37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 128 din 01.02.2017

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 128 din 01.02.2017

03.02.2017
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.2.1.7)
    Care venituri din surse aflate în afara Republicii Moldova, obținute de persoanele fizice rezidente cetățeni ai Republicii Moldova, constituie obiect al impunerii cu impozitul pe venit?
    Potrivit prevederilor alin. (1) art.14 din Codul fiscal, obiect al impunerii cu impozitul pe venit pentru persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova îl constituie:
b) venitul din orice surse aflate în afara Republicii Moldova pentru activitatea în Republica Moldova, cu excepţia deducerilor şi scutirilor la care au dreptul, obţinut de persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător;
c) venitul din investiţii şi financiar din orice surse aflate în afara Republicii Moldova, obţinut de persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător.
   Concomitent, venit din investiţii constituie venitul obţinut din investiţiile de capital și din investiţiile în activele financiare, dacă participarea contribuabilului la organizarea acestei activităţi nu este regulată, permanentă şi substanţială (art. 12 pct.5) din Codul fiscal).
   Potrivit art.12 pct. 6) din Codul fiscal, venit financiar este venitul obţinut sub formă de royalty (redevenţă), anuităţi, de la darea bunurilor în arendă, locaţiune, de la uzufruct, pe diferenţa de curs valutar, de la activele ce au intrat în mod gratuit, alte venituri obţinute ca rezultat al activităţii financiare, dacă participarea contribuabilului la organizarea acestei activităţi nu este regulată, permanentă şi substanţială.
   (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 281 din 16 decembrie 2016 (modificarea art. 14 alin. (1) lit. a din Codul fiscal), publicată în M.O nr. 472-477/(5905-5910) din 27 decembrie 2016)

Arhiva
    Potrivit prevederilor alin.(1) art.14 din Codul fiscal, obiect al impunerii cu impozitul pe venit pentru persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova îl constituie : a) venitul din orice surse aflate în afara Republicii Moldova, cu excepţia deducerilor şi scutirilor la care au dreptul, obţinut de persoanele fizice rezidente ale Republicii Moldova care desfăşoară activitate de întreprinzător, precum şi de persoanele care practică activitate profesională; b) venitul din orice surse aflate în afara Republicii Moldova pentru activitatea în Republica Moldova, cu excepţia deducerilor şi scutirilor la care au dreptul, obţinut de persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător; c) venitul din investiţii şi financiar din orice surse aflate în afara Republicii Moldova, obţinut de persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător. Concomitent, venit din investiţii constituie venitul obţinut din investiţiile de capital şi din investiţiile în activele financiare, dacă participarea contribuabilului la organizarea acestei activităţi nu este regulată, permanentă şi substanţială (art.12 pct.5) din Codul fiscal). Potrivit art.12 pct.6) din Codul fiscal, venit financiar este venitul obţinut sub formă de royalty (redevenţă), anuităţi, de la darea bunurilor în arendă, locaţiune, de la uzufruct, pe diferenţa de curs valutar, de la activele ce au intrat în mod gratuit, alte venituri obţinute ca rezultat al activităţii financiare, dacă participarea contribuabilului la organizarea acestei activităţi nu este regulată, permanentă şi substanţială.

