37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 133 din 24.02.2015

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 133 din 24.02.2015

25.02.2015
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (8.9.5.2)
    Modificat în conformitate cu prevederile Ordin IFPS nr. 993 din 07.07.2014 „Privind modificarea Ordinului IFPS nr. 289 din 07.06.2007) publicată în M.O. nr. 178-184/953 din 11.07.2014

Arhiva
    Cînd se prezintă darea de seamă privind calculul sumei taxei de eliberare a autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale?
    Darea de seamă privind calculul sumei taxei de eliberare a autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale se prezintă de către agenţii economici, deţinători ai autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale, trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune (Ordinul IFPS nr. 289 din 07.06.2007 "Privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale pe taxele rutiere").

2. (8.7.7.2)
    Cînd se prezintă darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecție a drumurilor din afara perimetrului localităților pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere?
    Pentru perioada fiscală în care a fost solicitată autorizația de amplasare a obiectivului de prestare a serviciilor rutiere, taxa se calculează de către organul abilitat al administrației publice centrale, care trebuie să prezinte inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul său, trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, o informație privind subiecții impunerii și sumele calculate și achitate ale taxei, în forma stabilită de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.
    Informația privind taxa pentru folosirea zonei de protecție a drumurilor din afara perimetrului localităților pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere se prezintă în baza formularului Forma TAORM-07, aprobat prin Ordin IFPS nr. 289 din 07.06.2007 „Privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale pe taxele rutiere" (art. 366 alin. (3) din Codul fiscal).
    În acest caz, subiecții impunerii prezintă inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul lor, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune în care au obținut autorizația de amplasare a obiectivului, Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecție a drumurilor din afara perimetrului localităților pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere (Forma TAOR-07, aprobat prin Ordin IFPS nr. 289 din 07.06.2007). Darea de seamă privind taxa calculată se prezintă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în condiţiile stipulate la art.187 alin.(21). (art. 366 alin. (3) din Codul fiscal)
    Pentru perioadele fiscale următoare, subiectul impunerii calculează taxa de sine stătător și o achită, prin intermediul instituțiilor financiare, printr-o plată unică, pînă la data de 25 martie a perioadei fiscale curente. În acest caz, subiectul impunerii prezintă pînă la data de 25 martie a perioadei fiscale curente, inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul său (în cazul filialelor/subdiviziunilor - de la sediul întreprinderii care le-a creat) Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecție a drumurilor din afara perimetrului localităților pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere (Forma TAOR-07, aprobat prin Ordin IFPS nr. 289 din 07.06.2007).. (art. 366 alin. (4) din Codul fiscal)

Arhiva
    Cînd se prezintă darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere?
Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere se prezintă de către subiecţii impunerii inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul lor (în cazul filialelor/subdiviziunilor - de la sediul întreprinderii care le-a creat): - pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune în care au obţinut autorizaţia de amplasare a obiectivului (art. 366 alin. 3 al Codului fiscal); pînă la 31 martie a perioadei fiscale curente - pentru perioadele fiscale următoare perioadei în care a fost eliberată autorizaţia (art. 366 alin. 4 lit. a) al Codului fiscal).

