37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 1389 din 15.12.2016

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 1389 din 15.12.2016

15.12.2016
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.2.3.30)
   Ce urmează să întreprindă agentul economic în cazul în care a stabilit că unii angajați au beneficiat pe parcursul anului fiscal de gestiune de scutire pentru persoana întreținută care nu corespunde condițiilor specifice la art. 35 alin. (2) din Codul fiscal?
    În cazul în care se va stabili că angajații au beneficiat de scutire pentru persoana întreținută în alte condiții decît cele prevăzute la art. 35 alin. (2) din Codul fiscal, agentul economic, care a acordat astfel de scutiri, la depistarea acestor persoane va efectua recalculul sumei impozitului pe venit pentru lunile respective și prezintă pentru lunile corespunzătoare Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (Forma IRV 14) aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.697 din 22 august 2014, în care va indica suma impozitului pe venit recalculat. Recalculul respectiv urmează a fi efectuat nu mai tîrziu de finele anului de gestiune.
   [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 697 din 22 august 2014 (publicat în Monitorul Oficial nr. 256-260/745 din 29 august 2014]

Arhiva
    În cazul în care, se va stabili că angajații au beneficiat de scutire pentru persoana întreținută în alte condiții decît cele prevăzute în art. 35 alin. (2) din Codul fiscal (care se pune în aplicare începînd cu 01 ianuarie 2014), agentul economic, care a acordat astfel de scutiri, la depistarea acestora efectuează recalculul sumei impozitului pe venit pentru lunile respective și prezintă Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (Forma IRV 09) pentru luna corespunzătoare în care va indica suma impozitului pe venit recalculat. Recalculul respectiv urmează a fi efectuat nu mai tîrziu de finele anului de gestiune.

2. (29.2.3.25)
    De care venituri urmează să se țină cont la determinarea venitului obținut de către persoanele întreținute?
    În conformitate cu prevederile art.35 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, persoană întreținută se consideră persoana care are un venit ce nu depășește suma anuală în mărimea stabilită la art. 35 alin. (1) din Codul fiscal.
    Totodată, în conformitate cu prevederile pct. 13 din Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit al persoanelor fizice care nu practică activitatea de întreprinzător, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 77 din 30 ianuarie 2008, la acordarea scutirii pentru persoanele întreţinute se va ţine cont de veniturile din orice sursă de venit obţinute de către persoanele întreţinute (atît cele impozabile, cît şi cele neimpozabile).
    Astfel, la determinarea venitului obținut de către persoanele întreținute pe parcursul unei perioade fiscale se va ţine cont de veniturile atît cele impozabile, cît şi cele neimpozabile.
    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 35 din Codul fiscal prin Legea nr.138 din 17.06.2016, în vigoare din 01.07.2016 (publicat în Monitorul Oficial nr.184-192/401 din 01.07.2016)]

Arhiva
    În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (2) din Codul fiscal, în redacţia Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 64 din 11.04.2014 (publicată în Monitorul Oficial nr.110-114/286 din 09.05.2014), persoană întreţinută este persoana care întruneşte toate cerinţele de mai jos:
a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) ori invalid din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală;
b) are un venit ce nu depășește suma de 9 516 lei anual.
    În conformitate cu prevederile pct. 13 din Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit al persoanelor fizice care nu practică activitatea de întreprinzător, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 77 din 30 ianuarie 2008, la acordarea scutirii pentru persoanele întreţinute se va ţine cont de veniturile din orice sursă de venit obţinute de către persoanele întreţinute (atît cele impozabile, cît şi cele neimpozabile).
    Astfel, la determinarea venitului obținut de către persoanele întreținute pe parcursul unei perioade fiscale se va ţine cont de veniturile atît cele impozabile, cît şi cele neimpozabile. 

