37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr.1621 din 14.11.2014

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr.1621 din 14.11.2014

19.11.2014
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr.1621 din 14.11.2014

1. (29.1.8.25)
Care diplomă de absolvire a studiilor servește drept temei pentru acordarea înlesnirii fiscale reglementate de art. 24 alin. (21) din Legea pentru punerea în aplicare a Titlurilor I și II ale Codului fiscal, nr. 1164 din 24.04.1997?

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (21) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal, nr. 1164 din 24.04.1997, pentru a beneficia de înlesnirea fiscală la impozitul pe venit prevăzută de articolul menționat, pentru angajații, de comun cu alte documente, se prezintă copia legalizată de pe diploma de absolvire eliberată de o instituție de învățămînt acreditată din Republica Moldova sau diploma de absolvire eliberată de o instituție de învăţămînt din străinătate recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova conform legislației în vigoare.

Ţinînd cont de faptul că art. 24 alin. (21) al Legii pentru punerea în aplicare a Titlului I și II din Codul fiscal nu prevede careva restricții în partea ce ține de nivelul/gradul instituției de învăţămînt care eliberează diploma de absolvire, în vederea beneficierii de facilitatea fiscală pentru persoanele angajate în posturi ce fac parte dintr-un compartiment specializat a ocupațiilor specifice activităților de realizare de programe, va servi diploma de absolvire eliberată de instituția de învăţămînt acreditată din Republica Moldova sau de instituția de învăţămînt din străinătate recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu legislația (diploma de absolvire eliberată de instituția de învățămînt superioară, colegiu, școli profesionale, licee, etc.).

La fel, nu este prevăzută obligația prezentării și/sau posedării de către angajați a diplomelor de specialitate în domeniu.

Totodată, în cazul în care angajatul nu dispune de diplomă, contribuabilul nu va beneficia de înlesnirea fiscală la impozitul pe venit prevăzută la articolul menționat.

Arhiva
(Comasarea întrebărilor din pct. 29.1.8.13, 29.1.8.14 și 29.1.8.25 al Bazei generalizate)

Care diplomă de absolvire serveşte drept temei pentru acordarea înlesnirii fiscale reglementate de art. 24 alin. (21) din Legea pentru punerea în aplicare a Titlurilor I şi II ale Codului fiscal, nr. 1164 din 24.04.1997?
Potrivit prevederilor art.24 alin. (21) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal, nr. 1164 din 24.04.1997, pentru a beneficia de înlesnirea fiscală la impozitul pe venit prevăzută de articolul menţionat, pentru angajaţii, de comun cu alte documente, se prezintă copia legalizată de pe diploma de absolvire eliberată de o instituţie de învăţămînt acreditată din Republica Moldova sau diploma de absolvire eliberată de o instituţie de învăţămînt din străinătate recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova conform legislaţiei în vigoare.
Ţinînd cont de faptul că art.24 alin.(21) al Legii pentru punerea în aplicare a Titlului I şi II din Codul fiscal nu prevede careva restricţii în partea ce ţine de nivelul/gradul instituţiei de învăţămînt care eliberează diploma de absolvire, în vederea beneficierii de facilitatea fiscală pentru persoanele angajate în posturi ce fac parte dintr-un compartiment specializat a ocupaţiilor specifice activităţilor de realizare de programe, va servi diploma de absolvire eliberată de instituţia de învăţămînt acreditată din Republica Moldova sau de instituţia de învăţămînt din străinătate recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu legislaţia.

2. (29.1.8.14)
Arhiva

Poate fi considerat ca document justificativ pentru beneficierea de facilitatea la impozitul pe venit în condiţiile prevederilor art.24 alin.(21) din Legea pentru punerea în aplicare a Titlului I şi II din Codul fiscal, copia legalizată de pe diploma ce confirmă absolvirea colegiului?
Ţinînd cont de faptul că art.24 alin.(21) al Legii pentru punerea în aplicare a Titlului I şi II din Codul fiscal nu prevede careva restricţii în partea ce ţine de nivelul/gradul instituţiei de învăţămînt care eliberează diploma de absolvire, diploma de absolvire eliberată de colegiu poate servi drept document justificativ pentru angajarea persoanelor în posturi ce fac parte dintr-un compartiment specializat a ocupaţiilor specifice activităţilor de realizare de programe.

