37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr.1738 din 20.12.2014

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr.1738 din 20.12.2014

31.12.2014
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.1.6.22)
     Care este modalitatea de reflectare în Nota de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către patron în folosul angajaților, precum și plățile achitate rezidenților din alte surse de venit decît salariul și impozitul pe venit reținut din aceste plăți (forma IALS14), a veniturilor salariale aferente anului 2014 achitate angajaților, subiecților care practică activitate de întreprinzător, a căror gen principal de activitate este realizarea de programe, prevăzut în Anexa nr.1 din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II al Codului fiscal, dacă pînă în luna septembrie 2014 din Darea de seamă fiscală (forma IRV09) acestea au fost reflectate la codul sursei de venit - SAL, iar ulterior în Darea de seamă forma IRV14 (începând cu luna septembrie 2014) la codul sursei de venit - SAL a) ?
     În Nota de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către patron în folosul angajaților, precum și plățile achitate rezidenților din alte surse de venit decît salariul și impozitul pe venit reținut din aceste plăți (forma IALS14), aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.697 din 22.08.2014, informația sumelor de evidenţă a veniturilor sub formă de salariu precum și reținerile impozitului pe venit a angajaților din domeniul IT, trebuie să fie reflectate cu codul SAL a) pentru toată perioada fiscală a anului 2014.

2. (29.1.7.63)
     Sunt în drept persoanele, care acordă servicii unui agent economic, în baza unui contract de prestări servicii, să solicite angajatorului să rețină din plăţile achitate în folosul acestuia impozitul pe venit la cota maximă?
     Conform prevederilor art. 88 alin. (6) din Codul fiscal și pct.37 din Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.697 din 22.08.2014, persoanele fizice, care nu practică activitate de întreprinzător și prestează servicii și/sau lucrări au dreptul să solicite ca patronul să reţină din plăţile achitate în folosul acestora impozitul la cota maximă stabilită la art.15 lit.a) din Codul fiscal. Această cerinţă trebuie să fie confirmată prin cererea persoanelor fizice menționate înaintată patronului în formă arbitrară, în care se va solicita reținerea impozitului pe venit la cota maximă.

3. (29.1.7.62)
     Care este modalitatea de calcul a impozitului pe venit ce urmează a fi reținut la efectuarea ultimei plăţi înainte de ieșirea în concediu de maternitate?
     În conformitate cu pct.48 din Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.697 din 22.08.2014, la efectuarea ultimei plăţi impozabile (salariu, premiu etc.) către angajata care pleacă în concediu de maternitate (graviditate şi naştere), reţinerea impozitului pe venit se efectuează cu acordarea scutirilor solicitate: 
     1) dacă persoana se consideră angajat de la începutul anului fiscal - pentru 12 luni; 
     2) dacă persoana s-a angajat pe parcursul anului fiscal - pentru numărul de luni pe perioada cărora se considera angajat, începînd cu luna următoare celei în care acesta s-a angajat şi a depus cererea privind acordarea scutirilor şi pînă la sfîrşitul anului fiscal.
     În cazul în care persoana respectivă revine la serviciu în anul fiscal în care au fost achitate plăţile pentru concediul de maternitate, impozitul pe venit din plăţile achitate ulterior se reține ținând cont de scutirile acordate la achitarea plăţilor pentru concediul de maternitate. 
     Dacă persoana, care se află în concediu de maternitate, îşi retrage cererea privind acordarea scutirilor pînă la sfîrşitul anului fiscal, patronul trebuie să efectueze recalculul impozitului pe venit reţinut, acordînd persoanei respective numai suma scutirii la care ea are dreptul de facto.

