37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 1197 din 24.11.2016

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 1197 din 24.11.2016

25.11.2016
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.1.6.13)
   Urmează de inclus în Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit veniturile fondatorului întreprinderii individuale în agricultură - gospodăriei țărănești (de fermier)?
    În conformitate cu prevederile art. 83 alin. (2) lit. d) sau alin. (11) din Codul fiscal, întreprinderea individuală în agricultură - gospodăria țărănească (de fermier) prezintă Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma VEN) sau darea de seamă unificată (declarație) cu privire la impozitul pe venit (forma UNIF).
   Obligația privind prezentarea Declarației cu privire la impozitul pe venit de către persoana fizică care nu practică activitate de întreprinzător (forma CET) apare la întrunirea condițiilor prevăzute la art. 83 alin. (2) din Codul fiscal.
   Potrivit art. 15 lit. c) din Codul fiscal, suma totală a impozitului pe venit pentru întreprinderea individuală în agricultură - gospodăria țărănească (de fermier) este în mărime de 7 % din venitul impozabil.
   Impozitul pe venit din venitul impozabil al persoanei fizice care nu practică activitate de întreprinzător se determină luînd în considerație cotele stabilite în art. 15 lit. a) din Codul fiscal.
   În legătură cu faptul că cotele impozitului pe venit, stabilite în Codul fiscal pentru categoriile de plătitori enumerați mai sus, sunt diferite, venitul obținut de fondatorul întreprinderii individuale în agricultură - gospodăriei țărănești (de fermier) nu se include în Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET).

Arhiva
    Care este modalitatea de declarare a venitului fondatorului gospodării ţărăneşti (de fermier) în anul 2012? Veniturile, obţinute de persoanele fizice care au activat în gospodării ţărăneşti, urmează să fie incluse în Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit CET08? 
    Potrivit art. 15 litera c) din Codul Fiscal, suma totală a impozitului  pe venit pentru gospodăriile ţărăneşti (de fermier) este în mărime de  7 % din venitul impozabil.
    Pentru persoanele fizice, în conformitate cu art.15 litera a) din Codul Fiscal , pentru anul 2012 au fost stabilite următoarele cote de impozitare: 7% din venitul anual impozabil ce nu depăşeşte suma de 25 200 lei, 18% din venitul anual impozabil ce depăşeşte suma de 25 200 lei.
    În legătură cu faptul, că cotele impozitului pe venit, stabilite în Codul Fiscal pentru categoriile de plătitori enumeraţi mai sus, sunt diferite, veniturile, primite de fondatorul gospodării ţărăneşti, nu se includ în Declaraţia cu privire la impozitul pe venit CET08.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...