37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 125 din 19.02.2015

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 125 din 19.02.2015

20.02.2015
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (6.13.6.1)
   Modificat în conformitate cu prevederile lit. l) la art. 290 din Codul fiscal, care a fost abrogat prin Legea nr. 267 din 23.12.2011(Monitorul Oficial nr.13-14/32 din 13.01.2012

Arhiva
    Care este termenul de prezentare a dării de seamă fiscale la taxa pentru amenajarea localităţilor din zona de frontieră care au birouri (posturi) vamale de trecere a frontierei vamale?
    Darea de seamă la taxa pentru amenajarea localităţilor din zona de frontieră care au birouri (posturi) vamale de trecere a frontierei vamale se prezintă de către organele împuternicite de autoritatea administraţiei publice locale trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare după trimestrul de gestiune (Anexa la Titlul VII Codul fiscal).

2. (6.12.6.1)
    Modificat în conformitate cu prevederile Anexei la Titlul VII din Codul fiscal, în redacția Legii nr. 64 din 11.04.2014 publicată în M.O. nr. 110-114/286 din 09.05.2014

Arhiva
    Care este termenul de prezentare a dării de seamă fiscale la taxa de la posesorii de cîini?
    Darea de seamă la taxa de la posesorii de cîini se prezintă de către organele împuternicite de autoritatea administraţiei publice locale trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare după trimestrul de gestiune (Anexei la Titlul VII Codul fiscal).

3. (6.11.7.1)
    Care este termenul de prezentare a dării de seamă fiscale la taxa pentru parcare?
    Darea de seamă la taxa pentru parcare se prezintă trimestrial, până la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar. (Anexa la Titlul VII Codul fiscal).
    Întreprinzătorii individuali, gospodăriile țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA prezintă, pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă unificată, care cuprinde și taxa data.
    Darea de seamă unificată se prezintă în baza formularului „Forma UNIF14", aprobat prin Ordin IFPS nr. 1804 din 30.12.2014 „Privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Declarație) (Forma UNIF14)". (art.292 alin. (1) Codul fiscal).

Arhiva
    Care este termenul de prezentare a dării de seamă fiscale la taxa pentru parcare?
    Darea de seamă la taxa pentru parcare se prezintă trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare după trimestrul de gestiune (Anexa la Titlul VII Codul fiscal). Întreprinzătorii individuali al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA prezintă, pînă la 31 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă unificată, care cuprinde şi taxa data. Darea de seamă unificată se prezintă în baza formularului " Forma UNIF 07", aprobat prin Ordin IFPS nr. 440 din 12.07.2007 " Privind aprobarea Declaraţiei ( darea de seamă unificată) (art.292 alin. (1) Codul fiscal).

4. (6.10.7.1)
    Care este termenul de prezentare a dării de seamă fiscale la taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, orașelor, și satelor (comunelor)?
    Darea de seamă la taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, orașelor, și satelor (comunelor se prezintă trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar (Anexa la Titlul VII Codul fiscal).
    Întreprinzătorii individuali, gospodăriile țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA prezintă, pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă unificată, care cuprinde și taxa data.
    Darea de seamă unificată se prezintă în baza formularului „Forma UNIF14", aprobat prin Ordin IFPS nr. 1804 din 30.12.2014 „Privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Declarație) (Forma UNIF14)". (art.292 alin. (1) Codul fiscal).

Arhiva
    Care este termenul de prezentare a dării de seamă fiscale la taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor, şi satelor (comunelor)?
    Darea de seamă la taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor, şi satelor (comunelor) pînă la 04.04.2011 se prezintă lunar, pînă la data de 5 a lunii următoare şi după 04.04.2011 pînă în ultima zi a lunii imediat următoare după trimestrul de gestiune. (Anexa la Titlul VII Codul fiscal). Întreprinzătorii individuali al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA prezintă, pînă la 31 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă unificată, care cuprinde şi taxa data. Darea de seamă unificată se prezintă în baza formularului " Forma UNIF 07", aprobat prin Ordin IFPS nr. 440 din 12.07.2007 " Privind aprobarea Declaraţiei ( darea de seamă unificată) (art.292 alin. 1 Codul fiscal).

