37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 159 din 10.02.2017

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 159 din 10.02.2017

13.02.2017
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (31.1.3)
   Urmează a fi de către Serviciul Fiscal de Stat comerciantul pentru nerespectarea prevederilor art. 211 alin.(5) din Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior în partea ce ține de returnarea produselor alimentare a căror termen de valabilitate a expirat?
    Conform prevederilor Legii nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior verificarea respectării prevederilor art. 211 alin.(5) din legea dată nu este pusă în sarcina Serviciului Fiscal de Stat.

2. (31.1.2)
    Cum va fi sancționat comerciantul pentru nerespectarea prevederilor art. 211 alin.(4) din Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior, în cazul în care în cadrul controlului se constată mai multe cazuri de încălcare a termenelor de plată pentru achitarea facturilor la procurarea produselor alimentare?
    Conform art. 211 alin. (4) din Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior, termenul de plată al comerciantului către furnizor pentru produsele alimentare contractate şi livrate se stabileşte în cadrul negocierii contractului, dar nu poate fi mai mare de 30 de zile calendaristice de la data livrării produselor de către furnizor.
    Încălcarea termenelor de plată pentru achitarea facturilor la procurarea produselor alimentare se sancţionează comerciantul, conform prevederilor art.273 pct.5) din Codul contravențional, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale (începând cu 16.03.2017 - de la 30 la 60 de unităţi convenţionale) în cazul persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 400 de unităţi convenţionale (începând cu 16.03.2017 - de la 120 la 240 de unităţi convenţionale) în cazul persoanei juridice.
    În cazul în care în cadrul controlului se constată mai multe cazuri de încălcare a termenelor de plată pentru achitarea facturilor la procurarea produselor alimentare se va considera ca un singur caz depistat, cu aplicarea unei singure amenzi contravenționale.

3. (31.1.1)
    Pentru care taxe încasate de la furnizor va fi sancționat comerciantul în baza prevederilor art. 273 pct. 51) din Codul contravențional?
    Conform art. 211 alin. (1) din Legea cu privire la comerțul interior nr. 231 din 23 septembrie 2010 relaţiile contractuale dintre furnizorul şi comerciantul produselor alimentare sunt stabilite prin încheierea unui contract negociat în prealabil de către părţi, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
    În conformitate cu prevederile alin. (2) al articolului sus-menționat, se interzice comerciantului să solicite facturarea/refacturarea serviciilor şi/sau încasarea de la furnizor a taxelor.
    Prin urmare, în sensul prevederilor art. 211 alin.(2) din Legea nr.231/2010 urmează a fi considerată taxă orice sumă încasată suplimentar de comerciant care nu este inclusă în costul de achiziţie al produselor alimentare.
    Totodată, potrivit prevederilor art. 273 pct. 51) din Codul contravențional solicitarea/încasarea de la furnizor a plăţilor pentru serviciile care nu sunt incluse în costul de achiziţie al produselor alimentare (taxe de raft, costuri pentru extinderea reţelei de distribuţie/amenajare a suprafeţei de vânzare, costuri pentru publicitate şi pentru promovarea produselor alimentare) se sancţionează, comerciantul, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale (începând cu 16.03.2017 - de la 30 la 60 de unităţi convenţionale) în cazul persoanei fizice și cu amendă de la 200 la 400 de unităţi convenţionale (începând cu 16.03.2017 - de la 120 la 240 de unităţi convenţionale) în cazul persoanei juridice.
   Astfel, la moment, sancțiunea prevăzută la art.273 pct.51) din Codul contravențional se aplică doar pentru taxele enumerate la articolul respectiv.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...