2. (29.2.1.4)
    Constituie oare venit impozabil, venitul obținut de către interpreți din activitatea artistică?
    Potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) din Codul fiscal, subiecți ai impunerii cu impozitul pe venit sunt:
a) persoanele juridice și fizice rezidente ale Republicii Moldova, care desfășoară activitate de întreprinzător, persoanele care desfășoară servicii profesionale, precum și persoanele care practică activitate profesională în sectorul justiției, care, pe parcursul perioadei fiscale, obțin venit din orice surse aflate în Republica Moldova, precum și din orice surse aflate în afara Republicii Moldova;
b) persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi pe parcursul perioadei fiscale obţin venituri impozabile din orice surse aflate în Republica Moldova şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova pentru activitatea lor în Republica Moldova.
    Totodată, potrivit prevederilor art.14 alin. (1) din Codul fiscal, obiect al impunerii îl constituie:
a) venitul din orice surse aflate în Republica Moldova, precum şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova, cu excepția deducerilor și scutirilor la care au dreptul, obținut de persoanele juridice și fizice rezidente ale Republicii Moldova care desfășoară activitate de întreprinzător, de persoanele care desfășoară servicii profesionale, precum și de persoanele care practică activitate profesională în sectorul justiției;
b) venitul din orice surse aflate în Republica Moldova, inclusiv facilităţile acordate de angajator, precum şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova pentru activitatea în Republica Moldova, cu excepţia deducerilor şi scutirilor la care au dreptul, obţinut de persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător.
    Concomitent, potrivit prevederilor art. 18 lit. a) din Codul fiscal, venitul provenit din activitatea profesională sau din alte activități similare, constituie surse de venit impozabile.
    Prin urmare, ţinînd cont de prevederile legislației, inclusiv și de art. 5 pct. 36) din Codul fiscal, veniturile obținute din activitățile independente, practicate de către interpreți la diverse ceremonii constituie surse de venituri impozabile.
    (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 281 din 16 decembrie 2016 (modificarea art. 14 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal), publicată în M.O nr. 472-477/(5905-5910) din 27 decembrie 2016)

Arhiva
    Potrivit prevederilor pct. a) alin.(1) art.13 din Codul fiscal, subiecţi ai impunerii cu impozitul pe venit sînt persoanele juridice şi fizice rezidente ale Republicii Moldova, care desfăşoară activitate de întreprinzător, precum şi persoanele care practică activitate profesională, care pe parcursul perioadei fiscale, obţin venit din orice surse aflate în Republica Moldova, precum şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova. Totodată, potrivit prevederilor pct.a) alin.(1) art.14 din Codul fiscal, obiect al impunerii îl constituie venitul din orice surse aflate în Republica Moldova, precum şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova, cu excepţia deducerilor şi scutirilor la care au dreptul, obţinut de persoanele juridice şi fizice rezidente ale Republicii Moldova care desfăşoară activitate de întreprinzător, precum şi de persoanele care practică activitate profesională Concomitent, potrivit prevederilor art.18 lit.a) din Codul fiscal, venitul provenit din activitatea profesională sau din alte activităţi similare, constituie surse de venit impozabile. Prin urmare, ţinînd cont de prevederile legislaţiei, inclusiv şi de art.5 pct.36) din Codul fiscal, veniturile obţinute din activităţile independente, practicate de către interpreţi la diverse ceremonii constituie surse de venituri impozabile. 

3. (29.2.1.2)
    Care este regimul fiscal al cadourilor oferite în cadrul campaniilor promoționale persoanelor fizice ce nu practică activitate de întreprinzător?
    În conformitate cu art. 5 pct. 38) din Codul fiscal, campania promoțională este modalitate de promovare a vânzărilor prin organizarea de concursuri, jocuri, loterii anunțate public și desfășurate pe o perioadă de timp limitată, cu acordarea de cadouri, premii, câștiguri.
    În cazul în care, acordarea cadourilor, premiilor si câștigurilor în folosul persoanei fizice, ce nu practică activitate de întreprinzător, reprezintă rezultatul desfășurării unei campanii promoționale, acestea vor fi impozitate conform art. 901 alin. (33) din Codul fiscal.
    Astfel, fiecare plătitor de câștiguri urmează să rețină și să verse la buget un impozit în mărime de:
 - 18% din cîştigurile de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii, şi/sau din pariurile sportive, în partea în care valoarea fiecărui cîştig depăşeşte 10% din scutirea personală stabilită la art.33 alin.(1), dar nu depăşeşte 50 mii lei;
 - 25% din cîştigurile de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii, şi/sau din pariurile sportive, în partea în care valoarea fiecărui cîştig este egală sau depăşeşte 50 mii lei.
    Nu se efectuează reținerea menționată, în cazul în care valoarea fiecărui câștig nu depășește 10% din suma scutirii personale stabilită la art. 33 alin. (1) din Codul fiscal.
    (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 281 din 16 decembrie 2016 privind completarea art. 20 lit. p1) și art. 901 alin. (33) din Codul fiscal, publicată în M.O nr. 472-477/(5905-5910) din 27 decembrie 2016)

