37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr.1628 din 18.11.2014

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr.1628 din 18.11.2014

18.11.2014
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr.1628 din 18.11.2014

1. (28.21.33)
Are dreptul plătitorul TVA la trecerea în cont a TVA în baza facturii fiscale primite de la furnizorul care a procurat-o în modul stabilit de la organul autorizat, dar a fost înregistrată în Registrul general electronic al facturilor fiscale mai tîrziu de termenul stabilit de art.1181 al Codului fiscal?

În conformitate cu art. 102 alin. (10) din Codul fiscal, în cazul în care furnizorul mărfurilor, serviciilor nu a înregistrat factura fiscală eliberată în Registrul general electronic al facturilor fiscale sau a înregistrat-o cu depăşirea termenului de 10 zile lucrătoare de la data eliberării stabilit în art. 1181 alin. (11) din Codul fiscal, cumpărătorul va avea dreptul la trecerea în cont a sumei TVA cu condiția că va informa organului fiscal în modul şi termenul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, despre nerespectarea de către furnizor a prevederilor art. 1181 din Codul fiscal.

Modul şi termenul, conform cărora cumpărătorul trebuie să informeze organului fiscal despre nerespectarea de către furnizor a prevederilor art. 1181 din Codul fiscal pentru a obține dreptul la trecerea în cont a TVA aferentă facturii fiscale în cauză, este stabilit în ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1388 din 20.082013, cu modificările ulterioare efectuate prin ordinul nr.1324 din 11.09.2014 (Monitorul Oficial 275-281/1353, 19.09.2014).

Astfel, pentru a obține dreptul la trecerea în cont a TVA aferentă facturii fiscale care nu a fost înregistrată de către furnizor în Registrul general electronic al facturilor fiscale sau a fost înregistrată cu depășirea termenului stabilit, cumpărătorul va prezenta la organul fiscal anexa la declarația privind TVA în care sînt reflectate facturile fiscale pasibile înregistrării în Registrul General Electronic al Facturilor Fiscale.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinul cu privire la modificarea Ordinului IFPS nr.1388 din 20.08.2013 nr. 1324 din 11.09.2014 Monitorul Oficial nr.275-281/1353 din 19.09.2014 , publicată în Monitorul Oficial nr.275-281/1353 din 19.09.2014]

Arhiva
În conformitate cu art. 102 alin. (10) din Codul fiscal, la apariţia condiţiilor stabilite la art.1181 din Codul menţionat, subiectul impozabil este în drept să treacă în cont suma TVA achitată sau care urmează a fi achitată furnizorului pe valorile materiale, serviciile procurate pe teritoriul ţării numai în cazul în care factura fiscală este înregistrată în Registrul general electronic al facturilor fiscale. În cazul în care furnizorul mărfurilor, serviciilor nu a înregistrat factura fiscală eliberată în Registrul general electronic al facturilor fiscale sau a înregistrat-o cu depăşirea termenului stabilit de art. 1181 alin. (11) din Codul fiscal, cumpărătorul va avea dreptul la trecerea în cont a sumei TVA în condiţiile stabilite de articolul dat, cu informarea organului fiscal în modul şi termenul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, despre nerespectarea de către furnizor a prevederilor art. 1181 din Codul fiscal.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul art. 1 pct. 1 din Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 172 din 12.07.2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 173-176 (4491-4494) din 09.08.2013, în vigoare de la 14.09.2012]

Art.102 alin.(10) al Codului fiscal stabileşte dreptul subiectului impozabil la trecerea în cont a sumei T.V.A. achitată sau care urmează a fi achitată furnizorului pe valorile materiale, serviciile procurate pe teritoriul ţării numai în cazul în care, la apariţia condiţiilor stabilite la art.1181, factura fiscală este înregistrată în Registrul general electronic al facturilor fiscale. Respectiv, suma T.V.A. aferentă facturii fiscale care este înregistrată în Registrul general electronic al facturilor fiscale, cu încălcarea condiţiilor stabilite la art.1181 nu se permite la trecerea în cont.

2. (28.21.29) .
Arhiva
Are oare dreptul agentul economic la trecerea în cont a sumei TVA achitate sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care sînt folosite pentru efectuarea livrărilor scutite de TVA?

În conformitate cu prevederile art.102 alin.(2) din Codul fiscal, suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care sînt folosite pentru efectuarea livrărilor scutite de TVA nu se trece în cont şi se raportează la consumuri sau la cheltuieli.

3. (28.1.20)
Arhiva
Are oare dreptul de a se inregistra în calitate de plătitor al TVA în conformitate cu art. 1121 din Codul fiscal un agent economic înregistrat în mun. Chişinău (Bălţi) dacă , acesta efectuează investiţii capitale în alte localităţi ale Republicii Moldova)?

Înregistrarea în calitate de subiect al impunerii cu TVA în baza investiţiilor capitale nu se realizează, dat fiind faptul că prevederile art. 1121 alin. (1) din Codul fiscal, sunt abrogate prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare de la data publicării.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare de la data publicării.]

(în vigoare pînă la 13.01.2012) Potrivit prevederilor art. 1121 alin. (1) din Codul fiscal, subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător este în drept să se înregistreze în calitate de plătitor de TVA dacă suma TVA achitată de el pentru valorile materiale, serviciile ce ţin de investiţii (cheltuieli) capitale efectuate începînd cu 1 ianuarie 2008 în localităţile republicii, în afară de municipiile Chişinău şi Bălţi, cu excepţia investiţiilor cu destinaţie locativă şi investiţiilor în mijloace de transport, este: a) pentru oraşe şi municipiul Comrat – de la 100000 de lei; b) pentru sate (comune) – de la 1 leu. Prin urmare, în cazul în care investiţiile vor fi efectuate în alte localităţi decît municipiile Chişinău şi Bălţi (inclusiv satele din componenţa acestora) agentul economic va fi în drept să se înregistreze în calitate de plătitor de TVA în temeiul art. 1121 alin. (1) din Codul fiscal.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...