37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 118 din 13.02.2015

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 118 din 13.02.2015

16.02.2015
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.1.7.20) Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul abrogării art. 902 din Codul fiscal prin Legii nr. 267 din 23.12.2011, în vigoare 13.01.2012 (publicată în Monitorul Oficial nr.13-14/32 din 13.01.2012)

Arhiva
    Se aplica fata de contribuabil prevederile art. 902 din Codul fiscal, în cazul în care întreprinderea transfera la contul trezorerial al Ministerului Finantelor, mijloace financiare pentru sinistratii ce au suferit în urma inundatiilor?
    În conformitate cu prevederile art. 902 alin. (1) din Codul fiscal, la depasirea limitei pentru cheltuielile aferente donatiilor în scopuri filantropice sau de sponsorizare stabilite la art.36, contribuabilul care aplica cota zero la impozitul pe venit calculeaza si achita un impozit în marime de 15% din suma depasirii. Totodata, potrivit prevederilor art. 36 alin. (1) din Codul fiscal, contribuabilul rezident are dreptul la deducerea oricaror donatii facute de el pe parcursul anului fiscal în scopuri filantropice sau de sponsorizare, dar nu mai mult de 10% din venitul impozabil. În acest scop, venitul impozabil al contribuabilului se determina fara a se lua în considerare scutirile ce i se acorda. De asemenea, potrivit prevederilor art. 36 alin. (2) din Codul fiscal pot fi deduse, conform articolului nominalizat, numai donatiile facute în scopuri filantropice sau de sponsorizare în favoarea autoritatilor publice si institutiilor publice specificate la art.51, a organizatiilor necomerciale specificate la art.52 alin.(1) lit.a) si b) si la art.533, precum si în favoarea organizatiilor religioase specificate la art.52 alin.(1) lit.c). În cazul în care entitatea se conforma prevederilor articolelor nominalizate, aceasta este în drept sa atribuie cheltuielile mentionate în adresare la deduceri în scopuri fiscale, daca suma ajutorului filantropic nu depaseste limita stabilita la art. 36 alin. (1) din Codul fiscal.

2. (29.1.7.15)
    Care este regimul fiscal al ajutoarelor materiale oferite persoanelor terțe de către organizațiile filantropice, care nu sunt angajați ai întreprinderii?
    În conformitate cu prevederile art. 20 lit. l) din Codul fiscal, ajutoarele primite de la organizații filantropice - fundații și asociații obștești - în conformitate cu prevederile statutului acestor organizații și ale legislației reprezintă surse de venit neimpozabile.
    Respectiv, în situatia în care, acordarea ajutoarelor de către organizația necomercială se efectuează în conformitate cu prevederile statutului și legislației în vigoare, acestea reprezintă surse de venit neimpozabile pentru beneficiari, iar asociația nu are obligația de a prezenta informația către Serviciul Fiscal de Stat.
    Totodată, în cazul în care, statutul organizației nu reglementează acordarea ajutoarelor materiale, atunci sumele respective, în conformitate cu prevederilor art. 18 lit. o) din Codul fiscal, vor fi calificate drept surse de venit impozabile pentru beneficiari.
    Astfel, în cazul în care plățile menționate se califică drept venituri impozabile, potrivit prevederilor art. 90 din Codul fiscal, entitatea reține, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plățile efectuate în folosul persoanei fizice, iar conform art. 92 din Codul fiscal se stabilește obligația contribuabilului de a prezenta organelor fiscale documentele privind plățile și/sau impozitele reținute. Suma plății precum și suma impozitului reținuta din aceasta se vor reflecta în „Darea de seama privind suma venitului achitat si impozitul pe venit retinut din acesta" (forma IRV14, în rîndul (codul 31) - codul sursei de venit "SER"), anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 697 din 22.08.2014, care se prezintă organului fiscal teritorial în termen de o lună de la încheierea lunii în care au fost efectuate plățile.

Arhiva
    Care este regimul fiscal al ajutoarelor materiale oferite persoanelor terte de catre organizatiile filantropice, care nu sunt angajati ai întreprinderii?
    În conformitate cu prevederile art. 20 lit. l) din Codul fiscal, ajutoarele primite de la organizatii filantropice - fundatii si asociatii obstesti - în conformitate cu prevederile statutului acestor organizatii si ale legislatiei reprezinta surse de venituri neimpozabile. Respectiv, în situatia în care, acordarea ajutoarelor de catre organizatia necomerciala se efectueaza în conformitate cu prevederile statutului si legislatiei în vigoare, acestea reprezinta surse de venituri neimpozabile pentru beneficiari, iar asociatia nu are obligatia de prezentare a informatiei catre Serviciul Fiscal de Stat. Totodata, în cazul în care, statutul organizatiei nu reglementeaza acordarea de ajutoare, atunci sumele respective, în conformitate cu prevederilor art. 18 lit. o) din Codul fiscal, vor fi calificate drept surse de venit impozabile pentru beneficiari. Astfel, în cazul în care platile mentionate se califica drept venituri impozabile, potrivit prevederilor art. 90 alin. (3) din Codul fiscal, entitatea retine, în prealabil, ca parte a impozitului, o suma în marime de 5% din platile efectuate în folosul persoanei fizice, iar conform art. 92 din Codul fiscal se stabileste obligatia contribuabilului de prezentare catre organele fiscale a documentelor privind platile si/sau impozitele retinute. Suma platii precum si suma impozitului retinuta din aceasta se vor reflecta în „Darea de seama privind suma venitului achitat si impozitul pe venit retinut din acesta" (forma IRV09, în rîndul (codul 32) - codul sursei de venit "SER b)"), anexa nr. 2 la Hotarîrea Guvernului nr. 10 din 19.01.2010, care se prezinta organului fiscal teritorial în termen de o luna de la încheierea lunii în care au fost efectuate platile.

