37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 1164 din 10.11.2016

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 1164 din 10.11.2016

14.11.2016
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.1.7.2)
   Cum se impozitează venitul persoanei fizice obținut în formă de cadouri, premii, câștiguri în cadrul desfășurării de către întreprindere a acțiunilor de publicitate, care nu cad sub incidența noțiunii de campanie promoțională? Care sunt criteriile după care o campanie promoțională este calificată ca fiind anunțată public?
    În conformitate cu art. 5 pct. 38) din Codul fiscal, campania promoțională este modalitatea de promovare a vânzărilor prin organizarea de concursuri, jocuri, loterii anunțate public și desfășurate pe o perioadă de timp limitată, cu acordarea de cadouri, premii, câștiguri.
   Dacă acordarea cadourilor, premiilor și câștigurilor în folosul persoanei fizice, ce nu practică activitate de întreprinzător, reprezintă rezultatul desfășurării unei campanii promoționale, acestea vor fi impozitate conform art. 901 alin. (33) din Codul fiscal, adică din fiecare câștig, plătitorul de câștig este obligat să rețină și să verse la buget un impozit în mărime de:
- 18% din câștigurile de la campaniile promoționale, în partea în care valoarea fiecărui câștig depășește 10% din scutirea personală stabilită la art. 33 alin. (1), dar nu depășește 50 mii lei;
- 25% din câștigurile de la campaniile promoționale, în partea în care valoarea fiecărui câștig este egală sau depășește 50 mii lei.
   Potrivit art. 20 lit. p1) din Codul fiscal, câștigurile de la campaniile promoționale, în partea în care valoarea fiecărui câștig nu depășește 10% din scutirea personală stabilită la art.33 alin.(1) reprezintă sursă de venit neimpozabilă.
   În cazul în care acordarea cadourilor, premiilor și câștigurilor în folosul persoanei fizice, ce nu practică activitate de întreprinzător, nu reprezintă rezultatul desfășurării unei campanii promoționale, acestea se vor impozita în conformitate cu art. 90 din Codul fiscal, care prevede că persoanele care desfășoară activitate de întreprinzător, rețin, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plățile efectuate în folosul persoanei fizice, exceptând întreprinzătorii individuali și gospodăriile țărănești (de fermier), pe veniturile obținute de către aceasta conform art. 18 din Codul fiscal.
   Totodată, potrivit prevederilor cap. III din Legea cu privire la publicitate (nr. 1227 din 27 iunie 1997), accesul la publicitate se realizează prin intermediul mijloacelor de informare precum: radioul, televiziunea, presa periodică, în serviciile cinematografice, video, informaționale, cu folosirea rețelelor telefonice, telegrafice, telex, publicității exterioare, amenajarea locurilor de comerț și de prestări de servicii, publicitatea pe mijloacele de transport și pe trimiterile poștale.
   Prin urmare, caracterul public al campaniei promoționale se va asigura pe una din sursele specificate la Legea nominalizată.
    Arhivă (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul art. 20 lit. p1) din Codul fiscal în redacția Legii nr. 307 din 26 decembrie 2012, publicată în M.O nr. 26/95 din 4 februarie 2013, precum și în temeiul art. 901 din Codul fiscal în redacția Legii nr. 324 din 23 decembrie 2013, publicată în M.O nr. 320-321/871 din 31 decembrie 2013)

