37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 1395 din 16.12.2016

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 1395 din 16.12.2016

19.12.2016
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (28.20.10)
   Cum se va aplica TVA pentru livrarea impozabilă pentru care, pînă la înregistrarea furnizorului în calitate de plătitor al TVA a fost efectuată plata prealabilă (în avans)?
    Potrivit art.94 lit.a) din Codul fiscal (CF), Subiecţii impozabili sînt persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, nerezidenţii care desfăşoară activitate de întreprinzător în Republica Moldova prin intermediul reprezentanţei permanente conform art.5 pct.15), care sînt înregistraţi sau trebuie să fie înregistraţi în calitate de plătitori de T.V.A.
   Deci, furnizorul care nu este înregistrat în calitate de plătitor al T.V.A., nu este subiect al impunerii și, respectiv primirea plății prealabile (avansului) nu generează la acesta apariția obligațiilor privind TVA.
   Totodată, pentru subiectul impunerii cu TVA la efectuarea livrărilor impozabile, conform art.108 alin.(1), data obligaţiei fiscale privind T.V.A. este data livrării. Data livrării se consideră data predării mărfurilor, prestării serviciilor.
   Dacă factura fiscală este eliberată sau plata este primită pînă la momentul efectuării livrării, data livrării se consideră data eliberării facturii fiscale sau data primirii plăţii, în dependenţă de ce are loc mai înainte (alin.(5) art.108).
   Astfel, la primirea plății pentru livrare pînă la înregistrarea în calitate de plătitor al TVA, data apariției obligației privind TVA la subiectul impozabil, în conformitate cu art.108 alin.(1) și (5) al Codului fiscal, se consideră data eliberării facturii fiscale sau data predării mărfurilor, prestării serviciilor, în dependenţă de ce are loc mai înainte.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...