5. (6.9.6.1)
    Care este termenul de prezentare a dării de seamă fiscale la taxa balneară?
    Darea de seamă la taxa balneară se prezintă trimestrial, în termen de pînă la data de 25 a lunii imediat următoare după trimestrul de gestiune (Anexa la Titlul VII Codul Fiscal).
    Întreprinzătorii individuali, gospodăriile țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA prezintă, pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă unificată, care cuprinde și taxa data.
    Darea de seamă unificată se prezintă în baza formularului „Forma UNIF14", aprobat prin Ordin IFPS nr. 1804 din 30.12.2014 „Privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Declarație) (Forma UNIF14) (art.292 alin. (1) Codul fiscal).

Arhiva
    Care este termenul de prezentare a dării de seamă fiscale la taxa balneară?
    Darea de seamă la taxa balneară se prezintă trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare după trimestrul de gestiune (Anexa la Titlul VII CODUL FISCAL). Întreprinzătorii individuali al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA prezintă, pînă la 31 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă unificată, care cuprinde şi taxa data.
    Darea de seamă unificată se prezintă în baza formularului " Forma UNIF 07", aprobat prin Ordin IFPS nr. 440 din 12.07.2007 " Privind aprobarea Declaraţiei ( darea de seamă unificată). (art.292 alin. (1) Codul fiscal)

6. (6.8.6.1)
    Care este termenul de prezentare a dării de seamă fiscale la taxa pentru cazare?
    Darea de seamă la taxa pentru cazare se prezintă trimestrial, în termen de pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune (Anexa la Titlul VII Codul fiscal).
    Întreprinzătorii individuali, gospodăriile țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA, achită taxa o dată în an, pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune.
    Darea de seamă unificată se prezintă în baza formularului „Forma UNIF14", aprobat prin Ordin IFPS nr. 1804 din 30.12.2014 „Privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Declarație) (Forma UNIF14). (art.292 alin. (1) Codul fiscal)

Arhiva
    Care este termenul de prezentare a dării de seamă fiscale la taxa pentru cazare?
    Darea de seamă la taxa pentru cazare se prezintă trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare după trimestrul de gestiune (Anexa la Titlul VII Codul fiscal). Întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA, achită taxa o dată în an, pînă la 31 martie al anului următor anului fiscal de gestiune. (art.292 alin. (1) Codul fiscal)

7. (6.7.7.1)
    Care este termenul de prezentare a dării de seamă fiscale la taxa de piață?
    Darea de seamă la taxa de piață se prezintă trimestrial, în termen de pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune (Anexa la Titlul VII Codul fiscal)
    Întreprinzătorii individuali, gospodăriile țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA prezintă, pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă unificată, care cuprinde și taxa data.
    Darea de seamă unificată se prezintă în baza formularului „Forma UNIF14", aprobat prin Ordin IFPS nr. 1804 din 30.12.2014 „Privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Declarație) (Forma UNIF14). (art.292 alin. (1) Codul fiscal).

Arhiva
    Care este termenul de prezentare a dării de seamă fiscale la taxa de piaţă?
    Darea de seamă la taxa de piaţă se prezintă trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare după trimestrul de gestiune (Anexa la Titlul VII Codul fiscal) Întreprinzătorii individuali al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA prezintă, pînă la 31 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă unificată, care cuprinde şi taxa data. Darea de seamă unificată se prezintă în baza formularului " Forma UNIF 07", aprobat prin Ordin IFPS nr. 440 din 12.07.2007 " Privind aprobarea Declaraţiei ( darea de seamă unificată).(art.292 alin. (1) Codul fiscal).

8. (6.6.7.1)
    Care este termenul de prezentare a dării de seamă fiscale la taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii?
    Darea de seamă la taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii se prezintă trimestrial, în termen de pînă la 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune (Anexa la Titlul VII Codul fiscal).
    Întreprinzătorii individuali, gospodăriile țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA prezintă, pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă unificată, care cuprinde și taxa data.
    Darea de seamă unificată se prezintă în baza formularului „Forma UNIF14", aprobat prin Ordin IFPS nr. 1804 din 30.12.2014 „Privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Declarație) (Forma UNIF14). (art.292 alin. (1) Codul fiscal).

