37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr.1192 din 13.08.2014

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr.1192 din 13.08.2014

14.08.2014
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr.1192 din 13.08.2014

1. (29.4.2)
Urmează de a reţine impozit pe venit la sursa de plată în cazul achitării de către rezident (persoana juridică) a cotizaţiilor de membru în folosul nerezidentului?
        În conformitate cu prevederile art. 70 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, întregul venit al contribuabilului nerezident se împarte în venit obţinut în Republica Moldova din activităţi de întreprinzător sau din munca prin contract (acord) de muncă.
        Concomitent, potrivit prevederilor art. 70 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, la determinarea venitului impozabil al nerezidenţilor se va ţine cont numai de venitul obţinut în Republica Moldova.
        Potrivit prevederilor pct.19 din Regulamentul privind reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată din alte plăţi decît salariul (Anexa nr.3), aprobat prin hotărîrea Guvernului nr. 77 din 30.01 2008, venitul nerezidentului se consideră obţinut pe teritoriul Republicii Moldova doar în cazul în care acesta este legat de activitatea de întreprinzător desfăşurată pe teritoriul republicii. Veniturile obţinute peste hotarele Moldovei în urma desfăşurării activităţii de întreprinzător pe teritoriul ţării străine, nu constituie obiectul impozitării cu impozitul pe venit (la sursa de plată) în Republica Moldova.
        Astfel, dat fiind faptul că cotizațiile de membru în folosul nerezidentului- asociației internaționale, nu este legat de activitatea de întreprinzător desfășurată pe teritoriul republicii, față de acesta nu se extind prevederile art. 91 din Codul fiscal.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...