37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr.1204 din 18.08.2014

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr.1204 din 18.08.2014

20.08.2014
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr.1204 din 18.08.2014

1. (29.5.10)

Urmează de a fi impozitate veniturile organizaţiilor necomerciale (asociaţiilor proprietarilor locuinţelor privatizate (APLP), cooperativelor de construcţie a locuinţelor (CCL), asociaţilor coproprietarilor în condominiu (ACC), întreprinderilor municipale de gestiune a fondurilor locative (ÎMGFL), cooperativelor de construcţie a garajelor (CCG) etc., obţinute din darea în locaţiune (chirie) a încăperilor?

        În conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) din Codul fiscal, la organizaţii necomerciale sunt atribuite organizaţiile înregistrate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

        Organizaţiile necomerciale sunt scutite de plata impozitului pe venit în cazul în care corespund tuturor cerinţelor stabilite la alin. (2) al art. 52 din Codul fiscal.

        Alineatul (4) al articolului menţionat stabileşte, că dreptul la scutirea de plata impozitului pe venit se realizează prin cererea depusă de către organizaţia necomercială la organul teritorial al Serviciul Fiscal de Stat.

        Perioada de scutire începe cu perioada fiscală în care a fost prezentată cererea privind scutirea de la impozitul pe venit, dacă cererea privind scutirea de plata impozitului pe venit a fost depusă pînă la data de 31 decembrie a anului fiscal de gestiune. Nu este necesară depunerea repetată a cererii în perioadele ulterioare primei perioade fiscale.

        Astfel, în cazul în care organizaţia necomercială obţine venituri din darea în locaţiune (chirie) a încăperilor şi aceste venituri sunt îndreptate la satisfacerea cerinţelor statutare prevăzute în regulament sau în alt document (achitarea salariilor angajaţilor, reparaţia fondului locativ şi întreţinerea teritoriului aflat în proprietate sau folosinţă) aceste venituri nu se impozitează. În cazul în care nu sunt respectate cerinţele prevăzute la alin.(2) din articolul indicat, potrivit alin. (6) al art. 52 din Codul fiscal, organizaţia necomercială urmează a fi supusă impozitării în modul general stabilit.

        De asemenea, potrivit alin (7) al articolului menţionat, organizaţiile necomerciale care utilizează contrar destinaţiei mijloacele cu destinaţie specială sau folosesc proprietatea, alte mijloace şi venituri rezultate din activitatea statutară în scopuri neprevăzute în statut, în regulament sau în alt document de constituire calculează şi achită impozitul pe venit la cota prevăzută la art.15 lit. b) din suma utilizată contrar destinaţiei.         

        Obligaţia la impozitul pe venit se calculează prin prezentarea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN 12).

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...