37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 165 din 14.02.2017

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 165 din 14.02.2017

15.02.2017
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (28.6.4.40)
    Care este regimul de aplicare a TVA la importul şi livrarea pe teritoriul Republicii Moldova a autoturismelor şi altor autovehicule?
    În conformitate cu prevederile art.103 alin. (1) pct. 24) din Codul fiscal, autoturismele şi alte autovehicule (poziţiile tarifare 870321, 870322, 870323, 870324, 870331, 870332, 870333, 870390100), scuterele cu motor electric de la poziţia tarifară 871190900, sunt scutite de TVA.
   Referitor la caracteristicile autoturismelor şi altor autovehicule, acestea urmează a fi determinate conform Nomenclaturii combinate a mărfurilor, aprobată prin Legea nr.172 din 25.07.2014.
   [Completare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.281 din 16.12.2016 (publicată în Monitorul Oficial nr.472-477/947 din 27.12.2016), în vigoare de la 01.01.2017].

2. (28.6.4.36)
    Care este modalitatea de aplicare a TVA deşeurilor şi reziduurilor de metale feroase şi neferoase, precum şi deşeurilor şi reziduurilor de hîrtie şi de carton, de cauciuc, de plastic şi de sticlă (cioburi de sticlă) procurate pe teritoriul Republicii Moldova de către subiecţii impozabili?
    Conform prevederile art.103 alin. (94) din Codului fiscal, TVA nu se aplică deşeurilor şi reziduurilor de metale feroase şi neferoase, reziduurilor industriale care conţin metale sau aliaje ale acestora procurate pe teritoriul Republicii Moldova de către subiecţii impozabili licenţiaţi şi utilizate nemijlocit în activitatea lor de întreprinzător în Republica Moldova, precum şi deşeurilor şi reziduurilor de hîrtie şi de carton, de cauciuc, de plastic şi de sticlă (cioburi de sticlă) procurate pe teritoriul Republicii Moldova de către subiecţii impozabili şi utilizate nemijlocit în activitatea lor de întreprinzător în Republica Moldova.
    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.281 din 16.12.2016 (publicată în Monitorul Oficial nr.472-477/947 din 27.12.2016), în vigoare de la data 01.01.2017].

Arhiva
    Care este modalitatea aplicării TVA la materia primă secundară procurată pe teritoriul Republicii Moldova?
    Răspunsul este perfectat în conformitate cu explicaţiile prezentate de către Comisia economie, buget şi finanţe a Parlamentului Republicii Moldova.
    Conform prevederile art.103 alin. (94) din Codului fiscal, începînd cu 09.11.2012, T.V.A nu se aplică materiei prime secundare, inclusiv deşeurilor şi reziduurilor de hîrtie şi carton, de cauciuc, de plastic şi de sticlă (cioburi de sticlă), de metale feroase şi neferoase, reziduurilor industriale care conţin metale sau aliaje ale acestora, procurate pe teritoriul Republicii Moldova de către subiecţii impozabili licenţiaţi ca rezultat al activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova.
    Potrivit Legii nr.451-XV din 30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător unele genuri de activitate menţionate în art. 103 alin. (94) din Codului fiscal sunt pasibile licenţierii, iar unele nu sunt supuse licenţierii şi anume norma de la art.8 alin.(1) pct. 16) din lege stipulează că colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusive în stare prelurată se supune licenţierii, iar activitătile de colectare a materiei prime secundare, inclusiv deşeuri şi reziduurilor de hîrtie de carton, de cauciuc, de plastic şi sticlă (cioburi de sticlă) nu se supun licenţierii.
    Totodată, art.8 alin (2) din aceiaşi lege specifică că genurile de activitate neindicate la alin.(1) se desfăşoară fără licenţe sau fără alte acte administrative cu efect similar, cu excepţia autorizaţiilor, stabilite expres prin lege, pentru confirmarea unor cerinţe tehnice, norme separate sub un anumit aspect.
    Reieşind din cele expuse, menţionăm că TVA nu se aplică materiei prime secundare, inclusiv deşeurilor şi reziduurilor de hîrtie şi carton, de cauciuc, de plastic şi de sticlă (cioburi de sticlă) livrate tuturor persoanelor fizice şi juridice, deoarece această activitate nu se supune licenţierii, iar livrarea de metale feroase şi neferoase, reziduurilor industriale care conţin metale sau aliaje ale acestora nu se va supune cu TVA doar în cazul efectuării livrării în adresa subiecţilor impozabili licenţiaţi.

