37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr.1811 din 31.12.2014

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr.1811 din 31.12.2014

12.01.2015
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.2.3.20)
    Dacă contribuabilul a cedat soțului (soției) scutirea personală, poate el beneficia de scutirea pentru persoanele întreținute?
    Potrivit prevederilor pct. 16 din Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22.08.2014, indiferent de faptul dacă contribuabilul beneficiază de scutirea personală sau o transmite soțului (soției), acesta continuă să beneficieze de scutirea pentru persoanele întreținute în condițiile prevăzute la art. 35 alin. (2) din Codul fiscal.

Arhiva
    Dacă contribuabilul a cedat soţului/soţiei scutirea personală, poate el beneficia de scutirea pentru persoanele întreţinute?
    Conform pct. 19 din Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit al persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător, anexa nr. 2 al Hotărîrii Guvernului nr. 77 din 30.01.2008 cu privire la aprobarea unor regulamente, indiferent de faptul dacă contribuabilul beneficiază de scutirea personală sau o transmite soţului/ soţiei, acesta continuă să beneficieze de scutirea pentru persoanele întreţinute în condiţiile prevăzute la pct.13 al Regulamentului menţionat.

2. (29.2.3.5)
    Care este procedura de utilizare a scutirilor la care are dreptul persoana fizică dacă în perioadele fiscale anterioare acestea nu au fost utilizate?
    Dreptul și mărimea scutirilor acordate persoanei fizice la calcularea impozitului pe venit sunt stabilite în art. 33, 34 și 35 al Codului fiscal. 
    Scutirile menționate se utilizează pentru fiecare perioadă fiscală (an calendaristic) în parte.
    De asemenea, potrivit prevederilor art. 12 pct. 12 din Codul fiscal, scutirea este suma care, la calcularea venitului impozabil, se scade din venitul brut al contribuabilului conform aer. 33, 34 și 35.
    Astfel, în cazul în care în perioadele fiscale anterioare persoana fizică a obținut venituri și nu a utilizat scutirile la care are dreptul, acesta urmează să depună Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru fiecare perioadă fiscală, unde va indica cuantumul întreg al scutirilor la care acesta a avut dreptul, cu recalcularea obligației privind impozitul pe venit.

Arhiva
    Sunt considerate ca surse de venit impozabile onorariile si poate persoana fizica sa beneficieze de scutirea personala nefolosita pentru anii 2008-2009?
    În conformitate cu prevederile art.18 lit. c) din Codul fiscal, onorariile sunt considerate ca surse de venit impozabile. Totodata, potrivit prevederilor art.83 alin. 2 lit. b) din Codul Fiscal, persoanele fizice rezidente care nu au obligatii privind achitarea impozitului pe venit, dar obtin venit impozabil din sursele altele decât salariul, care depaseste suma scutirii personale pe an acordate conform art.33 alin. (1) din Codul fiscal, sunt obligate sa prezinte Declaratia cu privire la impozitul pe venit. Conform prevederilor art.33 alin. (1) din Codul fiscal, fiecare contribuabil (persoana fizica rezidenta) are dreptul la o scutire personala pe an. Pentru anul 2010 suma data constituie 8100 lei, iar pentru anii 2008- 2009, respectiv 6300 lei si 7200 lei. În conformitate cu prevederile art. 83 alin.5 din Codul fiscal, persoanele fizice care nu sunt obligate sa prezinte Declaratia cu privire la impozitul pe venit, la depistarea faptului de plata în plus la impozit, au dreptul, în termenul stabilit pentru prezentarea declaratiei sau cu depasirea acestui termen, sa prezinte o declaratie în care vor indica suma platita în plus la impozit, care urmeaza sa fie restituita conform legislatiei fiscale. Potrivit prevederilor art.266 alin. (1) din Codul Fiscal, cererea de restituire a sumelor platite în plus sau a sumelor care, conform legislatiei fiscale, urmeaza a fi restituite poate fi depusa de contribuabil în termen de 6 ani din data efectuarii si/sau aparitiei lor. Prin urmare, în cazul în care la prezentarea Declaratiei cu privire la impozitul pe venit pentru perioadele fiscale 2008-2009 si 2010, va fi înregistrata suma platita în plus, urmeaza sa înaintati o cerere catre inspectoratul fiscal teritorial, în raza caruia este domiciliul de baza (viza de resedinta). Restituirea sumelor achitate în plus se efectueaza în termenii stabiliti de legislatia fiscala, conform prevederilor art.175 din Codul Fiscal.

