37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr.1733 din 18.12.2014

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr.1733 din 18.12.2014

31.12.2014
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.2.3.16)
        Care sunt scutirile de care va beneficia persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova la calcularea impozitului pe venit din salariu și/sau alte venituri?
Conform prevederilor Codului fiscal, persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova are dreptul la următoarele scutiri la calcularea impozitului pe venit din salariu și/sau alte venituri:
     1. Conform art. 33 din Codul fiscal, fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire personală sau personală majoră anuală în mărimea stabilită la acest articol. 
     2. Potrivit prevederilor art. 34 din Codul fiscal, contribuabilul (persoană fizică rezidentă) aflat în relații de căsătorie are dreptul la o scutire suplimentară anuală, sau scutire suplimentară majoră în dependență de caz, în mărimea stabilită la acest articol, cu condiția că soția (soțul) nu beneficiază de scutirea sa personală.  
     3. Conform prevederilor art. 35 alin. (1) din Codul fiscal, contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire anuală pentru fiecare persoană întreținută, precum și pentru invalizii din copilărie în mărimea stabilită la acest articol după caz.
Persoană întreținută este persoana care întrunește următoarele cerințe (art. 35 alin. (2) din Codul fiscal): 
   a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soției (soțului) contribuabilului (părinții sau copiii, inclusiv înfietorii și înfiații) ori invalid din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală; 
   b) are un venit ce nu depășește suma anuală în mărimea stabilită la art. 33 alin. (1) din Codul fiscal. 
Tutorele și curatorul minorilor în vîrstă de la 14 la 18 ani au dreptul la o scutire suplimentară pentru fiecare persoană aflată sub tutelă și/sau curatelă în mărimea specificată la articolul 35 alin. (1) din Codul fiscal, în funcție de caz.
Scutirile menționate se utilizează pentru fiecare perioadă fiscală (an calendaristic) în parte.

Arhiva
        Care sunt scutirile de care va beneficia persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova la calcularea impozitului pe venit din salariu?
     Conform art.33 alin.(1) şi (2) din Codul fiscal fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire personală sau majoră anuală. Concomitent, potrivit prevederilor art.34 din Codul fiscal contribuabilul (persoană fizică rezidentă) aflat în relaţii de căsătorie are dreptul la o scutire suplimentară anuală, cu condiţia că soţia(soţul) nu beneficiază de scutirea sa personală. Scutirile la care are dreptul contribuabilul se acordă la locul de muncă de bază persoanei fizice rezidenţe a Republicii Moldova. Locul de muncă de bază a contribuabilului se consideră întreprinderea (inclusiv întreprinderea individuală şi gospodăria ţărănească (de fermier)), instituţia, organizaţia la care, conform legislaţiei în vigoare, se ţine evidenţa carnetului de muncă al lucrătorului. Respectiv, punctele 25 şi28 din anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.77 din 30.01.2008, stabilesc lista documentelor confirmative privind dreptul contribuabilului la acordarea acestuia scutirile menţionate. Astfel, pentru a beneficia de scutirea personală şi cea suplimentară (a soţiei) este necesar nu mai tîrziu de data stabilită pentru începerea lucrului în calitate de angajat, de a prezenta patronului la locul de munca o cerere (anexa nr.8 la Hotărîrea Guvernului nr.10 din 19.01.2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului şi a formularelor ce atestă reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată), privind acordarea scutirilor, anexînd la ea documentele care certifica acest drept. Scutirile se acordă din luna următoare, după luna în care a fost depusă cererea menţionată.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...