37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 145 din 06.02.2017

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 145 din 06.02.2017

07.02.2017
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.1.12.3)
    În ce moment poate fi depusă cererea de schimbare a perioadei fiscale?
    Cererea privind modificarea perioadei fiscale (Forma CPF17, aprobată prin Ordinul IFPS nr.25 din 16 ianuarie 2017), poate fi depusă subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat unde se deservește contribuabilul pînă la începerea noii perioade fiscale.

2. (29.1.12.2)
    Ce documente urmează să fie prezentate pentru a beneficia de schimbarea perioadei fiscale?
    Conform art.121, alin.(6) lit. a) din Codul fiscal, aplicarea unei noi perioade fiscale în corespundere cu prevederile alin.(4) sau (5), agentul economic este obligat să informeze Serviciul Fiscal de Stat şi să prezinte acestuia documentele privind schimbarea perioadei fiscal și anume, Cererea privind modificarea perioadei fiscale (Forma CPF17, aprobată prin Ordinul IFPS nr.25 din 16 ianuarie 2017), subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat unde se deservește contribuabilul.

3. (29.1.12.1)
    Pentru care agenți economici este stabilit dreptul de alegere a unei perioade fiscale pentru impozitul pe venit diferită de anul calendaristic?
    Conform art.121 alin.(5) din Codul fiscal, perioada fiscală menţionată la alin.(4) se va modifica ulterior doar dacă perioada de gestiune pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare este modificată în corespundere cu prevederile Legii contabilităţii.
    Conform art. 32 şi art. 38 alin. (1), alin.(3) lit. a) şi alin.(5) al Legii contabilității, perioada de gestiune pentru toate entităţile care întocmesc şi prezintă situaţii financiare este anul calendaristic, care cuprinde perioada de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie, cu excepția: cazurilor de reorganizare şi lichidare a entităţii; entităţilor ale căror entități-mamă aplică altă perioadă de raportare financiară; unor categorii de entităţi pentru care Ministerul Finanțelor, în funcţie de particularitățile activității acestora, stabilește o perioadă de gestiune care nu coincide cu anul calendaristic.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...