Arhiva
    În conformitate cu art. 5 pct. 38) al Codului fiscal, campania promotionala este modalitatea de promovare a vânzarilor prin organizarea de concursuri, jocuri, loterii anuntate public si desfasurate pe o perioada de timp limitata, cu acordarea de cadouri, premii, câstiguri. În cazul în care, acordarea cadourilor, premiilor si câstigurilor în folosul persoanei fizice, ce nu practica activitate de întreprinzator, reprezinta rezultatul desfasurarii unei campanii promotionale, acestea vor fi impozitate conform art.901 alin.(1) din Codul fiscal, adica din fiecare câstig, platitorul de câstig este obligat sa retina si sa verse la buget un impozit în marime de 10%. Nu se efectueaza retinerea mentionata, în cazul în care valoarea fiecarui câstig nu depaseste 10% din suma scutirii personale prevazute în art. 33 alin.(1) din Codul fiscal.

4. (29.2.1.1)
    Se considera oare drept surse de venit impozabile indemnizațiile, potrivit art. 42 alin. (3) din Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158-XVI din 4 iulie 2008, și ajutoarele materiale primite de către funcționarii publici?
    Ținînd cont de prevederile art. 18 și 20 din Codul fiscal, sumele primite de către persoane fizice sub forma de indemnizație în baza art. 42 alin. (3) din Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 „Cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public", reprezintă surse de venit impozabile.
    De asemenea, conform prevederilor art. 88 alin. (1) din Codul fiscal, fiecare angajator care plătește lucrătorului salariu (inclusiv primele și facilitățile acordate) este obligat să calculeze, ținînd cont de scutirile solicitate de angajat și de deduceri, și să rețină din aceste plăți un impozit, determinat conform modului stabilit prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014.
    Astfel, la achitarea sumelor respective angajatorul urmează să rețină impozitul pe venit la sursa de plată, conform prevederilor art. 88 alin. (1) din Codul fiscal.
    Totodată, tipurile de drepturi și venituri din care nu se calculează contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii sunt reglementate în art. 23 din Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr. 489 din 8 iulie 1999, precum și în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul respectiv.
    Astfel, potrivit pct. 9) din Anexa nr. 5 al Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 nr. 286 din 16 decembrie 2016, indemnizația unică acordată potrivit art. 42 alin. (3) din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, este o plată din care se calculează contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii.
    Potrivit prevederilor pct. 2) din anexa menționată, ajutorul material, în expresie bănească sau naturală, acordat pe parcursul anului de către angajator angajatului sau fostului angajat la locul de muncă de bază în alte cazuri decît cele specificate la pct. 1) din anexa respectivă, a cărui mărime nu depășește un salariu mediu lunar pe economie prognozat și aprobat anual de Guvern, este o plată din care nu se calculează contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii.
    De asemenea, potrivit pct. 9 din anexa nr. 3 a Legii cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală nr. 1593 din 16 decembrie 2002, indemnizația respectivă și ajutorul material este o plată din care nu se calculează prime de asigurare obligatorie de asistență medicală.
    (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 71 din 12 aprilie 2015 privind anularea lit. g) al art. 20 din Codul fiscal, publicată în M.O nr. 102-104/170 din 28.04.2015)

Arhiva
    Se considera surse de venit impozabile indemnizaţiile si ajutoarele materiale primite de către funcţionarii publici?
    În conformitate cu prevederile art. 20 lit. g) din Codul fiscal sumele primite de către persoanele fizice sub forma de indemnizaţie unica în mărime de 6 salarii medii lunare, în cazul de lichidare a autorităţii publice, de reducere a efectivului de personal sau de modificare a statului de personal, reprezintă surse de venit neimpozabile. Vis-a-vis de regimul fiscal aplicat indemnizaţiei unice acordate funcţionarului public în mărime de 50% din salariu de funcţie pentru fiecare an complet de activitate în serviciul public, potrivit alin. (3) art. 42 din Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008, menţionăm ca conform art. 18 lit. o) din Codul fiscal acest tip de venit reprezintă o sursa de venit impozabila cu impozitul pe venit fiind impozitata în mod general stabilit de legislaţia fiscala. Aferent ajutorului material acordat funcţionarului public potrivit prevederilor Hotarîrii Guvernului nr. 525 din 16.05.2006, comunicam ca acest tip de venit este stabilit ca sursa de venit impozabila în conformitate cu prevederile lit. o) art. 18 din Codul fiscal.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...