37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 1200 din 24.11.2016

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 1200 din 24.11.2016

28.11.2016
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.2.7.2)
   Сum se restituie suma impozitului pe venit achitată în plus de către persoana fizică care nu practică activitate de întreprinzător?
    În conformitate cu prevederile art. 176 alin. (1) din Codul fiscal, cu excepţia cazurilor cînd legislaţia fiscală prevede altfel, restituirea sumei plătite în plus şi a sumei care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituită contribuabilului se face în modul şi în termenul stabilit la art. 175 numai dacă acesta nu are restanţe.
   Conform alin. (21) al articolului menționat, persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător vor depune cererea privind restituirea impozitului pe venit plătit în plus începînd cu 1 aprilie a anului în care a fost constatată suma plătită în plus, cu excepţia cazului în care persoana fizică intenţionează să îşi schimbe domiciliul permanent din Republica Moldova.
   Cererea privind restituirea impozitului pe venit achitat/reținut în plus de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfășoară activitatea de întreprinzător, se depune de către persoana fizică (sau de reprezentantul legal al acesteia) la organul fiscal teritorial în a cărui rază se deservește.
   Modelul cererii privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reținut în plus de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfășoară activitatea de întreprinzător, și a listei documentelor ce urmează a fi anexate la cerere sunt prevăzute în Ordinul IFPS nr. 402 din 13 mai 2015 (publicat în Monitorul Oficial nr.131-138/961 din 29.05.2015).
    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului IFPS nr. 402 din 13 mai 2015 (publicat în Monitorul Oficial nr.131-138/961 din 29.05.2015 și art. 175 și 176 din Codul fiscal]

Arhiva
    Are oare persoana fizică dreptul la restituirea sumei impozitului pe venit achitat în plus?
    În conformitate cu prevederile art. 176 alin. (1) al Codului fiscal, cu excepţia cazurilor cînd legislaţia fiscală prevede altfel, restituirea sumei plătite în plus şi a sumei care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituită contribuabilului se face în modul şi în termenele stabilite la art.175 numai dacă acesta nu are restanţe.
    Totodată, conform alin. (21) al articolului menționat, persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător vor depune cererea privind restituirea impozitului pe venit plătit în plus începînd cu 1 aprilie a anului în care a fost constatată suma plătită în plus, cu excepţia cazului în care persoana fizică intenţionează să îşi schimbe domiciliul permanent din Republica Moldova.
    Concomitent, comunicăm că modelul cererii privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reținut în plus de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfășoară activitatea de întreprinzător și a listei documentelor ce urmează a fi anexate la cerere, sunt prevăzute în Ordinul IFPS nr. 402 din 13.05.2015 (publicat în Monitorul Oficial nr.131-138/961 din 29.05.2015).
    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării Ordinul IFPS nr. 402 din 13.05.2015 (publicat în Monitorul Oficial nr.131-138/961 din 29.05.2015 și modificării art. 176 alin. (3) din Codul fiscal prin Legea nr. 267 din 23.12.2011 (publicat în Monitorul Oficial nr.13-14/32 din 13.01.2012)]
    Are oare persoana fizică dreptul la restituirea sumei impozitului pe venit achitat în plus?
    În conformitate cu prevederile art. 176 alin. (1) al Codului fiscal, cu excepţia cazurilor cînd legislaţia fiscală prevede altfel, restituirea sumei plătite în plus şi a sumei care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituită contribuabilului se face în modul şi în termenele stabilite la art.175 numai dacă acesta nu are restanţe.
    Totodată, conform alin. (21) al articolului menționat, persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător vor depune cererea privind restituirea impozitului pe venit plătit în plus începînd cu 1 aprilie a anului în care a fost constatată suma plătită în plus, cu excepţia cazului în care persoana fizică intenţionează să îşi schimbe domiciliul permanent din Republica Moldova.
    Concomitent, comunicăm că modelul cererii privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reținut în plus de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfășoară activitatea de întreprinzător și a listei documentelor ce urmează a fi anexate la cerere, sunt prevăzute în Ordinul IFPS nr. 402 din 13.05.2015 (publicat în Monitorul Oficial nr.131-138/961 din 29.05.2015).
    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării Ordinul IFPS nr. 402 din 13.05.2015 (publicat în Monitorul Oficial nr.131-138/961 din 29.05.2015 și modificării art. 176 alin. (3) din Codul fiscal prin Legea nr. 267 din 23.12.2011 (publicat în Monitorul Oficial nr.13-14/32 din 13.01.2012)]
    Potrivit prevederilor art.176 alin.(1) din Codul fiscal cu excepţia cazurilor cînd legislaţia fiscală prevede altfel, restituirea sumei plătite în plus şi a sumei care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituită contribuabilului se face în modul şi în termenele stabilite la art.175 din Codul menţionat, numai dacă acesta nu are restanţe. Mecanismul de restituire a impozitului pe venit persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător este stabilit în Regulamentul privind restituirea persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător a sumelor aferente impozitului pe venit achitate/reţinute în plus, aprobat prin Ordinul IFPS nr. 770 din 14.09.2011. Potrivit pct. 21 din Regulamentul menţionat, restituirea persoanei fizice a sumei achitate/reţinute în plus la impozitul pe venit ce nu depăşeşte 1000 de lei se va efectua în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii cererii. În celelalte cazuri, restituirea sumei achitate/reţinute în plus la impozitul pe venit se va efectua în termen ce nu depăşeşte 37 de zile de la data primirii cererii.

2. (29.2.6.5)
    Contribuabilul efectuează donaţii de bunuri în folosul persoanelor fizice în formă monetară şi nemonetară, care nu sunt deductibile. Urmează în cazul dat de a reţine impozitul la sursa de plată?
    Donarea unor bunuri în folosul persoanelor fizice se efectuează prin încheierea unui contract de donaţie, în conformitate cu prevederile art. 827 din Codul civil.
    Patrimoniul primit de către persoanele fizice ale Republicii Moldova cu titlu de donaţie, potrivit prevederilor art. 20 lit. i) din Codul fiscal, reprezintă sursă de venit neimpozabilă.
    Astfel, ținând cont de prevederile menționate, în cazul efectuării donațiilor în folosul persoanelor fizice, nu se va reține impozit la sursa de plată.
    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul abrogării art. 902 din Codul fiscal prin Legea nr.267 din 23.12.2011, în vigoare 13.01.2012 (publicat în Monitorul Oficial nr.13-14/32 din 13.01.2012)] 

Arhiva
    Contribuabilul efectuează donaţii a bunurilor în folosul persoanelor fizice în formă monetară şi nemonetară, care nu sunt deductibile, urmează în cazul dat de a reţine impozitul la sursa de plată?
    Donarea unor bunuri în folosul persoanelor fizice se efectuează prin încheierea unui contract de donaţie, în conformitate cu prevederile art. 287 din Codul civil. Patrimoniul primit de către persoane fizice ai Republicii Moldova cu titlu de donaţie, potrivit prevederilor art. 20 lit. i) din Codul fiscal, reprezinta sursă de venit neimpozabilă. Regimul fiscal al cheltuielilor suportate de contribuabil, în cazul efectuarii unor donaţii în folosul persoanelor fizice, este stabilit de art. 902 alin. (3) din Codul fiscal.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...