parte din persoane juridice care se ocupă cu prelucrarea şi/sau fabricarea mărfurilor pasibile impunerii cu accize și reieșind din prevederile art. 126 din Codul fiscal, obligația de prezentare a declarației privind achitarea accizelor nu se răsfrânge asupra subiecților impunerii - importatori.

2. (4.10.10)
    Urmează a fi supuse inventarierii, calculării și achitării accizelor aferente, conform Declarației (Forma TDSA 14), mărfurile supuse accizelor ce se atribuie la pozițiile tarifare 240210000, 240220, 240290000, 2403, în cazul în care acestea au fost eliberate în perioada de pînă la inventariere de către importator altor persoane, iar ulterior mărfurile se restituie importatorului?
    În conformitate cu prevederile art. 1251 alin. (4) din Codul fiscal, declararea accizului calculat la stocul de mărfuri conform alin.(2) din articolul nominalizat se efectuează în termen de pînă pe data de 25 a lunii următoare celei în care urma să aibă loc inventarierea conform formularului şi în modul stabilit de Ministerul Finanţelor.
    Astfel, prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 173 din 17.12.2014 cu privire la aprobarea formularului Declarației „TDSA14" (Țigări Diferența Stoc Accize) și a Instrucțiunii privind modul de completare a acesteia" a fost stabilit atît formularul cît și modul nominalizat.
    Prin urmare, în conformitate cu punctul 4 al Instrucțiunii cu privire la modul de completare a formularului Declarației TDSA14 privind suma accizelor calculate la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la pozițiile tarifare 240210000, 240220, 240290000, 2403, în cazul în care mărfurile respective, au fost eliberate în perioada de pînă la inventariere de către importator altor persoane, iar ulterior mărfurile se restituie importatorului în termen de 45 de zile începînd cu data modificării cotelor accizelor, acestea urmează a fi supuse inventarierii, calculării și achitării accizelor aferente, conform procedurii din instrucțiunea vizată.

3. (4.3.15)
    Este obligat subiectul impunerii cu accize importator de mărfuri, atribuite la pozițiile tarifare 240210000, 240220, 240290000, 2403, să se înregistreze ca plătitor de accize cu obținerea certificatului de accize de la organul fiscal?
    Reieșind din prevederile art. 126 alin. (1) din Codul fiscal obligațiunea de solicitare (primire) a certificatului de accize se răsfrânge doar asupra persoanelor juridice şi persoanelor fizice care preconizează să se ocupe sau care se ocupă cu prelucrarea şi/sau fabricarea mărfurilor pasibile impunerii cu accize, până a începe desfășurarea activității în cauză.

4. (4.10.9)
    Subiectul impunerii cu accize ce produce țigări pe teritoriul Republicii Moldova are obligația de a prezenta Declarația privind suma accizelor calculate la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la pozițiile tarifare 240210000, 240220, 240290000, 2403 (Forma TDSA 14)?
    Nu, deoarece în conformitate cu prevederile art. 1251 alin. (1) din Codul fiscal obligația de prezentare a Declarației privind suma accizelor calculate la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la pozițiile tarifare 240210000, 240220, 240290000, 2403 (Forma TDSA 14) se răsfrînge doar asupra subiecților impozabili importatori.

5. (4.10.8)
    Care subiecți ai impunerii cu accize au obligația de a prezenta Declarația privind suma accizelor calculate la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la pozițiile tarifare 240210000, 240220, 240290000, 2403 (Forma TDSA 14)?
    În conformitate cu prevederile art. 1251 alin. (1) din Codul fiscal, obligația de prezentare a Declarației o au subiecții impunerii care importă mărfuri supuse accizelor (pozițiile tarifare 240210000, 240220, 240290000, 2403).

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...