37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 133 din 02.02.2017

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 133 din 02.02.2017

03.02.2017
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.2.9.4)
    Care sunt documentele necesare de a fi prezente pentru înregistrarea activității independente de către persoanele fizice?
    În conformitate cu prevederile art.697 alin.(2) din Codul fiscal, dreptul la aplicarea regimului fiscal stabilit prin capitolul 102 din Codul fiscal se realizează prin cererea depusă de către contribuabil la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat.
    Modelul Cererii de înregistrare/încetare a activității și de înregistrare/radiere din evidență a MCC precum și documentele care urmează a fi anexate la cerere sunt prevăzute prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.2 din 9 ianuarie 2017.
    Conform anexei nr.2 la Ordinul nominalizat, în calitate de documente care vor servi drept temei pentru înregistrarea activității independente și a mașinii de casă și control (MCC) se recunosc:
a)copia buletinului de identitate;
b)copia de pe documentul ce atestă procurarea legală a MCC de pe piața internă (factura sau factura fiscală);
c)contractul privind asistența tehnică pentru MCC;
d)cartea tehnică; e)registrul de evidență a serviciilor de asistență tehnică pentru MCC;
f)registrul MCC; g)instrucțiunile de folosire, instalare, exploatare, întreținere a MCC;
h)copia documentului eliberat de instituția financiară ce confirmă deschiderea contului bancar.
   Copiile de pe documentele nominalizate se legalizează de către contribuabil prin aplicarea semnăturii.
   Persoanele fizice pentru ași înregistra activitatea independentă urmează să se prezinte la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărui rază teritorială de deservire îşi are adresa de domiciliu (conform domiciliului) cu cererea și documentele menționate.

2. (29.2.9.3)
    Care este modul de înregistrare a activității independente de către persoanele fizice?
    În conformitate cu prevederile art.697 alin.(2) din Codul fiscal, dreptul la aplicarea regimului fiscal stabilit prin capitolul 102 din Codul fiscal se realizează prin cererea depusă de către contribuabil la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat. Modelul Cererii de înregistrare/încetare a activității și de înregistrare/radiere din evidență a MCC precum și documentele care urmează a fi anexate la cerere sunt prevăzute prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.2 din 9 ianuarie 2017.

3. (29.2.9.2)
    Care este cota impozitului pe venit care se aplică asupra venitului din activități independente?
    În conformitate cu prevederile art.6911 din Codul fiscal, cota impozitului pe venit constituie 1% din obiectul impunerii, dar nu mai puțin de 3000 de lei.
    Conform prevederilor art.6910 din Codul fiscal obiect al impunerii este venitul obținut din activități independente obținut în perioada fiscală de declarare. Venitul obținut din activități independente constituie venitul din desfășurarea activităților în domeniul comerțului cu amănuntul (cu excepția mărfurilor supuse accizelor), adică suma încasată de la realizarea mărfurilor.
    Respectiv, calcularea impozitului pe venit se va efectua prin aplicarea cotei impozitului de 1% asupra venitului din activități independente. În cazul în care suma impozitului determinat constituie mai puțin de 3000 lei contribuabilul este obligat, în temeiul art.6911 din Codul fiscal, să achite impozitul în mărime de 3000 lei.

4. (29.2.9.1)
    Cine sunt subiecți ai impunerii ce desfășoară activități independente?
    În conformitate cu prevederile art.697 din Codul fiscal, în calitate de subiecți ai impunerii sunt persoanele fizice rezidente care, fără a constitui o formă organizatorico-juridică pentru desfășurarea activității, obțin venituri din activitățile independente desfășurate în domeniul comerțului cu amănuntul (cu excepția mărfurilor supuse accizelor), cu excepția activităților menționate la art.88, 90 și 901 din Codul fiscal, în sumă ce nu depășește 600000 lei într-o perioadă fiscală.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...