Arhiva
    Care este termenul de prezentare a dării de seamă fiscale la taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială?
    Darea de seamă la taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială se prezintă trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare după trimestrul de gestiune (Anexa la Titlul VII Codul fiscal). Întreprinzătorii individuali al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA prezintă, pînă la 31 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă unificată, care cuprinde şi taxa data. Darea de seamă unificată se prezintă în baza formularului " Forma UNIF 07", aprobat prin Ordin IFPS nr. 440 din 12.07.2007 " Privind aprobarea Declaraţiei ( darea de seamă unificată) (art.292 alin. (1) Codul fiscal).
    Care este termenul de prezentare a dării de seamă fiscale la taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială?
    Darea de seamă la taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială se prezintă trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare după trimestrul de gestiune (Anexa la Titlul VII Codul fiscal). Întreprinzătorii individuali al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA prezintă, pînă la 31 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă unificată, care cuprinde şi taxa data. Darea de seamă unificată se prezintă în baza formularului " Forma UNIF 07", aprobat prin Ordin IFPS nr. 440 din 12.07.2007 " Privind aprobarea Declaraţiei ( darea de seamă unificată) (art.292 alin. (1) Codul fiscal).

9. (6.5.7.1)
    Care este termenul de prezentare a dării de seamă fiscală la taxa de aplicare a simbolicii locale?
    Darea de seamă la taxa de aplicare a simbolicii locale se prezintă trimestrial, în termen de pînă la 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar (Anexa la Titlul VII Codul fiscal).
    Întreprinzătorii individuali, gospodăriile țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA prezintă, pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă unificată, care cuprinde și taxa data.
    Darea de seamă unificată se prezintă în baza formularului „Forma UNIF14", aprobat prin Ordin IFPS nr. 1804 din 30.12.2014 „Privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Declarație) (Forma UNIF14). (art.292 alin. (1) Codul fiscal)

Arhiva
    Care este termenul de prezentare a dării de seamă fiscală la taxa de aplicare a simbolicii locale?
    Darea de seamă la taxa de aplicare a simbolicii locale se prezintă trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare după trimestrul gestionar (Anexa la Titlul VII Codul fiscal). Întreprinzătorii individuali al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA prezintă, pînă la 31 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă unificată, care cuprinde şi taxa data. Darea de seamă unificată se prezintă în baza formularului " Forma UNIF 07", aprobat prin Ordin IFPS nr. 440 din 12.07.2007 " Privind aprobarea Declaraţiei ( darea de seamă unificată) (art.292 alin. (1) Codul fiscal)

10. (6.4.7.1)
    Care este termenul de prezentare a dării de seamă fiscale la taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei)?
    Darea de seamă la taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei) prin intermediul serviciilor cinematografice, video, prin rețelele telefonice, telegrafice, telex, prin mijloacele de transport, prin alte mijloace (cu excepția TV, internetului, radioului, presei periodice, tipăriturilor) se prezintă trimestrial, în termen de pînă la 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune (Anexa la Titlul II Codul fiscal).
    Întreprinzătorii individuali, gospodăriile țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA prezintă, pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă unificată, care cuprinde și taxa data.
    Darea de seamă unificată se prezintă în baza formularului „Forma UNIF14", aprobat prin Ordin IFPS nr. 1804 din 30.12.2014 „Privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Declarație) (Forma UNIF14). (art.292 alin. (1) Codul fiscal)

Arhiva
    Care este termenul de prezentare a dării de seamă fiscale la taxa de amplasare a publicităţii?
    Darea de seamă la taxa de amplasare a publicităţii prin intermediul mijloacelor cinematografice,reţelelor telefonice, telegrafice, telex, mijloacele de transport, alte mijloace se prezintă trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare după trimestrul de gestiune (Anexa la Titlul II Codul fiscal). Întreprinzătorii individuali al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA prezintă, pînă la 31 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă unificată, care cuprinde şi taxa data. Darea de seamă unificată se prezintă în baza formularului " Forma UNIF 07", aprobat prin Ordin IFPS nr. 440 din 12.07.2007 " Privind aprobarea Declaraţiei ( darea de seamă unificată). (art.292 alin. (1) Codul fiscal)

