37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 140 din 03.02.2017

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 140 din 03.02.2017

06.02.2017
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (28.1.29)
    Se iau în calcul la aprecierea pragului de înregistrare în calitate de plătitor TVA, livrările ce nu constituie obiect al impunerii cu TVA?
    Potrivit prevederilor art. 112 alin. (1) din Codul Fiscal, subiectul care desfășoară activitate de întreprinzător, cu excepția autorităților publice, instituțiilor publice, specificate la art. 51, exclusiv instituțiilor de învățământ publice, instituțiilor medico-sanitare publice și private, specificate la art. 511, și deținătorilor patentei de întreprinzător, este obligat să se înregistreze ca contribuabil al TVA dacă el, într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive, a efectuat livrări de mărfuri, servicii în sumă ce depășește 600000 lei, cu excepția livrărilor scutite de TVA și a celor care nu constituie obiect impozabil în conformitate cu art.95 alin.(2) din Codul fiscal.
   În conformitate cu art. 95 alin.(1) lit. a) și b) din Codul fiscal, obiect al impunerii cu TVA îl reprezintă:
a) livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecții impozabili, reprezentând rezultatul activității lor de întreprinzător în Republica Moldova;
b) importul mărfurilor în Republica Moldova.
   Dat fiind faptul că are loc realizarea mărfurilor procurate fără introducerea lor pe teritoriul Republicii Moldova, obiectul impunerii cu TVA lipsește și prin urmare în conformitate cu prevederilor art. 112 alin. (1) din Codul Fiscal, acesta livrare nu se vor lua în considerație la determinarea plafonului pentru înregistrarea obligatorie a plătitorului TVA.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul art. 112 alin. (1) din Codul fiscal]

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...