3. (29.2.3.3)
    În cazul achitării dobînzilor în folosul persoanelor fizice, agentul economic va avea dreptul sa-i acorde scutiri la impozitul pe venit sau nu?
    Conform prevederilor art. 89 din Codul fiscal, fiecare plătitor de dobînzi în folosul persoanelor fizice, cu excepția celor efectuate în folosul întreprinzătorilor individuali și al gospodăriilor țărănești (de fermier), este obligat să rețină din fiecare dobîndă și să achite ca parte a impozitului o sumă egală cu 15% din plată.
    Potrivit prevederilor pct. 9 din Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22.08.2014, scutirile la care are dreptul contribuabilul rezident al Republicii Moldova se acordă fie la locul de muncă de bază, fie la locul de muncă prin cumul. 
    Ținînd cont de faptul că venitul din dobînzi nu se obține în baza unui contract de muncă, respectiv și scutirile la care are dreptul persoana fizică nu poate fi utilizată la veniturile din dobînzi.
    Totodată, deoarece reținerea din dobînzi nu este finală, persoana fizică urmează să declare sursa respectivă de venit prin Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, utilizînd scutirile la care aceasta are dreptul.

Arhiva
    În cazul achitarii dobînzilor în folosul persoanelor fizice, agentul economic va avea dreptul sa-i acorde scutiri la impozitul pe venit sau nu?
    Conform pct. 10 din Hotatarîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la retinerea impozitului pe venit din salariu si din alte plati efectuate de catre patron în folosul angajatului si a formularelor ce atesta retinerea impozitului pe venit la sursa de plata nr. 10 din 19.01.2010 scutirile la care are dreptul contribuabilul se acorda la locul de munca de baza a lucratorilor rezidenti ai Republicii Moldova. Locul de munca de baza se considera întreprinderea (inclusiv întreprinderea individuala si gospodaria taraneasca (de fermier)), institutia, organizatia la care, conform legislatiei în vigoare, se tine evidenta carnetului de munca al lucratorului. Respectiv, conform art. 89 din Codul fiscal întreprinderea la achitarea dobînzii în folosul persoanelor fizice va retine în prealabil un impozit în marime de 15%, fara acordarea scutirilor la impozitul pe venit. Totodata, deoarece retinerea data nu este finala, persoana fizica urmeaza sa declare sursa respectiva de venit prin Declaratia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (CET08), utilizînd scutirile la care aceasta are dreptul.

4. (29.2.3.1)
    Persoanele divorțate pot beneficia de scutirea pentru persoanele întreținute, potrivit prevederilor art. 35 din Codul fiscal?
    Dreptul și mărimea scutirii pentru persoanele întreținute acordate persoanei fizice la calcularea impozitului pe venit este stabilit în art. 35 al Codului fiscal.
    Scutirea pentru persoanele întreținute se acordă rezidentului Republicii Moldova sau la locul de muncă de bază, sau la locul de muncă prin cumul.
    Persoană întreținută este persoana care întrunește următoarele cerințe (art. 35 alin. (2) din Codul fiscal):
a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soției (soțului) contribuabilului (părinții sau copiii, inclusiv înfietorii și înfiații) ori invalid din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală; 
b) are un venit ce nu depășește suma anuală în mărimea stabilită la acest alineat. 
    Respectiv, persoanele divorțate vor beneficia de scutirea pentru persoanele întreținute în condițiile prevăzute la art. 35 alin. (2) din Codul fiscal.

Arhiva
    Persoanele divortate, care locuiesc separat cu copii, dar achita pensia pentru întretinerea copiilor minori benevol sau prin ordonanta judecatoreasca, pot beneficia de scutirea pentru persoanele întretinute, potrivit prevederilor art. 35 alin. (2) lit. (c) din Codul fiscal ?
    În conformitate cu prevederile art.35 alin.(1) din Codul Fiscal în anul 2010, contribuabilul are dreptul la o scutire în suma de 1800 lei (pentru anul 2010) pentru fiecare persoana întretinuta, cu exceptia invalizilor din copilarie pentru care scutirea constituie 8100 lei. Totodata, potrivit prevederilor alin. (2) al articolului nominalizat, pentru a beneficia de scutirea data, persoana întretinuta trebuie sa întruneasca urmatoarele cerinte: a) sa fie un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al sotiei (sotului) contribuabilului (parinti sau copii, inclusiv înfietorii si înfiatii); b) locuieste împreuna cu contribuabilul sau nu locuieste cu acesta, dar îsi face studiile la sectia cu frecventa a unei institutii de învatamânt mai mult de 5 luni pe parcursul anului fiscal; c) este întretinuta de contribuabil; d) are un venit ce nu depaseste suma de 8100 lei. Prin urmare, tinînd cont de faptul ca cetateanul „X", nominalizat în adresare, nu întruneste una din conditiile prevazute la alin. (2) art.35 din Codul Fiscal, si anume persoana întretinuta nu locuieste împreuna cu contribuabilul, acesta nu este în drept sa beneficieze de scutire pentru persoanele întretinute. De asemenea, tinem sa mentionam, ca cerintele prevazute la alin. (2) art.35 din Codul Fiscal sunt prevazute pentru toti contribuabilii (persoana fizica rezidenta), inclusiv persoane divortate.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...