3. (28.6.4.35)
    Care este modalitatea de aplicare a TVA pentru activitatea profesională în sectorul justiţiei?
    În conformitate cu prevederile art.103 alin. (1) pct. 6) din Codul fiscal, pentru activitatea profesională în sectorul justiţiei, TVA nu se aplică.
    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.281 din 16.12.2016 (publicată în Monitorul Oficial nr.472-477/947 din 27.12.2016), în vigoare de la data 01.01.2017].

Arhiva
    Care este modalitatea de aplicare a TVA pentru serviciile prestate de avocaţi, notari, executori judecătoreşti?
    În conformitate cu prevederile art. 103 alin. (1) pct. 6) din Codul fiscal, TVA nu se aplică pentru serviciile acordate de de avocaţi, notari, executori judecătoreşti. 

4. (28.6.4.28)
    Constituie oare livrare scutită de TVA livrarea casei de locuit nefinisate?
    Conform prevederilor art.103 alin.(1) pct.1) din Codul fiscal, locuinţa, pămîntul, locaţiunea locuinţei şi arenda pămîntului, dreptul de livrare şi arendare a acestora, cu excepţia plăţilor de comision aferente tranzacţiilor respective sunt scutite de TVA.
    Astfel, în cazul comercializării unui obiect de construcţie nefinisat care conform documentaţiei tehnice reprezintă casă de locuit, indiferent de volumul lucrărilor executate la obiectul respectiv, în baza prevederilor art.103 alin.(1) pct.1) din Codul fiscal, se va aplica scutirea de TVA.
    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.281 din 16.12.2016 (publicată în Monitorul Oficial nr.472-477/947 din 27.12.2016), în vigoare de la data 01.01.2017].

Arhiva
    Conform prevederilor art.103 alin.(1) pct.1) din Codul fiscal, locuinţa, pămîntul, arenda acestora, dreptul de livrare şi arendare a acestora, cu excepţia plăţilor de comision aferente tranzacţiilor respective sunt scutite de T.V.A. Astfel, în cazul comercializării unui obiect de construcţie nefinisat care conform documentaţiei tehnice reprezintă casă de locuit, indiferent de volumul lucrărilor executate la obiectul respectiv, în baza prevederilor art.103 alin.(1) pct.1) din Codul fiscal, se va aplica scutirea de TVA.

5. (28.6.4.12)
    Este scutită de TVA vînzarea locuinţei?
    Potrivit prevederilor art.103 alin. (1) pct.1) din Codul fiscal, locuinţa, pămîntul, locaţiunea locuinţei şi arenda pămîntului, dreptul de livrare şi arendare a acestora, cu excepţia plăţilor de comision aferente tranzacţiilor respective sunt scutite de TVA.
    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.281 din 16.12.2016 (publicată în Monitorul Oficial nr.472-477/947 din 27.12.2016), în vigoare de la data 01.01.2017].

Arhiva
    Locuinţa arenda acesteia, dreptul de livrare şi arendare a acesteia, cu excepţia plăţilor de comision aferente tranzacţiilor respective sunt scutite de TVA (art. 103 alin. (1) pct. 1) din Codul fiscal).

6. (28.6.1.1)
    Care regim fiscal privind TVA se va aplica pentru activele materiale procurate în scopul introducerii acestora în capitalul statutar(social) al întreprinderii?
    În conformitate cu prevederile art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal, sunt scutite de TVA activele materiale pe termen lung utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor, destinate includerii în capitalul statutar (social) în modul şi în termenele prevăzute de legislaţie. Modul de aplicare a facilităţilor fiscale respective se stabileşte de Guvern.
    La active materiale pe termen lung utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor se atribuie activele a căror uzură se raportează la costul produselor fabricate, serviciilor prestate şi/sau lucrărilor executate.
    Activele materiale pe termen lung care au beneficiat de facilitatea fiscală respectivă nu pot fi înstrăinate, transmise în folosinţă sau posesie (exceptînd locaţiunea bunurilor imobile), atît integral, cît şi părţi componente ale acestora, pe parcursul a 3 ani de la data validării declaraţiei vamale respective sau eliberării facturii, cu excepţia cazului în care aceste active materiale pe termen lung sînt exportate, dacă anterior au fost importate şi nu au suferit modificări în afara uzurii normale. În cazul în care aceste active materiale pe termen lung se înstrăinează, se transmit în folosinţă sau posesie, atît integral, cît şi părţi componente ale acestora, pînă la expirarea a 3 ani, TVA se calculează şi se achită de către beneficiar (cumpărător) pornind de la valoarea indicată în factura eliberată în momentul beneficierii de facilitatea fiscală respectivă, în cazul livrării de active materiale pe termen lung, sau de la valoarea în vamă la momentul depunerii declaraţiei vamale, în cazul importului acestora.
    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.281 din 16.12.2016 (publicată în Monitorul Oficial nr.472-477/947 din 27.12.2016), în vigoare de la data 01.01.2017].

