37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 163 din 14.02.2017

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 163 din 14.02.2017

15.02.2017
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.1.7.81)
    Se va reține impozitul pe venit la sursa de plată în cazul procurării de la persoana fizică a unui mijloc de transport?
    În conformitate cu prevederile art. 90 din Codul fiscal (modificat prin Legea nr.281 din 16.12.2016, în vigoare din 01.01.2017), nu se reţine în prealabil suma în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, conform art.20, 88, 89, 901 şi 91,din înstrăinarea mijloacelor de transport rutier, din înstrăinarea valorilor mobiliare, precum şi din suma arendei terenurilor agricole şi/sau înstrăinării activelor de capital ale persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova conform contractelor de leasing, lease-back, gaj, ipotecă şi/sau în cazurile de înstrăinare forţată a activelor de capital.
   Astfel, la procurarea de la persoana fizică a unui mijloc de transport rutier, nu se va reţine impozitul pe venit în mărime de 7% din suma achitată acestea

2. (29.2.5.12)
    În cazul procurării de la persoana fizică a proprietății conform contractului lease-back este obligată persoana fizică să prezinte declaraţia privind impozitul pe venit (Forma CET)?
    Potrivit art.4 alin.(1) lit.e) din Legea cu privire la leasing, lease-back constituie operaţiunea în cadrul căreia o parte transmite unei alte părţi dreptul de proprietate asupra unui bun în scopul de a-l lua ulterior în leasing.
    Totodată, în conformitate cu prevederile art.37 din Codul fiscal, subiecții creşterii sau pierderii de capital sînt toți contribuabilii (persoane fizice sau juridice), rezidenţi şi nerezidenţi ai Republicii Moldova, care vînd, schimbă sau înstrăinează sub altă formă active de capital.
    Astfel, în cazul înstrăinării activului de capital, indiferent de tipul contractului prin care a fost înstrăinat acesta, persoana fizică urmează să determine creșterea sau pierderea de capital aferent operațiunii respective, potrivit cerinţelor reglementate de capitolul 5 al Codului fiscal.
    Obligativitatea prezentării Declarației de către persoana fizică rezidentă este reglementată de prevederile art.83 alin.(2) din Codul fiscal.
    Totodată, menționăm că potrivit art.40 alin.(6) din Codul fiscal creşterea sau pierderea de capital provenită din vînzare, schimb sau din altă formă de înstrăinare a locuinţei de bază nu este recunoscută în scopuri fiscale.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...