37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr.1315 din 04.09.2014

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr.1315 din 04.09.2014

05.09.2014
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr.1315 din 04.09.2014

1. (29.2.5.8)
        Va avea oare persoana fizică obligația prezentării declarației cu privire la impozitul pe venit (Forma CET08) în cazul în care, obține venitul impozabil din salariu de la un singur loc de muncă, și pe parcursul anului a înstrăinat un activ de capital (proprietate privată) la prețul de achiziționare a acestuia?
        Una din condițiile stabilite în art.83 alin.(2) lit.b) din Codul fiscal, în care persoanele fizice rezidente (cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini şi apatrizii, inclusiv membrii societăţilor şi acţionarii fondurilor de investiţii) care nu au obligaţii privind achitarea impozitului, dar sînt obligaţi să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit este :
        - obţinerea veniturilor impozabile în anul de raportare, atît sub formă de salariu, cît şi din orice alte surse, a căror sumă totală depăşeşte plafonul stabilit în art.15 lit.a) al Codului fiscal.
        Concomitent, potrivit art.18 lit.e) și art.37 alin.(7) din Codul fiscal, suma creşterii de capital în anul fiscal egală cu 50% din suma excedentară a creşterii de capital recunoscute peste nivelul oricăror pierderi de capital suportate pe parcursul anului fiscal, reprezintă venit impozabil.
        Astfel, în cazul în care la înstrăinarea activului de capital persoana fizică nu a obținut o creștere de capital, aceasta nu va avea obligația depunerii Declarației.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...