37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 148 din 06.02.2017

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 148 din 06.02.2017

07.02.2017
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.1.13.1)
    Cum se va aplica cota impozitului pe venit pentru rezidenții Portului Internațional Liber Giurgiulești?
    Potrivit prevederilor art. 15 lit. b) din Codul fiscal suma totală a impozitului pe venit se determină pentru persoanele juridice în mărime de 12% din venitul impozabil.
   Conform art. 8 alin. (2) din Legea nr. 8-XV din 17 februarie 2005 cu privire la portul internațional Liber „Giurgiulești", impozitul pe venitul rezidenților, provenit din activitatea desfășurată pe teritoriul Portului Internațional, se percepe după cum urmează:
a) pentru perioada primilor 10 ani, începînd cu prima perioadă fiscală ulterioară perioadei fiscale în care a fost înregistrat venitul impozabil, - în mărime de 25% din cota stabilită a impozitului pe venit;
b) ulterior şi pînă la expirarea termenului de acţiune a prezentei legi - în mărime de 50% din cota stabilită a impozitului pe venit.
   Totodată, potrivit art. 8 alin. (3) din Legea menționată venitul obţinut de rezident din comercializarea mărfurilor (serviciilor) provenite din Portul Internaţional pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova se impozitează în conformitate cu legislaţia.
   Astfel, rezidenții ce își desfășoară activitatea pe teritoriul Portului Internațional Giurgiulești, pentru perioada primilor 10 ani, începînd cu prima perioadă fiscală ulterioară perioadei fiscale în care a fost înregistrat venitul impozabil, vor achita impozit pe venitului în mărime de 25% din cota stabilită a impozitului pe venit, adică din 12%, cu excepția venitului obţinut de rezident din comercializarea mărfurilor (serviciilor) provenite din Portul Internaţional pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova.
   Prin urmare, la determinarea venitului impozabil entitatea urmează să ajusteze venitul din rîndul 130 al Declarației cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12) cu suma facilităților determinate prin anexa nr. 6D la Declarația menționată. La completarea anexei nominalizate, se va ține cont de codul facilității specificat în Nomenclatorul codurilor aferent facilităților fiscale la impozitul pe venit aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1080 din 10 octombrie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 216-220/1231 din 19.10.2012).

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...