3. (29.1.7.14)
    Care este regimul fiscal al ajutoarelor materiale oferite persoanelor terțe, care nu sunt angajați ai întreprinderii?
    În conformitate cu prevederile art. 90 din Codul fiscal, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanţă conform art.5 pct. 20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), a cabinetului avocatului, a notarului public, a executorului judecătoresc, a biroului individual al mediatorului, pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18. Nu se reţine în prealabil suma în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, conform art.20, 88, 89, 901 şi 91, precum şi din suma arendei terenurilor agricole şi/sau înstrăinării activelor de capital ale persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova conform contractelor de leasing, lease-back, gaj, ipotecă şi/sau în cazurile de înstrăinare forţată a activelor de capital.
    Respectiv, acordarea unui ajutor material persoanelor care nu sunt angajaţi ai entităţii, constituie în conformitate cu prevederilor art. 18 lit. o) din Codul fiscal, sursa de venit impozabilă, pentru care, entitatea reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice.
    De asemenea, menţionam că art. 92 din Codul fiscal stabileşte obligaţiunea de achitare a impozitelor reţinute la sursa de plată şi prezentarea către organele fiscale şi contribuabili a documentelor privind plăţile şi/sau impozitele reţinute.
    Prin urmare, suma plăţii precum şi suma impozitului reţinut din acesta se vor reflecta în „Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta" (forma IRV14, în rîndul (codul 31) - codul sursei de venit "SER"), anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 697 din 22.08.2014, care se prezintă organului fiscal teritorial în termen de o lună de la încheierea lunii în care au fost efectuate plăţile.

Arhiva
    Care este regimul fiscal al ajutoarelor materiale oferite persoanelor terte, care nu sunt angajati ai întreprinderii?
    În conformitate cu prevederile art. 90 din Codul fiscal, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanţă conform art.5 pct.20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18.
    Nu se reţine în prealabil suma în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, conform art.20, 88, 89, 901 şi 91, precum şi din suma arendei terenurilor agricole.
    Respectiv, acordarea unui ajutor material persoanelor care nu sunt angajaţi ai entităţii, constituie în conformitate cu prevederilor art. 18 lit. o) din Codul fiscal, sursa de venit impozabilă, pentru care, entitatea reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice.
    De asemenea, menţionam că, art. 92 din Codul fiscal stabileşte obligaţiunea de achitare a impozitelor reţinute la sursa de plată şi prezentarea către organele fiscale şi contribuabili a documentelor privind plăţile şi/sau impozitele reţinute.
    Prin urmare, suma plăţii precum şi suma impozitului reţinut din acesta se vor reflecta în „Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta" (forma IRV09, în rîndul (codul 32) - codul sursei de venit "SER b)"), anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 10 din 19.01.2010, care se prezintă organului fiscal teritorial în termen de o lună de la încheierea lunii în care au fost efectuate plăţile.
    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare aprobării de la data publicării.]
    (în vigoare pînă la 13.01.2012) În conformitate cu prevederile art. 90 alin. (3) din Codul fiscal, persoana care desfasoara activitate de întreprinzator, orice reprezentanta, conform art.5 pct.20), institutie, organizatie, inclusiv orice autoritate publica si institutie publica, retin, de asemenea, în prealabil, ca parte a impozitului, o suma în marime de 5% din platile efectuate în folosul persoanei fizice, exceptînd întreprinzatorii individuali si gospodariile taranesti (de fermier), pe veniturile obtinute de catre aceasta conform art.18. Nu se retine în prealabil suma în marime de 5% din platile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obtinute de catre aceasta conform art.20, 88, 89, 901 alin.(3) si 91 din Codul mentionat. Respectiv, acordarea unui ajutor material persoanelor care nu sunt angajati ai entitatii, constituie în conformitate cu prevederilor art. 18 lit. o) din Codul fiscal, sursa de venit impozabila, pentru care, entitatea retine, în prealabil, ca parte a impozitului, o suma în marime de 5% din platile efectuate în folosul persoanei fizice. De asemenea, mentionam ca, art. 92 din Codul fiscal stabileste obligatiunea de achitare a impozitelor retinute la sursa de plata si prezentarea catre organele fiscale si contribuabili a documentelor privind platile si/sau impozitele retinute. Prin urmare, suma platii precum si suma impozitului retinut din acesta se vor reflecta în „Darea de seama privind suma venitului achitat si impozitul pe venit retinut din acesta" (forma IRV09, în rîndul (codul 32) - codul sursei de venit "SER b)"), anexa nr. 2 la Hotarîrea Guvernului nr. 10 din 19.01.2010, care se prezinta organului fiscal teritorial în termen de o luna de la încheierea lunii în care au fost efectuate platile.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...