37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 166 din 14.02.2017

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 166 din 14.02.2017

15.02.2017
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (10.1.39)
    Poate o persona nerezidentă a Republicii Moldova să desfăşoare activitate de întreprinzător în baza patentei de întreprinzător?
    Potrivit art.2 al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr.93-XIV din 15 iulie 1998 (în continuare Lege), titular (deţinător) al patentei de întreprinzător poate fi orice cetăţean al Republicii Moldova cu capacitate de exerciţiu (care a împlinit vîrsta de 18 ani), orice cetăţean străin sau apatrid (persoana care nu are nici cetăţenia Republicii Moldova şi nici cetăţenia unui alt stat), care locuieşte permanent în Republica Moldova şi are dreptul sa desfăşoare activitate de întreprinzător, care a declarat despre intenţia sa de a procura patenta şi corespunde cerinţelor de calificare necesare acestui gen de activitate.
   Potrivit art.3 alin. (1) din Lege, patenta de întreprinzător se eliberează pentru unul din genurile de activitate, a căror listă se anexează la prezenta lege.
   Astfel, dacă patenta de întreprinzător a fost eliberată pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător în sfera prestării serviciilor, desfăşurarea cărora se permite în baza patentei de întreprinzător, persoana fizică nerezidentă este în drept să desfăşoare genul de activitate specificat în patentă doar pe teritoriul Republicii Moldova.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...