Arhiva
    Care este regimul fiscal al acţiunilor de publicitate însoţite de acordarea cadourilor, premiilor, cîştigurilor, care nu cad sub incidenţa noţiunii de companie promoţională? Care este regimul fiscal al cadourilor, premiilor, cîştigurilor, primite de către persoanele fizice în cadrul desfaşurării de către întreprindere a acţiunilor de publicitate, care nu cad sub incidenţa noţiunii de companie promoţională? Care sunt criteriile după care o companie promoţională este calificată ca fiind anunţată public?
    În conformitate cu art. 5 pct. 38) al Codului fiscal, campania promoţională este modalitatea de promovare a vînzărilor prin organizarea de concursuri, jocuri, loterii anunţate public şi desfăşurate pe o perioadă de timp limitată, cu acordarea de cadouri, premii, cîştiguri.
    În cazul în care, acordarea cadourilor, premiilor şi cîştigurilor în folosul persoanei fizice, ce nu practică activitate de întreprinzător, reprezintă rezultatul desfăşurării unei campanii promoţionale, acestea vor fi impozitate conform art. 901 alin. (1) din Codul fiscal, adică din fiecare cîştig, plătitorul de cîştig este obligat sa reţină şi să verse la buget un impozit în mărime de 10%.
    În cazul în care, acordarea cadourilor, premiilor şi cîştigurilor în folosul persoanei fizice, ce nu practică activitate de întreprinzător, nu reprezintă rezultatul desfăşurării unei campanii promoţionale, acestea se vor impozita în conformitate cu art. 90 din Codul fiscal, care prevede că persoanele care desfăşoară activitate de întreprinzător, indicate la alin. (1) a aceluiaşi articol, reţin, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, exceptînd întreprinzătorii individuali şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către aceasta conform art. 18 din Codul fiscal.
    Totodată, ţinem să menţionăm că potrivit prevederilor cap. III din Legea cu privire la publicitate (nr. 1227 din 27 iunie 1997), accesul la publicitate se realizează prin intermediul mijloacelor de informare precum: radioul, televiziunea, presa periodică, în serviciile cinematografice, video, informaţionale, cu folosirea reţelelor telefonice, telegrafice, telex, publicităţii exterioare, amenajarea locurilor de comerţ şi de prestări de servicii, publicitatea pe mijloacele de transport şi pe trimiterile poştale.
    Prin urmare, caracterul public al Campaniei promoţionale se va asigura pe una din sursele specificate la Legea nominalizată.
    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare aprobării de la data publicării.]
    Care este regimul fiscal al acţiunilor de publicitate însoţite de acordarea cadourilor, premiilor, cîştigurilor, care nu cad sub incidenţa noţiunii de companie promoţională? Care este regimul fiscal al cadourilor, premiilor, cîştigurilor, primite de către persoanele fizice în cadrul desfaşurării de către întreprindere a acţiunilor de publicitate, care nu cad sub incidenţa noţiunii de companie promoţională? Care sunt criteriile după care o companie promoţională este calificată ca fiind anunţată public?
    În conformitate cu art. 5 pct. 38) al codului fiscal, campania promoţională este modalitatea de promovare a vânzarilor prin organizarea de concursuri, jocuri, loterii anunţate public si desfăşurate pe o perioada de timp limitata, cu acordarea de cadouri, premii, câstiguri.
    În cazul în care, acordarea cadourilor, premiilor si câstigurilor în folosul persoanei fizice, ce nu practica activitate de întreprinzator, reprezinta rezultatul desfasurarii unei campanii promotionale, acestea vor fi impozitate conform art. 901 alin. (1) din Codul fiscal, adica din fiecare câstig, platitorul de câstig este obligat sa retina si sa verse la buget un impozit în marime de 10%.
    Nu se efectueaza retinerea mentionata, în partea în care valoarea fiecarui câstig nu depaseste 10% din indicatorul specificat la art. 33 alin. (1) din Codul fiscal.
    În cazul în care, acordarea cadourilor, premiilor si câstigurilor în folosul persoanei fizice, ce nu practica activitate de întreprinzator, nu reprezinta rezultatul desfasurarii unei campanii promotionale, acestea se vor impozita în conformitate cu art. 90 alin. (3) din Codul fiscal, care prevede ca persoanele care desfasoara activitate de întreprinzator, indicate la alin. (1) a aceluiasi articol, retin, ca parte a impozitului, o suma în marime de 5% din platile efectuate în folosul persoanei fizice, exceptând întreprinzatorii individuali si gospodariile taranesti (de fermier), pe veniturile obtinute de catre aceasta conform art. 18 din Codul fiscal.
    Totodata, tinem sa mentionam ca potrivit prevederilor cap. III din Legea cu privire la publicitate (nr. 1227 din 27 iunie 1997),accesul la publicitate se realizeaza prin intermediul mijloacelor de informare precum: radioul, televiziunea, presa periodica, în serviciile cinematografice, video, informationale, cu folosirea retelelor telefonice, telegrafice, telex, publicitatii exterioare, amenajarea locurilor de comert si de prestari de servicii, publicitatea pe mijloacele de transport si pe trimiterile postale.
    Prin urmare, caracterul public al Campaniei promotionale se va asigura pe una din sursele specificate la Legea nominalizata.