3. (29.2.3.24)
    Cine poate fi considerat drept persoană întreținută?
    În conformitate cu prevederile art.35 alin. (2) din Codul fiscal, persoană întreținută se consideră persoana care întrunește toate cerințele de mai jos:
a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) ori invalid din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală;
b) are un venit ce nu depășește suma anuală în mărimea stabilită la art. 35 alin. (1) din Codul fiscal.
    Respectiv, drept persoană întreținută se va considera persoana fizică - cetățean care va întruni cumulativ toate condițiile enumerate în articolul menționat.
    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 35 din Codul fiscal prin Legea nr.138 din 17.06.2016, în vigoare din 01.07.2016 (publicat în Monitorul Oficial nr.184-192/401 din 01.07.2016)]

Arhiva
    Cine poate fi considerat drept persoană întreținută, luînd în considerație modificările şi completările la Codul fiscal efectuate prin Legea nr. 64 din 11.04.2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative?
    Odată cu operarea modificărilor în art.35 alin. (2) din Codul fiscal, efectuate prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 64 din 11.04.2014 (Monitorul Oficial nr.110-114/286 din 09.05.2014), persoană întreţinută este persoana care întruneşte toate cerinţele de mai jos:
a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) ori invalid din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală;
b) are un venit ce nu depășește suma de 9 516 lei anual.
    Respectiv, drept persoană întreținută se va considera persoana fizică-cetățean care va întruni cumulativ toate condițiile enumerate în articolul dat.  

4. (29.2.5.6)
    În ce cazuri persoana fizică are obligații de a prezenta Declarația cu privire la impozitul pe venit?
    În conformitate cu prevederile art. 83 alin. (2) din Codul fiscal, sînt obligați să prezinte Declarația cu privire la impozitul pe venit:
a) persoanele fizice rezidente (cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini, apatrizii, inclusiv membrii societăţilor şi acţionarii fondurilor de investiţii) care au obligaţii privind achitarea impozitului;
a1) persoanele care practică activitate profesională, indiferent de prezenţa obligaţiei privind achitarea impozitului;
b) persoanele fizice rezidente (cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini şi apatrizii, inclusiv membrii societăţilor şi acţionarii fondurilor de investiţii) care nu au obligaţii privind achitarea impozitului, dar:
 - obţin venit impozabil din surse altele decît salariul, cu excepţia cazurilor în care obţin venituri impozabile doar din plăţile primite conform art.90, care depăşeşte suma scutirii personale acordate conform art.33 alin.(1) din Codul fiscal, pentru anul respectiv;
 - obţin venit impozabil sub formă de salariu, care depăşeşte mărimea plafonului stabilit în art. 15 lit. a) din Codul fiscal, pentru anul respectiv, cu excepţia persoanelor fizice care obţin venit sub formă de salariu la un singur loc de muncă;
 - obţin venituri impozabile atît sub formă de salariu, cît şi din orice alte surse, a căror sumă totală depăşeşte mărimea plafonului stabilit în art. 15 lit. a) din Codul fiscal, pentru anul respectiv;
 - obţin venit impozabil care depăşeşte mărimea plafonului stabilit în art. 15 lit. a) fiscal, pentru anul respectiv doar din plăţile primite conform art.90 din Codul fiscal;
 - direcţionează un cuantum procentual din impozitul pe venit calculat anual la buget.
    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 83 alin. (2) din Codul fiscal prin Legea nr.138 din 17.06.2016, în vigoare din 01.07.2016 (publicat în Monitorul Oficial nr.184-192/401 din 01.07.2016)]

Arhiva
    În conformitate cu prevederile art. 83 alin. (2) din Codul fiscal, sînt obligți să prezinte Declarația cu privire la impozitul pe venit:
a) persoanele fizice rezidente (cetățenii Republicii Moldova, cetățenii străini, apatrizii, inclusiv membrii societăților și acționarii fondurilor de investiții) care au obligații privind achitarea impozitului;
b) persoanele fizice rezidente (cetățenii Republicii Moldova, cetățenii străini și apatrizii, inclusiv membrii societăților și acționarii fondurilor de investiții) care nu au obligații privind achitarea impozitului, dar:
 - obțin venit impozabil din surse altele decît salariul, cu excepția cazurilor în care obțin venituri impozabile doar din plățile primite conform art. 90, care depășește suma scutirii personale stabilite la art. 33 alin. (1) pentru anul respectiv;
 - obțin venit impozabil sub formă de salariu, care depășește mărimea plafonului stabilit în art. 15 lit. a) din Codul fiscal pentru anul respectiv (de exemplu pentru anul 2014 mărimea plafonului este de 27852 lei), cu excepția persoanelor fizice care obțin venit sub formă de salariu la un singur loc de muncă;
 - obțin venituri impozabile atît sub formă de salariu, cît și din orice alte surse, a căror sumă totală depășește mărimea plafonului stabilit în art. 15 lit. a) din Codul fiscal pentru anul respectiv (de exemplu pentru anul 2014 mărimea plafonului este de 27852 lei);
 - obțin venit impozabil care depășește mărimea plafonului stabilit în art. 15 lit. a) din Codul fiscal pentru anul respectiv doar din plățile primite conform art. 90;  - direcționează un cuantum procentual din impozitul pe venit calculat anual la buget;
c) persoanele care administrează succesiunea conform art. 17, indiferent de prezența obligației privind achitarea impozitului.
    Cine este obligat să depună Declaraţia persoanei fizice (Forma CET08)?
    Persoanele fizice care corespund condiţiilor specificate la alin.(2) lit.a) şi b) al art.83 din Codul fiscal, sînt obligate să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit (Forma CET08).