4. (29.1.6.21)
     La care capitol și paragraf din clasificația bugetară se va achita impozitul pe venit reținut la plata veniturilor reflectat în Darea de seamă forma IRV14?
     Impozitul pe venit reținut la sursa de plată, reflectat în Darea de seamă forma IRV14, se achită la următoarele capitole și paragrafe ale clasificației bugetare:         Impozitul pe venit reținut din venitul cu codul sursei SAL și SAL a) - 111 01 ,,Impozitul pe venit din salariu"; 
  Impozitul pe venit reținut din venitul cu codul sursei DOB, SER, FOL, RCS а), ROY, NOR, PUB, LIV, PLT, RCS b) - 111 20 ,,Impozitul pe venit, reținut la sursa de plată"; 
  Impozitul pe venit din venitul cu codul sursei DIV a), DIV b) - 111 22 ,,Impozitul pe venit reținut din suma dividendelor plătite".

5. (29.1.6.20)
     În cazul în care agentul economic are înregistrate subdiviziuni care este procedura de repartizare pe subdiviziuni a impozitului pe venit reținut la sursa de plată?
     În cazul în care contribuabilul are subdiviziuni în aceeași localitate unde se regăsește și sediul central, precum și în alte localități, informația despre subdiviziunile situate în aceeași localitate poate fi specificată o singură subdiviziune din aceeași localitate fie separat pe fiecare subdiviziune în parte. În același timp, codul subdiviziunii specificat în documentul de plată la achitarea impozitului pe venit reținut la sursa de plată, trebuie să coincidă cu codul subdiviziunii reflectat în anexa la Darea de seama privind suma venitului achitat și impozitul pe venit reţinut din acesta (forma IRV14).
     Astfel, în anexa la Darea de seamă menționată în coloanele 4-18 se reflectă sumele impozitului pe venit efectiv reținute în decursul lunii de raportare de subdiviziunile care au efectuat plăți în conformitate cu articolele 88, 89, 90, 901 și 91 din Codul fiscal.

6. (29.1.6.19)
     Agentul economic, care nu are înregistrate subdiviziuni sau au subdiviziuni înregistrate în aceiași unitate administrativă, trebuie să completeze anexa la Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (forma IRV14), repartizat pe subdiviziuni?
     Anexa la Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (forma IRV14), care se prezintă lunar, conține informații privind suma venitului achitat și impozitul pe venit reținut din aceste venituri, repartizat pe subdiviziuni.
     În conformitate cu prevederile art.7 alin.(5) din Codul fiscal, contribuabilii care au subdiviziuni în afara unităţii administrativ-teritoriale în care se află sediul central, achită impozite şi taxe (cu excepţia taxei pe valoarea adăugată, a accizelor şi a taxelor destinate transferării în fondul rutier) la bugetele unităților administrativ-teritoriale de la sediul filialelor şi/sau subdiviziunilor. 
     Prin urmare, anexa la Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (forma IRV14), sunt obligați să o completeze contribuabilii care au subdiviziuni situate în afara unității administrativ-teritorială în care se află sediul central. În acest caz, în anexă se vor specifica și datele, inclusiv și despre sediul central.
     Totodată, contribuabilii care nu au subdiviziuni sau au subdiviziuni amplasate în aceeași unitate administrativă, ca și sediul central, nu au obligația de a completa anexa la Darea de seamă privind suma venitului achitat și impozitul pe venit reţinut din acesta (forma IRV14).

7. (29.2.3.42)
     Poate oare o scutire prevăzută la art.33-35 din Codul fiscal să fie acordată la locul de muncă de bază, iar altă scutire la care are dreptul contribuabilul la locul de muncă prin cumul?
     Potrivit pct.9 din Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.697 din 22.08.2014, scutirile la care are dreptul contribuabilul rezident al Republicii Moldova se acordă fie la locul de muncă de bază, fie la locul de muncă prin cumul. 
     Totodată, legislația în vigoare nu stabilește restricții în partea ce ține de tipurile scutirilor utilizate, la locul de muncă de bază sau prin cumul. În acest sens contribuabilul este în drept de a alege atît locul cît și tipul scutirii la care are dreptul (de exemplu: scutirea personală și scutirea pentru persoanele întreținute - la locul de muncă de bază, iar scutirea acordată soției (soțului) - la locul de muncă prin cumul).

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...