37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 1203 din 24.11.2016

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 1203 din 24.11.2016

28.11.2016
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.1.10.6)
   Cum se reflectă în Declarația cu privire la impozitul pe venit a persoanei juridice donația mijloacelor bănești efectuată persoanei fizice?
    În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din Codul fiscal, precum și prevederile Instrucțiunii privind modul de completare a Declarației cu privire la impozitul pe venit, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 596 din 13 august 2012, la determinarea obiectului impozabil cu impozitul pe venit se va ajusta cheltuielile cu suma donației mijloacelor bănești în favoarea persoanei fizice.
   Astfel, ajustarea cheltuielilor se efectuează prin completarea Anexei 2D, rîndului 03038 „Suma contribuțiilor bănești efectuate sub formă de donație".
   [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 21 și 42 din Codul fiscal prin Legea nr.138 din 17.06.2016, în vigoare 01.07.2016 (publicat în Monitorul Oficial nr.184-192/401 din 01.07.2016)]

Arhiva
    Cum se reflectă în Declarația cu privire la impozitul pe venit a persoanei juridice donația mijloacelor bănești efectuată persoanei fizice?
    În conformitate cu prevederile art. 42 din Codul fiscal, precum și Modului de completare a Declarației cu privire la impozitul pe venit, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 596 din 13.08.2012, la determinarea obiectului impozabil cu impozitul pe venit se va ajusta cheltuielile cu suma donației mijloacelor bănești în favoarea persoanei fizice.
    Astfel, ajustarea cheltuielilor se efectuează prin completarea Anexei 2D, rîndului 03038 „Suma contribuțiilor bănești efectuate sub formă de donație". 

2. (29.1.6.3)
    Cum se efectuează ajustarea cheltuielilor neconfirmate documentar?
    Prin Hotărîrea Guvernului nr. 596 din 13 august 2012, a fost aprobat Formularul-tip Forma VEN12 „Declaraţia cu privire la impozitul pe venit", precum şi modul de completare a acesteia.
    Astfel, în conformitate cu Modul de completare a Declaraţiei persoanei juridice cu privire la impozitul pe venit, în cazul în care entitatea nu dispune de documente confirmative pentru cheltuielile suportate, suma totală a cheltuielilor neconfirmate documentar se reflectă în Anexa 2D „Nota la rîndul 030/Ajustarea (majorarea/micşorarea) cheltuielilor conform prevederilor legislaţiei fiscale", în col. 2 a rîndului 03026 „Suma cheltuielilor neconfirmate documentar (Codul fiscal, art. 24 alin. (10) din Codul fiscal)".
    Totodată, comunicăm că suma cheltuielilor neconfirmate documentar, care sunt deductibile în conformitate cu art.24 alin.(10) din Codul fiscal, în mărimea stabilită din venitul impozabil, se va reflecta în rîndul 060 „Suma cheltuielilor neconfirmate documentar, în limitele stabilite"
    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul abrogării Formularul-tip Forma VEN08 „Declaraţia persoanei juridice cu privire la impozitul pe venit", și aprobării Formularul-tip Forma VEN12 „Declaraţia cu privire la impozitul pe venit" aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 596 din 13 august 2012 (publicat în Monitorul Oficial nr.170-174/660 din 17.08.2012)]

Arhiva
    Cum se efectuează ajustarea cheltuielilor neconfirmate documentar, aferente serviciilor de telefonie mobilă, acordate gratuit persoanelor fizice-cetăţeni ca urmare a inundaţiilor din vară anului 2010?
    Prin Hotărîrea Guvernului nr. 1498 din 29.12.2008 (Monitorul Oficial din 20.01.2009, nr. 7-9, art.23), a fost aprobat Formularul-tip Forma VEN08 „Declaraţia persoanei juridice cu privire la impozitul pe venit", precum şi modul de completare a acesteia. Astfel, în conformitate cu Modul de completare a Declaraţiei persoanei juridice cu privire la impozitul pe venit, în cazul în care entitatea nu dispune de documente confirmative pentru cheltuielile suportate, menţionate în adresare, acestea se reflectă în Anexa 2D „Nota la rîndul 030/Ajustarea (majorarea/micşorarea) cheltuielilor conform prevederilor legislaţiei fiscale", în col. 2 a rîndului 03026 „Suma cheltuielilor neconfirmate documentar (Codul fiscal, alin (10) art. 24)". De asemenea, în cazul în care de către entitate sunt suportate cheltuieli, care în conformitate cu Codul fiscal nu sunt deductibile şi în anexa 2D din Declaraţie nu este prevăzută ajustarea acestor cheltuieli printr-un rînd separat, atunci ajustarea acestora se va efectua prin completarea rîndului 03036 „Alte cheltuieli ce nu ţin de activitatea de întreprinzător", din anexa în cauză.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...