3. (29.1.8.13)
Arhiva
Este obligatoriu ca angajaţii din domeniul tehnologiilor informaţionale ce deţin un post conform ocupaţiilor menţionate la anexa nr.2 din Legea pentru punerea în aplicare a Titlului I şi II din Codul fiscal, să deţină diplome de specializare în domeniul TIC pentru a beneficia de scutirea la impozitul pe venit?

Potrivit art.24 alin.(21) al Legii pentru punerea în aplicare a Titlului I şi II din Codul fiscal, pentru a beneficia de înlesnirea fiscală la impozitul pe venit prevăzută în prezentul alineat sunt necesare următoarele documente justificative:
– cererea agentului economic privind scutirea de plata impozitului pe venit;
– actul de constituire al agentului economic;
– contractul individual de muncă;
– organigrama angajatorului;
– fişa postului;
– copia legalizată de pe diploma de absolvire eliberată de o instituţie de învăţămînt acreditată din Republica Moldova sau diploma de absolvire eliberată de o instituţie de învăţămînt din străinătate recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova conform legislaţiei în vigoare;
– carnetul de muncă sau copia de pe carnetul de muncă;
– statul de plată întocmit pentru angajaţii agentului economic;
– confirmarea scrisă a angajatului privind netransmiterea scutirii personale soţiei (soţului), prevăzute în Codul fiscal la art. 34, cu indicarea locului de muncă al soţiei (soţului).
Astfel, ţinem să menţionăm că în lista documentelor justificative necesare de a fi prezentate pentru obţinerea înlesnirii fiscale la impozitul pe venit nu există obligaţia prezentării şi/sau posedării de către angajaţi a diplomelor de specialitate în domeniu

Potrivit art.24 alin.(21) al Legii pentru punerea în aplicare a Titlului I şi II din Codul fiscal, pentru a beneficia de înlesnirea fiscală la impozitul pe venit prevăzută în prezentul alineat sunt necesare următoarele documente justificative:
– cererea agentului economic privind scutirea de plata impozitului pe venit;
– actul de constituire al agentului economic;
– contractul individual de muncă;
– organigrama angajatorului;
– fişa postului;
– copia legalizată de pe diploma de absolvire eliberată de o instituţie de învăţămînt acreditată din Republica Moldova sau diploma de absolvire eliberată de o instituţie de învăţămînt din străinătate recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova conform legislaţiei în vigoare;
– carnetul de muncă sau copia de pe carnetul de muncă;
– statul de plată întocmit pentru angajaţii agentului economic;
– confirmarea scrisă a angajatului privind netransmiterea scutirii personale soţiei (soţului), prevăzute în Codul fiscal la art. 34, cu indicarea locului de muncă al soţiei (soţului).
Astfel, ţinem să menţionăm că în lista documentelor justificative necesare de a fi prezentate pentru obţinerea înlesnirii fiscale la impozitul pe venit nu există obligaţia prezentării şi/sau posedării de către angajaţi a diplomelor de specialitate în domeniu.

4. (29.1.3.16)
Se vor permite la deducere cheltuielile de organizare a unei acțiuni publice (concurs, sărbătoare, etc) la solicitarea autorităților publice doar în baza unei scrisori?

Potrivit prevederilor art. 36 alin. (1) din Codul fiscal, contribuabilul rezident are dreptul la deducerea oricăror donații făcute de el pe parcursul anului fiscal în scopuri filantropice sau de sponsorizare, dar nu mai mult de 10% din venitul impozabil.

De asemenea, în conformitate cu prevederile alin. (2) si (3) al articolului menționat, pot fi deduse, numai donațiile făcute în scopuri filantropice sau de sponsorizare în favoarea autorităților publice și instituțiilor publice specificate la art. 51, a organizațiilor necomerciale specificate la art. 52 alin. (1) și la art. 533, precum și în favoarea caselor de copii de tip familial, confirmate în modul stabilit de Guvern. Conform prevederilor Regulamentului cu privire la modul de confirmare a donațiilor pentru scopuri filantropice și de sponsorizare, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 489 din 09.05.1998, în cazul în care donațiile sînt efectuate în formă nebănească între filantrop/sponsor și beneficiarul ajutorului filantropic/sponsorizării se încheie un contract de donație filantropică / contract de sponsorizare în formă simplă scrisă și se eliberează factura cu introducerea în partea de jos a acesteia o notă "Donație filantropică"/"Sponsorizare".

