37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 169 din 14.02.2017

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 169 din 14.02.2017

15.02.2017
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (28.3.8)
    Reprezintă oare obiect al impunerii cu TVA transmiterea dreptului de proprietate asupra activelor materiale transmise de către debitor creditorului, în vederea stingerii obligaţiei faţă de acesta?
    Potrivit prevederilor art.93 pct.3) din Codul fiscal, transmiterea drepturilor de proprietate asupra mărfurilor reprezintă livrare impozabilă care, în baza art.95 alin. (1) lit. a) din CF, este obiect al impunerii cu TVA.
    Totodată, prevederile art.93 pct.6) din Codul fiscal stabilesc, că livrare de mărfuri, livrare (prestare) de servicii, cu excepţia celor scutite de TVA, efectuate de către subiectul impozabil în procesul activităţii de întreprinzător reprezintă livrare impozabilă.
    Reieşind din prevederile menţionate, transmiterea drepturilor de proprietate asupra mărfurilor, cu excepţia celor scutite de TVA, se impozitează cu TVA pe principii generale.

Arhiva
    Reprezintă obiect al impunerii cu TVA transmiterea drepturilor de proprietate asupra activelor materiale creditorului, în vederea stingerii obligaţiei acestuia?
    Potrivit prevederilor art. 93 pct. 3) din CF, transmiterea drepturilor de proprietate asupra mărfurilor reprezintă livrare impozabilă care, în baza art. 95 alin. (1) lit. a) din CF, este obiect al impunerii cu TVA.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...