3. (8.6.7.2)
    Cînd se prezintă darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecție a drumurilor din afara perimetrului localităților pentru amplasarea publicității exterioare?
    Pentru perioada fiscală în care a fost solicitată autorizația de amplasare a obiectivului de publicitate exterioară, taxa se calculează de către organul abilitat al administrației publice centrale, care trebuie să prezinte inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul său, trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, o informație privind subiecții impunerii și sumele calculate și achitate ale taxei, în forma stabilită de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.
    Informația privind taxa pentru folosirea zonei de protecție a drumurilor din afara perimetrului localităților pentru amplasarea publicității exterioare se prezintă în baza formularului Forma TAPM-07, aprobat prin Ordin IFPS nr. 289 din 07.06.2007 „Privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale pe taxele rutiere" (art. 361 alin. (5) din Codul fiscal).
    În acest caz, subiecții impunerii prezintă inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul lor, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune în care au obținut autorizația de amplasare a obiectivului, Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecție a drumurilor din afara perimetrului localităților pentru amplasarea publicității exterioare (Forma TAP-07, aprobat prin Ordin IFPS nr. 289 din 07.06.2007). Darea de seamă privind taxa calculată se prezintă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în condițiile stipulate la art.187 alin.(21). (art. 361 alin. (5) al Codului fiscal).
    Pentru perioadele fiscale următoare, subiectul impunerii calculează taxa de sine stătător și o achită, prin intermediul instituțiilor financiare, printr-o plată unică, pînă la data de 25 martie a perioadei fiscale curente. În acest caz, subiectul impunerii prezintă pînă la data de 25 martie a perioadei fiscale curente, inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul său (în cazul filialelor/subdiviziunilor - de la sediul întreprinderii care le-a creat) Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecție a drumurilor din afara perimetrului localităților pentru amplasarea publicității exterioare (Forma TAP-07, aprobat prin Ordin IFPS nr. 289 din 07.06.2007). (art. 361 alin. (6) lit. a) al Codului fiscal).

Arhiva
    Cînd se prezintă darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare?
    Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare se prezintă de către subiecţii impunerii care deţin autorizaţii pentru amplasarea obiectivelor de publicitate exterioară inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul lor (în cazul filialelor/subdiviziunilor - de la sediul întreprinderii care le-a creat): - pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune în care au obţinut autorizaţia de amplasare a obiectivului de publicitate exterioară (art. 361 alin. 5 al Codului fiscal); pînă la 31 martie a perioadei fiscale curente - pentru perioadele fiscale următoare perioadei în care a fost eliberată autorizaţia (art. 361 alin. 6 lit. a) al Codului fiscal).

4. (8.5.7.2)
    Cînd se prezintă darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecție a drumurilor din afara perimetrului localităților pentru efectuarea lucrărilor de construcție și montaj?
    Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecție a drumurilor din afara perimetrului localităților pentru efectuarea lucrărilor de construcție și montaj se prezintă de către subiecții impunerii, trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune în care au fost obținute actele necesare pentru efectuarea lucrărilor, darea de seamă privind achitarea taxei, în forma stabilită de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanțelor. (art. 356 alin. (6) din Codul fiscal).
    Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecție a drumurilor din afara perimetrului localităților pentru efectuarea lucrărilor de construcție și montaj se prezintă în baza formularului Forma TCM-07, aprobat prin Ordin IFPS nr. 289 din 07.06.2007 „Privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale pe taxele rutiere" (art. 356 alin. (6) din Codul fiscal).

Arhiva
    Cînd se prezintă darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj?
    Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj se prezintă de către subiecţii impunerii, trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune în care au fost obţinute actele necesare pentru efectuarea lucrărilor (art. 356 alin. 6 al Codului fiscal).

