37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 164 din 14.02.2017

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 164 din 14.02.2017

15.02.2017
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.1.6.37)
    Care este modalitatea de informare a lucrătorilor (foști lucrători) despre venitul obținut în perioada fiscală? Care este termenul privind prezentarea informației respective?
    În conformitate cu prevederile art. 92 alin. (4) din Codul fiscal, persoanele indicate la art. 92 alin. (3) sînt obligate, pînă la 1 martie al anului fiscal imediat următor celui în care au fost efectuate plățile, să prezinte beneficiarului acestor plăti (cu excepția celor ce au obținut venituri conform art. 901 și art. 91 alin. (1)) informații privind tipul venitului achitat, suma acestuia, suma scutirilor acordate conform art. 33-35, suma deducerilor prevăzute la art. 36 alin. (6) și (7), precum și suma impozitului reținut, în cazul reținerii.
   Totodată, informația respectivă urmează a fi prezentată utilizând formularul „Informația privind veniturile calculate și achitate în folosul persoanei fizice (juridice) și impozitul pe venit reținut din aceste venituri", anexa nr. 5 la Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăti efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014.

2. (29.2.1.11)
    În cazul în care persoana fizică obține venituri din surse aflate în afara Republicii Moldova pentru activități desfășurate în Republica Moldova, care vor fi documentele confirmative aferent veniturilor obținute?
    În cazul obținerii venitului din surse aflate în afara Republicii Moldova pentru activitățile desfășurate în Republica Moldova, drept document primar poate fi utilizat contractul sau alt document aplicat în practica internațională.
    De asemenea, ca confirmare a primirii mijloacelor bănești va servi extrasul detaliat din contul bancar al persoanei fizice, eliberat de instituția financiară respectivă.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...