37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr.1203 din 18.08.2014

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr.1203 din 18.08.2014

20.08.2014
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr.1203 din 18.08.2014

1. (29.2.3.32)

Care este cuantumul scutirii pentru persoana întreţinută la care are dreptul persoana fizică rezidentă în anul de gestiune, în cazul în care copilul s-a născut în luna martie – fapt despre care a fost informată conducerea întreprinderii prin cererea depusă, însă în luna august a aceluiaşi an a fost certificată invaliditatea persoanei întreţinute?

        În conformitate cu prevederile alin.(1) art.35 din Codul fiscal, contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire anuală pentru fiecare persoană întreţinută, cu excepţia invalizilor din copilărie pentru care scutirea anuală este majorată.

        În contextul celor expuse, în cazul în care persoana fizică-rezidentă a depus cererea în martie, acesteia i se acordă dreptul la deducerea din venitul impozabil a scutirii aferente lunilor martie – decembrie. După prezentarea angajatorului, în luna august a aceluiaşi an, a certificatului de invaliditate a copilului, contribuabilul are dreptul la deducerea din venitul impozabil a scutirii majore aferente lunilor august – decembrie, respectiv cu anularea dreptului la scutirea anuală acordată anterior pentru lunile august - decembrie.

        Totodată, contribuabilul este în drept să utilizeze scutirea majoră, pentru persoană întreţinută invalid din copilărie, în cuantumul total prevăzut în art.35 alin.(1) din Codul fiscal prin depunerea Declaraţiei pe venitul persoanei fizice (Forma CET08) aferente perioadei fiscale în cauză.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...