5. (8.4.7.3)
Reieșind din prevederile art. 352 alin. (11) al Codul fiscal, subiecții impunerii cu taxa pentru autovehiculele înmatriculate și neînmatriculate în Republica Moldova a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise, rezidenți ai Republicii Moldova, care desfășoară activitate de întreprinzător, urmează trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune în care au fost obținute actele necesare pentru circulația cu depășirea limitelor admise, să prezinte inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul lor darea de seamă privind taxa calculată, în forma stabilită de IFPS prin Ordinul nr. 274 din 07.03.2013 (МО № 56-59/331 din 15.03.2013) - Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise (Forma TDL13). Urmează a fi prezentată darea de seamă respectivă de către această categorie de contribuabili în cazul în care organul poliției rutiere și/sau colaboratorul organului abilitat să elibereze autorizație specială pentru circulația pe drumurile publice a autovehiculelor ale căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise au întocmit un proces-verbal de constatare a lipsei autorizației speciale sau a necorespunderii masei totale, sarcinii masice pe axă sau dimensiunilor datelor indicate în autorizație?
    Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise (Forma TDL13) să prezintă de către subiecții impunerii, rezidenți ai Republicii Moldova, care au obținut, în trimestrul gestionar, acte ce permit transportul rutier cu autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise.
    În acest caz, potrivit art. 352 alin. (10) al Codului fiscal, organul administrației publice centrale abilitat să elibereze autorizaţii speciale pentru circulaţia pe drumurile publice a autovehiculelor ale căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise urmează, trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, să prezinte inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul său, informația privind sumele calculate și achitate ale taxei, în forma stabilită de către IFPS prin Ordinul nr. 274 din 07.03.2013 (МО № 56-59/331 din 15.03.2013) - Informația privind sumele calculate și achitate ale taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise (Forma TDLM-13).
    Totodată, ținem să menționăm că, potrivit art. 352 alin. (5) al Codului fiscal, în cazul în care, pe teritoriul țării, se depistează autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise, care circulă fără autorizație specială, ori se constată că masa totală, sarcina masică pe axă sau dimensiunile acestor autovehicule nu coincid cu cele indicate în autorizație, organul poliției rutiere și/sau colaboratorul organului abilitat să elibereze autorizație specială pentru circulația pe drumurile publice a autovehiculelor, ale căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise, întocmește un proces-verbal de constatare a lipsei autorizației speciale sau a necorespunderii masei totale, sarcinii masice pe axă sau dimensiunilor datelor indicate în autorizație și calculează taxa conform art. 351 alin. (4) al Codului fiscal (în mărime dublă), în conformitate cu regulamentul aprobat de Guvern.
    Drept urmare, în acest caz, organul abilitat să elibereze autorizație specială pentru circulația pe drumurile publice a autovehiculelor ale căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise, trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, în care au fost întocmite procesele-verbale de constatare a lipsei autorizației speciale ori a necorespunderii masei totale, sarcinii masice pe axă sau dimensiunilor datelor indicate în autorizație prezintă inspectoratului fiscal de stat de la sediul său o informație privind sumele calculate ale taxei, aprobată de către IFPS prin Ordinul nr. 317 din 27.11.2009 (МО № 174-176/809 din 04.12.2009) - Informația privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depășesc limitele admise, calculată în conformitate cu art. 352 alin. (5) al Codului fiscal (Forma TDLMS-09).
    Drept urmare, în cazul în care sumele aferente taxei sunt calculate în temeiul proceselor-verbale sus-menționate, subiecții impunerii rezidenți ai Republicii Moldova nu au obligația de prezenta darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise (Forma TDL 13).