5. (29.2.3.11)
    În cazul în care la locul de muncă de bază persoana fizică nu utilizează scutirile la care are dreptul, aceasta va putea să beneficieze de scutiri la locul de muncă prin cumul?
    Fiecare patron care plătește lucrătorului salariu (inclusiv primele și facilitățile acordate) este obligat să calculeze, ținînd cont de scutirile solicitate de angajat și de deduceri, și să rețină din aceste plăți un impozit, determinat conform modului stabilit de Guvern, potrivit prevederilor art. 88 alin. (1) din Codul fiscal.
    Totodată, în conformitate cu prevederile pct. 9 din Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014, scutirile la care are dreptul contribuabilul rezident al Republicii Moldova se acordă fie la locul de muncă de bază, fie la locul de muncă prin cumul.
    Locul de muncă de bază se consideră întreprinderea (inclusiv întreprinderea individuală şi gospodăria ţărănească (de fermier)), instituţia, organizaţia la care, conform legislaţiei în vigoare, se ţine în evidenţă carnetul de muncă al angajatului.
    Munca prin cumul reprezintă îndeplinirea de către salariat, pe lîngă munca de bază, a unei alte munci, permanente sau temporare, în afara orelor de program, pe baza unui contract individual de muncă distinct.
    Astfel, scutirile personale la care are dreptul contribuabilul se acordă fie la locul de muncă de bază, fie la locul de muncă prin cumul.

Arhiva
    În cazul în care persoana fizica nu primeste salariu de la locul de munca de baza, aceasta va putea sa beneficieze de scutirile la care are dreptul la locul de munca prin cumul?
    Fiecare patron care plateste lucratorului salariu (inclusiv primele si facilitatile acordate) este obligat sa calculeze, tinînd cont de scutirile solicitate de angajat si de deduceri, si sa retina din aceste plati un impozit, determinat conform modului stabilit de Guvern, art. 88 alin. (1) din Codul fiscal. Modul de calculare, retinere si achitare la buget a impozitului pe venit retinut la sursa de plata, este reglementat de Regulamentul cu privire la retinerea impozitului pe venit din salariu si din alte plati efectuate de catre patron în folosul angajatului, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 10 din 19.01.2010 (Monitorul Oficial Nr. 11-12 din 26.01.2010), în continuare Regulament. Astfel, potrivit pct. 10 din Regulament scutirile la care are dreptul contribuabilul se acorda la locul de munca de baza a lucratorilor rezidenti ai Republicii Moldova. Locul de munca de baza se considera întreprinderea (inclusiv întreprinderea individuala si gospodaria taraneasca (de fermier)), institutia, organizatia la care, conform legislatiei în vigoare, se tine evidenta carnetului de munca al lucratorului. În toate cazurile scutirile se acorda sau se anuleaza din luna urmatoare, dupa luna în care este depusa (retrasa) cererea privind acordarea scutirilor. Respectiv, dat fiind faptul ca legislatia nu prevede careva exceptii, contribuabilul nu va putea beneficia de scutirile la care are dreptul la locul de munca prin cumul, chiar daca acesta la locul de munca de baza nu primeste salariu. De asemenea, mentionam ca persoana fizica, în cazul examinat, va putea beneficia de scutirile la care are dreptul prin completarea si prezentarea Declaratiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (CET08), recalculîndu-si în asa mod obligatia fiscala aferenta impozitului pe venit. 

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...