11. (6.3.6.1)
    Cînd se prezintă darea de seamă fiscală la taxa de organizare a licitațiilor și loteriilor pe teritoriul unității administrativ-teritoriale?
    Darea de seamă la taxa de organizare a licitațiilor și loteriilor pe teritoriul unității administrativ-teritoriale se prezintă trimestrial, în termen de pînă la 25 a lunii imediat următoare după trimestrul de gestiune (Anexa la Titlul VII Codul fiscal).
    Întreprinzătorii individuali, gospodăriile țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA prezintă, în termen de pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă unificată, care cuprinde și taxa dată.
    Darea de seamă unificată se prezintă în baza formularului „Forma UNIF14", aprobat prin Ordin IFPS nr. 1804 din 30.12.2014 „Privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Declarație) (Forma UNIF14). (art.292 alin. (1) al Codului fiscal)

Arhiva
    Cînd se prezintă darea de seamă fiscală la taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale?
    Darea de seamă la taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale se prezintă trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare după trimestrul de gestiune (Anexa la Titlul VII CODUL FISCAL). Întreprinzătorii individuali al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA prezintă, pînă la 31 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă unificată, care cuprinde şi taxa data. (art.292 alin. (1) al Codului fiscal)

12. (6.2.6.2)
    Cînd se prezintă darea de seamă fiscală pe taxa pentru amenajarea teritoriului?
    Darea de seamă la taxa pentru amenajarea teritoriului se prezintă de către contribuabili (cu excepția întreprinzătorilor individuali, gospodăriile țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA) trimestrial, în termen de pînă la 25 a lunii imediat următoare după trimestrul de gestiune (Anexa la Titlul VII al Codului fiscal, pct. 9. subpct. 6) al Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13), aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1603 din 20.12.2012).
    Întreprinzătorii individuali al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA prezintă, pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă unificată Forma UNIF14, care cuprinde și taxa pentru amenajarea teritoriului.
    Darea de seamă unificată se prezintă în baza formularului „Forma UNIF14", aprobat prin Ordin IFPS nr. 1804 din 30.12.2014 „Privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Declarație) (Forma UNIF14). (art. 292 alin. (1) al Codului Fiscal).

Arhiva
    Cînd se prezintă darea de seamă fiscală pe taxa pentru amenajarea teritoriului?
    Darea de seamă la taxa pentru amenajarea teritoriului se prezintă de către contribuabili (cu excepţia întreprinzătorilor individuali al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA) trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare după trimestrul de gestiune (Anexa la Titlul VII al Codului fiscal, pct. 4.1.1 al Instrucţiunii despre modul de întocmire şi prezentare a dărilor de seamă fiscale, aprobate prin Ordinul IFPS nr. 79 din 28.04.2006). Întreprinzătorii individuali al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA prezintă, pînă la 31 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă unificată, care cuprinde şi taxa pentru amenajarea teritoriului (art. 292 alin. (1) al Codului Fiscal).

13. (6.2.5.1)
    Care este termenul de achitare și unde se achită taxa pentru amenajarea teritoriului?
    Taxa pentru amenajarea teritoriului se achită de către contribuabili (cu excepţia întreprinzătorilor individuali, gospodăriilor țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA) trimestrial, în termen de pînă la 25 a lunii imediat următoare după trimestrul de gestiune la contul trezorerial de venituri al bugetului unității administrativ-teritoriale (Anexa la Titlul VII).
    Întreprinzătorii individuali al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA, achită taxa pentru amenajarea teritoriului o dată în an, pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune (art. 292 alin. (1) al Codului fiscal).

Arhiva
    Care este termenul de achitare şi unde se achită taxa pentru amenajarea teritoriului?
    Taxa pentru amenajarea teritoriului se achită de către contribuabili (cu excepţia întreprinzătorilor individuali, gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA) trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare după trimestrul de gestiune la contul trezorerial de venituri al bugetului unităţii administrativ-teritoriale (Anexa la Titlul VII). Întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA, achită taxa pentru amenajarea teritoriului o dată în an, pînă la 31 martie al anului următor anului fiscal de gestiune (art.292 alin. (1) al Codului fiscal).

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...