Arhiva
    Reieşind din prevederile art. 352 alin. (11) al Codul fiscal, subiecţii impunerii cu taxa pentru autovehiculele înmatriculate şi neînmatriculate în Republica Moldova a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise, rezidenţi ai Republicii Moldova, care desfăşoară activitate de întreprinzător, urmează trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune în care au fost obţinute actele necesare pentru circulaţia cu depăşirea limitelor admise să prezinte inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul lor darea de seamă privind taxa calculată, în forma stabilită de IFPS prin Ordinul nr. 274 din 07.03.2013 (МО № 56-59/331 din 15.03.2013) - Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise (Forma TDL 13 ). Urmează a fi prezentată darea de seamă respectivă de către această categorie de contribuabili în cazul în care organul poliţiei rutiere şi/sau colaboratorul organului abilitat să elibereze autorizaţie specială pentru circulaţia pe drumurile publice a autovehiculelor ale căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise au întocmit un proces-verbal de constatare a lipsei autorizaţiei speciale sau a necorespunderii masei totale, sarcinii masice pe axă sau dimensiunilor datelor indicate în autorizaţie ?
    Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise (Forma TDL 13) să prezintă de către subiecţii impunerii, rezidenţi ai Republicii Moldova, care au obţinut, în trimestrul gestionar, acte ce permit transportul rutier cu autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise. În acest caz, potrivit art. 352 alin. (10) al Codului fiscal, şi organul administraţiei publice centrale abilitat să elibereze autorizaţii speciale pentru circulaţia pe drumurile publice a autovehiculelor ale căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise urmează, trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune să prezinte inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul său, informaţia privind sumele calculate şi achitate ale taxei, în forma stabilită de către IFPS prin Ordinul nr. 274 din 07.03.2013 (МО № 56-59/331 din 15.03.2013) - Informaţia privind sumele calculate şi achitate ale taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise (Forma TDLM-13). Totodată, ţinem să menţionăm că, potrivit art. 352 alin. (5) al Codului fiscal, în cazul în care, pe teritoriul ţării, se depistează autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise, care circulă fără autorizaţie specială ori se constată că masa totală, sarcina masică pe axă sau dimensiunile acestor autovehicule nu coincid cu cele indicate în autorizaţie, organul poliţiei rutiere şi/sau colaboratorul organului abilitat să elibereze autorizaţie specială pentru circulaţia pe drumurile publice a autovehiculelor ale căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise întocmeşte un proces-verbal de constatare a lipsei autorizaţiei speciale sau a necorespunderii masei totale, sarcinii masice pe axă sau dimensiunilor datelor indicate în autorizaţie şi calculează taxa conform art. 351 alin. (4) al Codului fiscal (în mărime dublă), în conformitate cu regulamentul aprobat de Guvern. Drept urmare, în acest caz, organul abilitat să elibereze autorizaţie specială pentru circulaţia pe drumurile publice a autovehiculelor ale căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise, trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, în care au fost întocmite procesele-verbale de constatare a lipsei autorizaţiei speciale ori a necorespunderii masei totale, sarcinii masice pe axă sau dimensiunilor datelor indicate în autorizaţie prezintă inspectoratului fiscal de stat de la sediul său o informaţie privind sumele calculate ale taxei, aprobată de către IFPS prin Ordinul nr. 317 din 27.11.2009 (МО № 174-176/809 din 04.12.2009) - Informaţia privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise, calculată în conformitate cu art. 352 alin.(5) al Codului fiscal (Forma TDLMS-09). Drept urmare, în cazul în care sumele aferente taxei sunt calculate în temeiul proceselor-verbale sus-menţionate, subiecţii impunerii rezidenţi ai Republicii Moldova nu au obligaţia de prezenta darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise (Forma TDL 13).
    În baza cărui formular se prezintă darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise?
    Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise se prezintă de către personele fizice şi juridice, rezidenţi ai Republicii Moldova, care desfăşoară activitate de întreprinzător, în baza formularului "Forma TDL-07", aprobat prin Ordinul IFPS nr. 289 din 07.06.2007 "Privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale pe taxele rutiere".

6. (8.2.7.5)
    Cînd se prezintă darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova?
    Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova se prezintă de către subiecții impunerii anual, pînă la data de 25 ianuarie a anului următor anului fiscal de gestiune.
    Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova se prezintă în baza formularului „Forma TFD13", aprobat prin Ordin IFPS nr. 274 din 07.03.2013 „Privind aprobarea formularelor tipizate ale dărilor de seamă aferente unor taxe rutiere și a instrucțiunilor privind modul de completare a acestora".
    Întreprinzătorii individuali, gospodăriile țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA prezintă, pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă unificată, care cuprinde și taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (art. 342 alin. (2) al Codului fiscal).
    Darea de seamă unificată se prezintă în baza formularului „Forma UNIF14", aprobat prin Ordin IFPS nr. 1804 din 30.12.2014 „Privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Declarație) (Forma UNIF14). (art. 342 alin. (2) al Codului fiscal).

Arhiva
    Cînd se prezintă darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova?
    Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova se prezintă de către persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător (cu excepţia întreprinzătorilor individuali, gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA) anual, pînă la data de 31 decembrie a perioadei fiscale de gestiune. Întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA prezintă, pînă la 31 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă unificată, care cuprinde şi taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (art. 342 alin. 1 al Codului fiscal).

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...