Arhiva
    În conformitate cu prevederile art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal, în redacţia Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.71 din 12.04.2015 (Monitorul Oficial nr.102-104/170 din 28 aprilie 2015), sunt scutite de TVA activele materiale pe termen lung utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor, destinate includerii în capitalul statutar (social) în modul şi în termenele prevăzute de legislaţie. La active materiale pe termen lung utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor se atribuie activele a căror uzură se raportează la costul produselor fabricate, serviciilor prestate şi/sau lucrărilor executate.
    Activele materiale pe termen lung, care au beneficiat de facilitatea fiscală respectivă, nu pot fi comercializate, transmise în arendă, locaţiune uzufruct, leasing operaţional sau financiar pe parcursul a trei ani de la data validării declaraţiei vamale respective sau eliberării facturii, cu excepţia cazului în care aceste active materiale pe termen lung sînt exportate, dacă anterior au fost importate şi nu au suferit modificări în afara uzurii normale.
    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.71 din 12.04.2015 (publicată în Monitorul Oficial nr. Nr.102-104/170 din 28.04.2015), în vigoare de la 1 mai 2015.]
    (în vigoare pînp la 01.05.2015)
    Reprezintă obiect al impunerii cu TVA aporturile în fondul statutar (social) al întreprinderii?
    În conformitate cu prevederile art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal, sunt scutite de TVA activele materiale pe termen lung utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor, destinate includerii în capitalul statutar (social) în modul şi în termenele prevăzute de legislaţie. La active materiale pe termen lung utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor se atribuie activele a căror uzură se raportează la costul produselor fabricate, serviciilor prestate şi/sau lucrărilor executate. Pentru a beneficia de facilitatea fiscală dată, aceste active materiale pe termen lung nu pot fi comercializate, transmise în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional sau financiar pe parcursul a 3 ani din data validării declaraţiei vamale respective sau eliberării facturii. În cazul în care aceste active materiale pe termen lung se comercializează, se transmit în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional sau financiar pînă la expirarea a 3 ani, T.V.A. se va calcula şi achita de la valoarea de intrare a acestora. Totodată, modul de aplicare a facilităţilor fiscale menţionate este stabilit în Regulamentul cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale stabilite în art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi art.28 lit.q2) din Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.145 din 26.02.2014 (Monitorul Oficial nr.49-52/158 din 28.02.2014).
    Livrarea activelor materiale pe termen lung utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor, destinate includerii în capitalul statutar (social) în conformitate cu prevederile art.103 alin.(1) pct.29) în modul şi în termenele prevăzute de legislaţie, sunt scutite de TVA. Modul de aplicare a facilităţilor fiscale respective se stabileşte de Guvern.
    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 324 din 23.12.2013, publicată în Monitorul Oficial nr.320-321/871 din 31.12.2013]
    (în vigoare pînă la 01.01.2014)
    Livrarea activelor materiale destinate includerii în capitalul statutar reprezintă livrarea impozabilă pentru care se aplică TVA pe principii generale.
    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 178 din 11.07.2012(publicată în Monitorul Oficial nr. 190-192/644 din 14.09.2012), în vigoare aprobării de la 01.01.2013]
    Potrivit prevederilor art. 103 alin. (1) pct. 23) din Codul fiscal, livrarea activelor materiale a căror valoare depăşeşte 6000 lei pentru o unitate şi al căror termen de exploatare depăşeşte un an, destinate includerii în capitalul statutar (social) în modul şi în termenele prevăzute de legislaţie este scutită de TVA.
    Modul de aplicare a facilităţii fiscale respective se stabileşte prin regulamentul aprobat de Hotărîrea Guvernului nr. 102 din 30.01.2007.
    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare aprobării de la data publicării.]
    (în vigoare pînă la 13.01.2012)
    Potrivit prevederilor art. 103 alin. (1) pct. 23) din Codul fiscal, livrarea activelor materiale a căror valoare depăşeşte 3000 lei pentru o unitate şi al caror termen de exploatare depăşeşte un an, destinate includerii în capitalul statutar (social) în modul şi în termenele prevăzute de legislaţie este scutită de TVA. Modul de aplicare a facilităţii fiscale respective se stabileşte prin regulamentul aprobat de Hotărîrea Guvernului nr. 102 din 30.01.2007. Totodată, persoana fizică poate avea obligaţii privind TVA, în cazul în care acesta este înregistrată în calitate de plătitor TVA.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...