37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 1423 din 28.12.2016

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 1423 din 28.12.2016

29.12.2016
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (28.23.20)
   Cum se va reflecta în Declaraţia privind TVA ajustarea sumei TVA, care nu se permite la trecerea în cont, în cazul mărfurilor deteriorate?
    În conformitate cu prevederile art. 102 alin. (4) din Codul fiscal, suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care nu sînt folosite pentru desfășurarea activității de întreprinzător, pe valorile materiale procurate care în procesul activităţii de întreprinzător au fost sustrase sau au constituit pierderi supranormativ conform legislației, precum și pe valoarea care nu a fost supusă uzurii a mijloacelor fixe casate, nu se trece în cont şi se raportează la consumurile sau cheltuielile perioadei.
   Pornind de la prevederile menţionate, suma TVA trecută în cont la momentul procurării mărfurilor, în cazul deteriorării acestora, se va reflecta în Registrul de evidenţă a procurărilor pentru perioada de gestiune cu semnul minus (-) şi respectiv în Declaraţia privind TVA în boxa 13.
    [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul art.102 alin.(4) din Codul fiscal în redacția Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 138 din 17 iunie 2016 (publicată în Monitorul Oficial nr.184-192/401 din 01.07.2016)]

Arhiva
    Cum se va reflecta în Declaraţia privind TVA, TVA restabilit la valoarea materialelor deteriorate trecute la pierderi?
    În conformitate cu prevederile art. 102 alin. (4) din Codul fiscal, suma TVA achitată pe valorile materiale procurate, care în procesul activităţii de întreprinzător au constituit pierderi supranormativ conform legislaţiei, nu se trece în cont şi se raportează la cheltuielile perioadei. Reieşind din prevederile menţionate, suma TVA trecută în cont la momentul procurării mărfurilor, care ulterior au constituit pierderi supranormativ conform legislaţiei, se va reflecta în Registrul de evidenţă a procurărilor pentru perioada de gestiune cu semnul minus (-), iar în Declaraţia privind TVA - în boxele 12 şi respectiv 13.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...