2. (29.1.7.24)
    Urmează a se reține impozitul pe venit la sursa de plată în cazul în care persoana juridică achiziționează de la persoanele fizice producție agricolă în formă naturală?
    Conform prevederilor art. 901 alin. (35) din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 rețin un impozit în mărime de 2% din plățile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepția întreprinzătorilor individuali și a gospodăriilor țărănești (de fermier), pe veniturile obținute de către acestea aferente livrării producției din fitotehnie și horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor și a produselor derivate din nuci, și a producției din zootehnie în formă naturală, în masă vie și sacrificată, cu excepția laptelui natural.
    Prin urmare, în cazul în care entitatea achiziționează de la persoanele fizice ce nu desfășoară activitate de întreprinzător producția agricolă în formă naturală, din venitul achitat se va reține un impozit în mărime de 2% din plățile efectuate.
    Totodată, potrivit prevederilor art. 20 lit. y2) din Codul fiscal, veniturile obținute de persoanele fizice, cu excepția întreprinzătorilor individuali și a gospodăriilor țărănești (de fermier), de la livrarea laptelui natural reprezintă sursă de venit neimpozabilă.

Arhiva
    Urmează de a retine impozitul pe venit la sursa de plata în cazul în care persoana juridica achiziţionează de la persoanele fizice producţie agricolă în forma naturala?
    Conform prevederilor art.90 din Codul fiscal, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanţă conform art.5 pct.20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18.
    Nu se reţine în prealabil suma în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, conform art.20, 88, 89, 901 şi 91, precum şi din suma arendei terenurilor agricole.
    Totodată, potrivit prevederilor lit.у) art.20 din Codul fiscal, veniturile obţinute de persoanele fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali si gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), de la predarea materiei prime secundare, precum şi de la livrarea producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, sunt stabilite ca surse de venit neimpozabile.
    De asemenea, menţionăm că, potrivit explicaţiilor prezentate de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare (nr.08/1-3-213 din 12.05.03 si nr.12-104/1294/885 din 17.03.04), la producţia din horticultura în formă naturală se atribuie şi legumele în stare proaspăta folosite pentru consum curent, export şi ca materie primă în industria alimentară.
    Prin urmare, în cazul în care, entitatea achiziţionează de la persoanele fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali si gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), producţia agricolă  în formă naturală, din venitul achitat în folosul persoanelor date nu se va reţine în prealabil impozitul pe venit în mărime de 7 %, stabilit prin art.90 din Codul fiscal.
    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare aprobării de la data publicării.]
     (în vigoare pînă la 13.01.2012) Conform prevederilor alin.(3) art.90 din Codul fiscal, persoanele indicate la alin.(1) retin în prealabil, ca parte a impozitului, o suma în marime de 5% din platile efectuate în folosul persoanei fizice, exceptând întreprinzatorii individuali si gospodariile taranesti (de fermier), pe veniturile obtinute de catre aceasta conform art.18 din Codul fiscal. Nu se retine în prealabil suma în marime de 5% din platile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obtinute de catre acesta conform art.20, 88, 89, 901 alin.(3) si 91 din Codul fiscal. Totodata, potrivit prevederilor lit.у) art.20 din Codul fiscal, veniturile obtinute de persoanele fizice, cu exceptia întreprinzatorilor individuali si gospodariilor taranesti (de fermier), de la predarea materiei prime secundare, precum si de la livrarea productiei din fitotehnie si horticultura în forma naturala si a productiei din zootehnie în forma naturala, în masa vie si sacrificata, sunt stabilite ca surse de venit neimpozabile. De asemenea, mentionam ca, potrivit explicatiilor prezentate de catre Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare (nr.08/1-3-213 din 12.05.03 si nr.12-104/1294/885 din 17.03.04), la productia din horticultura în forma naturala se atribuie si legumele în stare proaspata folosite pentru consum curent, export si ca materie prima în industria alimentara. Totodata, hreanul în forma naturala, face parte din legume radacinoase, atribuita la cultura legumelor si semintelor, subclasa 01.12.1 din Clasificatorul Activitatilor din Economia Moldovei, din 09.02.2000 (CAEM ). Prin urmare, în cazul în care, entitatea achizitioneaza de la persoanele fizice, cu exceptia întreprinzatorilor individuali si gospodariilor taranesti (de fermier), radacini de hrean în forma naturala, din venitul achitat în folosul persoanelor date nu se va retine în prealabil impozitul pe venit în marime de 5 %, stabilit prin alin.(3) art.90 din Codul fiscal.