Prin urmare, cheltuielile suportate la organizarea și desfășurarea unei acțiuni publice, doar în baza scrisorii emise de către autoritatea publică centrală nu vor fi calificate ca donații făcute în scopuri filantropice sau de sponsorizare.

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare și necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activității de întreprinzător. Conform pct. 39 din Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 77 din 30.01.2008, cheltuielile ordinare și necesare reprezintă cheltuieli caracteristice pentru gestionarea anumitor activități de întreprinzător, fără de care este imposibil de a face business, care sunt definite atît cu indici calitativi, cît și cu indici cantitativi.

În contextul celor expuse, cheltuielile de organizare și desfășurare a unei acțiuni publice nu vor fi admise la deduceri în scopuri fiscale la determinarea obligațiilor privind impozitul pe venit, deoarece nu se conformă prevederilor art. 24 alin. (1) din Codul fiscal. La completarea Declarației cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12), suma cheltuielilor respective se va ajusta prin completarea rîndului 03046 „Alte cheltuieli ce nu țin de activitatea de întreprinzător (se indică)” din anexa 2D.

Arhiva
(Modificat în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), din Codul fiscal, în redacția Legii nr. 178 din 11.07.2012, publicată în M.O. nr. 190-192/644 din 14.09.2012 și Legii nr. 267 din 23.12.2011 publicată în M.O. nr. 13-14/32 din 13.01.2012, precum și a formularului forma VEN12 aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 596 din 13.08.2012 publicată în M.O. nr. 190-192/644 din 14.09.2012 )
Pot fi calificate ca donaţii efectuate în scopuri filantropice şi de sponsorizare, cheltuielile suportarea de organizare a unei acţiuni publice (concurs, sărbătoare, etc), doar în baza unei scrisori emise de către autoritatea publică centrală?
Potrivit prevederilor art. 36 alin. (1) din Codul fiscal, contribuabilul rezident are dreptul la deducerea oricaror donaţii facute de el pe parcursul anului fiscal în scopuri filantropice sau de sponsorizare, dar nu mai mult de 10% din venitul impozabil. De asemenea, în conformitate cu prevederile alin. (2) si (3) al articolului menţionat, pot fi deduse, numai donaţiile făcute în scopuri filantropice sau de sponsorizare în favoarea autorităţilor publice şi instituţiilor publice specificate la art. 51, a organizaţiilor necomerciale specificate la art.52 alin.(1) lit.a) şi b) şi la art.533, precum şi în favoarea organizaţiilor religioase specificate la art.52 alin.(1) lit.c), confirmate în modul stabilit de Guvern. Conform prevederilor Regulamentului cu privire la modul de confirmare a donaţiilor pentru scopuri filantropice şi de sponsorizare, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 489 din 09.05.1998, în cazul în care donaţiile sînt efectuate în formă nebănească între filantrop/sponsor şi beneficiarul ajutorului filantropic/sponsorizării se încheie un contract de donaţie filantropică / contract de sponsorizare în formă simplă scrisă şi se eliberează factura cu introducerea în partea de jos a acesteia o notă "Donaţie filantropică"/"Sponsorizare". Prin urmare, suportarea cheltuielilor de organizare şi desfăşurare a unei acţiuni publice, doar în baza scrisorii emise de către Autoritatea Publică Centrală nu vor fi calificate ca donaţii facute în scopuri filantropice sau de sponsorizare. Totodată, în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător. Conform pct. 39 din Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.77 din 30.01.2008, cheltuielile ordinare şi necesare reprezintă cheltuieli caracteristice pentru gestionarea anumitor activităţi de întreprinzător, fără de care este imposibil de a face business, care sunt definite atît cu indici calitativi, cît şi cu indici cantitativi. În contextul celor expuse, cheltuielile de organizare şi desfăşurare a unei acţiuni publice nu vor fi admise la deduceri în scopuri fiscale la determinarea obligatiilor privind impozitul pe venit, deoarece nu se conformă prevederilor art. 24 alin. (1) din Codul fiscal. La completarea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit (forma VEN08) suma cheltuielilor respective se vor ajusta prin completarea rîndului 03036 din anexa 2D.

