37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 1424 din 29.12.2016

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 1424 din 29.12.2016

06.01.2017
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (6.2.6.8)
   Cum se completează formularul dării de seamă unificate "Forma UNIF14", prezentată de către întreprinzătorii individuali al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA?
    Darea de seamă fiscală unificată "Forma UNIF14" se completează conform anexei nr. 2 Modul de completare a Dării de seamă fiscale unificate (Declaraţiei) (Forma UNIF14) la Ordinul IFPS nr. 1804 din 30.12.2014.
    (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1804 din 30.12.2014 privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Declaraţie) (Forma UNIF14) publicat în Monitorul Oficial nr. 11-21/115 din 23.01.2015)

Arhiva
    Cum se completează formularul dării de seamă unificate "Forma UNIF-07", prezentată de către întreprinzătorii individuali al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA?
    Darea de seamă unificată "Forma UNIF07" se completează în modul expus în Anexa nr. 2 "Modul de completare a Declaraţiei (Dare de seamă unificată) (Forma UNIF 07)" la Ordinul IFPS nr. 440 din 12.07.2007 "Privind aprobarea Declaraţiei (darea de seamă unificată).

2. (6.2.6.7) .
Arhiva
    (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 138 din 17 iunie 2016 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative publicată în Monitorul Oficial nr. 184-192/401 din 01.07.2016,prevederile aferente subiectului au fost puse în aplicare de la 1 ianuarie 2016)
    Cum se completează formularul dării de seamă pe taxa pentru amenajarea teritoriului - în partea ce ţine de gospodăriile ţărăneşti (de fermier)?
    Formularul dării de seamă pe taxa pentru amenajarea teritoriului în partea ce ţine de gospodăriile ţărăneşti (de fermier) "Forma TAT-GŢ 06" se completează conform pct. 2, 3.1.13 şi 4 ale Instrucţiunii despre modul de întocmire şi prezentare a dărilor de seamă fiscale, aprobate prin Ordinul IFPS nr. 79 din 28.04.2006 "Privind aprobarea Instrucţiunii despre modul de întocmire şi prezentare a dărilor de seamă fiscale pe taxele locale prevăzute de Titlul VII al Codului fiscal". 

3. (6.2.6.6)
    Cum se completează formularul dării de seamă - Forma TL 13 prin care se prezintă taxa pentru amenajarea teritoriului?
    Formularului Dării de seamă pe taxele locale Forma TL 13, care include și taxa pentru amenajarea teritoriului, se completează conform anexei nr. 2 Instrucțiune privind modul de întocmire şi prezentare a Dării de seamă pe taxele locale la Ordinul IFPS nr.1603 din 20.12.2012.
    (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1603 din 20.12.2012 privind aprobarea formularelor tipizate ale Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) şi a instrucțiunii privind modul de întocmire şi prezentare a acesteia, publicată în Monitorul Oficial nr. 273-279/1701 din 28.12.2012)

Arhiva
    Cum se completează formularul dării de seamă pe taxa pentru amenajarea teritoriului?
    Formularul dării de seamă pe taxa pentru amenajarea teritoriului "Forma TAT 07" se completează conform pct. 2, 3.1.1 şi 4 ale Instrucţiunii despre modul de întocmire şi prezentare a dărilor de seamă fiscale, aprobate prin Ordinul IFPS nr. 79 din 28.04.2006 "Privind aprobarea Instrucţiunii despre modul de întocmire şi prezentare a dărilor de seamă fiscale pe taxele locale prevăzute de Titlul VII al Codului fiscal".

4. (6.2.6.5) .
Arhiva
    (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1804 din 30.12.2014 privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Declaraţie) (Forma UNIF14) publicat în Monitorul Oficial nr. 11-21/115 din 23.01.2015)
    În baza cărui formular prezintă darea de seamă pe taxa pentru amenajarea teritoriului întreprinzătorii individuali al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA?
    Întreprinzătorii individuali al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA, prezintă o dare de seamă unificată, care cuprinde şi taxa pentru amenajarea teritoriului (art. 292 alin.
(1) al Codului fiscal). Darea de seamă unificată se prezintă în baza formularului "Forma UNIF 07", aprobat prin Ordinul IFPS nr. 440 din 12.07.2007. 

5. (6.2.6.4) .
Arhiva
    (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 138 din 17 iunie 2016 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative publicată în Monitorul Oficial nr. 184-192/401 din 01.07.2016, prevederile aferente subiectului se aplică de la 1 ianuarie 2016)
    În baza cărui formular se prezintă darea de seamă pe taxa pentru amenajarea teritoriului - în partea ce ţine de gospodăriile ţărăneşti (de fermier)?
    Darea de seamă pe taxa pentru amenajarea teritoriului - în partea ce ţine de gospodăriile ţărăneşti (de fermier) se prezintă în baza formularului "Forma TAT-GŢ 06", aprobat prin Ordinul IFPS nr. 21 din 02.02.2006.

6. (6.2.6.3)
    În baza cărui formular se prezintă darea de seamă pe taxa pentru amenajarea teritoriului?
    Darea de seamă pe taxele locale, care include și taxa pentru amenajarea teritoriului, se prezintă în baza formularului Dării de seamă pe taxele locale Forma TL 13, aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1603 din 20.12.2012. Întreprinzătorii individuali al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA, cu excepția gospodăriilor țărănești (de fermier), prezintă o dare de seamă fiscală unificată, care cuprinde şi taxa pentru amenajarea teritoriului. Darea de seamă unificată se prezintă în baza formularului „Forma UNIF14", aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1804 din 30.12.2014.
    (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1603 din 20.12.2012 privind aprobarea formularelor tipizate ale Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) şi a instrucțiunii privind modul de întocmire şi prezentare a acesteia, publicată în Monitorul Oficial nr. 273-279/1701 din 28.12.2012 și în temeiul Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1804 din 30.12.2014 privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Declaraţie) (Forma UNIF14) publicat în Monitorul Oficial nr. 11-21/115 din 23.01.2015)

Arhiva
    Darea de seamă pe taxa pentru amenajarea teritoriului se prezintă în baza formularului "Forma TAT 07", aprobat prin Ordinul IFPS nr. 488 din 20.08.2007. Întreprinzătorii individuali al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA, prezintă o dare de seamă unificată, care cuprinde şi taxa pentru amenajarea teritoriului (art. 292 alin. (1) al Codului fiscal). Darea de seamă unificată se prezintă în baza formularului "Forma UNIF 07", aprobat prin Ordinul IFPS nr. 440 din 12.07.2007 (art.292 alin.(1) al Codului fiscal).

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...