3. (29.1.7.16)
    Cum se vor impozita dobânzile achitate persoanelor fizice de către organizațiile de microfinanțare pentru împrumuturile acordate de către acestea?
    În conformitate cu prevederile art. 89 din Codul fiscal, fiecare plătitor, menționat la art. 90, de dobânzi în folosul persoanelor fizice, cu excepția celor efectuate în folosul întreprinzătorilor individuali și al gospodăriilor țărănești (de fermier), este obligat să retină din fiecare dobândă și să achite ca parte a impozitului o sumă egala cu 15% din plată.
    Persoana fizica, beneficiară a dobânzii, va include venitul obținut în componența venitului brut, si în baza art. 83 din Codul fiscal, va prezenta declarația cu privire la impozitul pe venit, în cazul întrunirii cerințelor ce reglementează obligativitatea prezentării acesteia.
    Totodată, potrivit prevederilor art. 24 alin. (7) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I si II ale Codului fiscal nr. 1164 din 24 aprilie 1997, dobânzile de la depozitele bancare obținute de către persoanele fizice rezidente, cu excepția celor înregistrate într-o forma de organizare juridica a activității de întreprinzător, nu se impozitează până la 1 ianuarie 2020.
    Prin urmare, la achitarea dobânzilor aferent împrumutului în folosul persoanelor fizice de către organizația de microfinanțare, aceasta nu va aplica prevederile art. 24 alin. (7) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal urmând să rețină la sursa de plată, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 15% din plată.

Arhiva
    Cum se vor impozita dobînzile achitate persoanelor fizice de catre organizatiile de microfinantare pentru împrumuturile acordate de catre acestia?
    În conformitate cu prevederile alin.(1) art.89 din Codul fiscal, fiecare platitor de dobînzi în folosul persoanelor fizice, cu exceptia întreprinzatorilor individuali si a gospodariilor taranesti (de fermier), este obligat sa retina din fiecare dobînda si sa achite ca parte a impozitului o suma egala cu 15% din plata. Persoana fizica beneficiara a dobînzii va include venitul obtinut în componenta venitului brut, precum si, în baza art.83 din Codul fiscal, va prezenta declaratia cu privire la impozitul pe venit, în cazul întrunirii cerintelor ce reglementeaza obligativitatea prezentarii acesteia. Totodata, potrivit prevederilor alin.(7) art.24 din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I si II ale Codului fiscal, dobînzile de la depozitele bancare obtinute de catre persoanele fizice rezidente, cu exceptia celor înregistrate într-o forma de organizare juridica a activitatii de întreprinzator, nu se impoziteaza, pîna la 01 ianuarie 2015. Prin urmare, prevederile alin.7 al articolului nominalizat nu se rasfrîng asupra cazurilor de achitatre, de catre organizatiile de microfinantare, a dobînzilor în folosul persoanelor fizice pentru împrumutul acordat de catre acestea.