5. (29.1.3.4)
Se vor permite la deduceri în scopuri fiscale, cheltuielile suportate de entitate la efectuarea junketului, exclusiv în cadrul activității de întreprinzător si în baza căror documente se confirma cheltuielile suportate?

În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare și necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activității de întreprinzător. Totodată, conform pct. 39 din anexa nr.1 la Hotarîrea Guvernului nr. 77 din 30 ianuarie 2008, cheltuielile ordinare și necesare reprezintă cheltuielile, caracteristice pentru gestionarea anumitor tipuri de activități de întreprinzător, fără care este imposibil de a face business, care sunt definite atît cu indici calitativi, cît și cu indici cantitativi. Confirmarea cheltuielilor suportate privind efectuarea junketului, menționam că, potrivit art. 19 alin. (1) din Legea contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007, faptele economice se contabilizează în baza documentelor primare și centralizatoare. De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (3) din Lege, entitatea utilizează formulare tipizate de documente primare, aprobate de Ministerul Finanțelor. În lipsa formularelor tipizate sau dacă acestea nu satisfac necesitățile entității, entitatea elaborează și utilizează formulare de documente, aprobate de conducerea ei, cu respectarea cerințelor art. 19 alin. (6) din prezenta Lege.

În cazul în care lipsește confirmarea documentară a cheltuielilor calificate ca ordinare și necesare, suportate pe parcursul anului fiscal, potrivit prevederilor art. 24 alin. (10) din Codul fiscal, deducerea acestora se permit în mărime 0,2% din venitul impozabil.

Arhiva

(Modificat în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (10), din Codul fiscal, în redacția Legii nr. 267 din 23.12.2011 publicată în M.O. nr. 13-14/32 din 13.01.2012)
Se permite la deduceri în scopuri fiscale, cheltuielile suportate de entitate la efectuarea junketului, exclusiv în cadrul activitatii de întreprinzator si în baza caror documente se confirma cheltuielile suportate?
În conformitate cu prevederile art.24 alin. (1) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător. Totodată, conform pct. 39 din anexa nr.1 la Hotarîrea Guvernului nr. 77 din 30 ianuarie 2008, cheltuielile ordinare şi necesare reprezintă cheltuielile, caracteristice pentru gestionarea anumitor tipuri de activităţi de întreprinzător, fără care este imposibil de a face business, care sunt definite atît cu indici calitativi, cît şi cu indici cantitativi. De asemenea menţionam că, deducerea cheltuielilor aferente activităţii de întreprinzător care nu pot confirmate documentar în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (10) din Codul fiscal se permit în cuantumul şi în modul stabilit de Guvern. Prin urmare, Hotarârea Guvernului nr. 485 din 04 mai 1998 „Cu privire la modul şi cuantumul de deducere a cheltuielilor neconfirmate de contribuabil documentar” stabileşte expres că se permite deducerea cheltuielilor suportate şi achitate în activitatea de întreprinzător a contribuabilului, dar care nu pot fi confirmate documentar, în marime de 0,1% din venitul impozabil al contribuabilului. Cît priveste întrebarea ce ţine de documentele care confirmă cheltuielile suportate, menţionam că, potrivit art.19 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007 faptele economice se contabilizează în baza documentelor primare şi centralizatoare. Modul de eliberare şi utilizare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special este stabilit în Instructiunea privind evidenţa, eliberarea, păstrarea şi utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special ( Anexa nr. 2 la Hotarîrea Guvernului R.M. nr. 294 din 17 martie 1998). Astfel, cheltuielile necesare pentru organizarea acţiunilor menţionate în adresare (junket), se vor permite la deducere, în cazul în care vor fi confirmate documentar şi suportate exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzator.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...