37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 162 din 13.02.2017

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 162 din 13.02.2017

14.02.2017
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (6.2.1.6).

Arhiva
    [modificarea Bazei generalizate a practicii fiscale prin comasarea cu întrebarea nr. 6.2.1.5]
    Suntem Asociația proprietarilor locuințelor privatizate (APLP) - organizație necomercială, ce corespunde cerințelor art. 52 al Codului fiscal. În legătură cu aceasta apare întrebarea, are în acest caz APLP obligația de calculare și achitare a taxei pentru amenajarea teritoriului?
    Subiecți ai impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului, în conformitate cu prevederile titlului VII al CF sunt persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care dispun de bază impozabilă.
    Reieșind din prevederile art. 5 alin. 14) și 16) al CF, activitatea organizației necomerciale - persoanei juridice a cărei activitate nu are drept scop obținerea venitului şi care nu folosește vreo parte din proprietate sau din venit în interesele vreunui membru al organizației, ale unui fondator sau ale unei persoane particulare, nu constituie activitate de întreprinzător, și, respectiv, nu necesită înregistrare în calitatea corespunzătoare.
    Drept urmare, persoana juridică, înregistrată, conform legislației în vigoare în calitate de organizație necomercială, nu este subiect al impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului.

2. (6.2.1.5)
    Suntem o Asociaţie a proprietarilor de locuinţe privatizate (APLP) - organizaţie necomercială, care corespunde cerinţelor art.52 din Codul fiscal. În legătură cu acest fapt, are sau nu APLP obligaţia de a calcula şi achita taxa pentru amenajarea teritoriului?
    Subiecţi ai impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului, conform prevederilor art.290 lit. a) din Codul fiscal, sunt persoanele juridice sau fizice înregistrate în calitate de întreprinzător și persoanele ce desfășoară activitate profesională în sectorul justiției, care dispun de bază impozabilă. Respectiv, în cazul în care APLP ca persoană juridică, nu este înregistrată conform prevederilor Legii nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, în calitate de întreprinzător, aceasta nu are obligaţia de a calcula şi achita taxa pentru amenajarea teritoriului.
    [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu art.52 din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 281 din 16 decembrie 2016 (publicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.472-477/947, în vigoare 1.01.2017)]

Arhiva
    Subiecţi ai impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului, conform prevederilor art. 290 lit. a) al Codului fiscal, sunt persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care dispun de bază impozabilă. Respectiv, în cazul în care persoana juridică sau fizică nu este înregistrată, conform prevederilor Legii nr. 845-XII din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, în calitate de întreprinzător, aceasta nu are obligaţia de a calcula şi achita taxa pentru amenajarea teritoriului.

3. (6.2.1.3).

Arhiva
    [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 290 lit. a) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 281 din 16 decembrie 2016 (publicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.472-477/947, în vigoare 1.01.2017)]
    (în vigoare pînă la data 1.01.2017)
    Sunt subiecţi ai impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului birourile de avocaţi?
    Nu, subiecţi impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului sunt persoanele fizice sau juridice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care dispun de bază impozabilă (art. 290 lit. a) Codul fiscal), iar activitatea avocaţilor nu este activitate de întreprinzător (art. 1 alin. 3 al Legii nr. 1260-XV din 19.07.2002 "Cu privire la avocatură")

4. (6.2.1.1)
    Cine sunt subiecţi ai impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului?
    Subiecţi ai impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului sunt persoanele juridice sau fizice înregistrate în calitate de întreprinzător și persoanele ce desfășoară activitate profesională în sectorul justiției, care dispun de bază impozabilă (art. 290 lit. a) din Codul Fiscal).
    [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 290 lit. a) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 281 din 16 decembrie 2016 (publicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.472-477/947, în vigoare 1.01.2017)]

Arhiva
    (în vigoare pînă la data 1.01.2017)
    Subiecţi impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului sunt persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care dispun de bază impozabilă (art. 290 lit. a) Codul Fiscal).

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...