4. (29.1.7.8)
    Contribuabilul efectuează donații ale bunurilor în folosul persoanelor fizice în formă monetară și nemonetară, care nu sunt deductibile în scopuri fiscale. Se reține impozitul la sursa de plată?
    Donația în folosul persoanelor fizice se efectuează prin încheierea unui contract de donaţie, în conformitate cu prevederile art. 827 din Codul civil.
    Patrimoniul primit de către persoane fizice cetățeni ai Republicii Moldova cu titlu de donaţie, potrivit prevederilor art. 20 lit. i) din Codul fiscal, reprezintă sursă de venit neimpozabila.
    Astfel, la efectuarea donației persoana juridică nu va reține impozit la transmiterea bunurilor și a mijloacelor bănești în folosul persoanelor fizice cetățeni ai Republicii Moldova.
    Totodată, potrivit prevederilor art. 42 din Codul fiscal, persoana care face o donaţie se consideră că a vândut bunul donat la un preț ce reprezintă mărimea maximă din baza lui valorică ajustată sau prețul lui de piață la momentul donării.
    Calcularea bazei valorice ajustate a proprietății la momentul donaţiei se efectuează ţinând cont de prevederile art. 26 și conform art. 38 alin. (1) și (2), separat pe fiecare obiect donat.
    Baza valorică a proprietății donate se consideră, pentru destinatar, mărimea determinată în conformitate cu art. 42 alin. (1) din Codul fiscal.
    De asemenea, potrivit art. 21 alin. (4) din Codul fiscal, persoana care face o donaţie sub formă de mijloace băneşti se consideră drept persoană care a obţinut venit în mărimea sumei mijloacelor băneşti donate.

Arhiva
    Contribuabilul efectueaza donatii a bunurilor în folosul persoanelor fizice în forma monetara si nemonetara, care nu sunt deductibile în scopuri fiscale, urmeaza în cazul dat de a retine impozitul la sursa de plata?
    Donarea unor bunuri în folosul persoanelor fizice se efectuează prin încheierea unui contract de donaţie, în conformitate cu prevederile art. 287 din Codul civil.
    Patrimoniul primit de către persoane fizice cetățeni ai Republicii Moldova cu titlu de donaţie, potrivit prevederilor art. 20 lit. i) din Codul fiscal, reprezintă sursă de venit neimpozabila. Totodată, potrivit prevederilor art. 42 din Codul fiscal,  persoana care face o donaţie se consideră că a vândut bunul donat la un preţ ce reprezintă mărimea maximă din baza lui valorică ajustată sau preţul lui de piaţă la momentul donării.
    Calcularea bazei valorice ajustate a proprietăţii la momentul donaţiei se efectuează ţinând cont de prevederile art.26 şi conform art.38 alin.(1) şi (2), separat pe fiecare obiect donat.
    Baza valorică a proprietăţii donate se consideră, pentru destinatar, mărimea determinată în conformitate cu alin.(1). Persoana care face o donaţie sub formă de mijloace băneşti se consideră drept persoană care a obţinut venit în mărimea sumei mijloacelor băneşti donate. De asemenea, potrivit prevederilor art. 15 lit. b) din Codul fiscal, suma totală a impozitului pe venit se determină pentru persoanele juridice - în mărime de 12% din venitul impozabil.
    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare aprobării de la data publicării.]
    (în vigoare pînă la 13.01.2012) Donarea unor bunuri în folosul persoanelor fizice se efectueaza prin încheierea unui contract de donatie, în conformitate cu prevederile art. 287 din Codul civil. Patrimoniul primit de catre persoane fizice ai Republicii Moldova cu titlu de donatie, potrivit prevederilor art. 20 lit. i) din Codul fiscal, reprezinta sursa de venit neimpozabila. Regimul fiscal al cheltuielilor suportate de contribuabil, în cazul efectuarii unor donatii în folosul persoanelor fizice, este stabilit de art. 902 alin. (3) din Codul fiscal.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...