37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 1160 din 30.12.2015

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 1160 din 30.12.2015

30.12.2015
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.1.7.19)
   Cum se va efectua impozitarea la sursa de plata în cazul procurării hârtiilor de valoare de la persoanele fizice?
    În conformitate cu prevederile art. 90 din Codul fiscal, orice persoană care desfășoară activitate de întreprinzător, cu excepția deținătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanță conform art. 5 pct. 20), reprezentanță permanentă, instituție, organizație, inclusiv orice autoritate publică și instituție publică, reține, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plățile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepția deținătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali și a gospodăriilor țărănești (de fermier), a cabinetului avocatului, a notarului public, a executorului judecătoresc, a biroului individual al mediatorului, pe veniturile obținute de către aceasta conform art.18 din Codul fiscal.
   Conform prevederilor art. 18 lit. e) din Codul fiscal, în componența venitului impozabil se include creșterea de capital definită la art. 37 alin. (7). 
   Astfel, entitatea care procură de la persoane fizice active de capital urmează să retină la sursa de plată, în prealabil, un impozit în mărime de 7% din suma creșterii de capital, dacă dispune de documente confirmative privind baza valorică a activului procurat.
   Lista documentelor confirmative ce reprezintă temei pentru confirmarea bazei valorice ajustate a activelor de capital (anexa nr. 3) este aprobată prin Ordinului IFPS nr. 402 din 13.05.2015.
   În cazul în care entitatea nu dispune de documente confirmative privind baza valorică a activului procurat sau aferent documentelor prezentate apar suspiciuni, aceasta urmează să retină la sursa de plată, în prealabil, un impozit în mărime de 7% din plățile efectuate în folosul persoanei fizice, fără a determina suma creșterii de capital.

Arhiva
    Cum se va efectua impozitarea la sursa de plata în cazul procurării hîrtiilor de valoare de la persoanele fizice?
    În conformitate cu prevederile art. 90 din Codul fiscal, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanţă conform art.5 pct.20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18.
    Nu se reţine în prealabil suma în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, conform art.20, 88, 89, 901 şi 91, precum şi din suma arendei terenurilor agricole. Articolul 18 din Codul fiscal prevede sursele de venit impozabile, care se includ în venitul brut si din care se retine impozitul pe venit.
    Modul de reţinere de la persoanele fizice a impozitului pe venit din plăţile efectuate în folosul acestora este prevăzut în Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată din alte plăţi decât salariul, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 77 din 30.01.2008 (Monitorul Oficial nr. 32-33 din 15.02.2008, art.174).
    Potrivit pct.4 al Regulamentului indicat, obiect al impunerii la sursa de plata este: pentru cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini şi apatrizii: a) venitul îndreptat spre achitare în folosul lor, altul decât cel sub formă de salariu, inclusiv în formă nemonetară, care reprezintă surse de venit impozabile, indicate în art.18 al Codului.
    Astfel, în cazul procurării de la persoanele fizice a hârtiilor de valoare impozitul pe venit la sursa de plata se reţine din suma îndreptată spre achitare. Suplimentar menţionam că potrivit art. 24 alin. (8) din Legea pentru punerea în aplicare ale titlurilor I si II ale Codul fiscal, nu se impozitează până la 1 ianuarie 2015 valorile mobiliare corporative sub forma de obligaţiuni emise pe un termen ce depăşeşte 3 ani.
    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare aprobării de la data publicării.]
    (în vigoare pînă la 13.01.2012)
    În conformitate cu prevederile art. 90 alin. (3) din Codul fiscal, persoanele indicate la alin. (1) din acest articol retin de asemenea, în prealabil, ca parte a impozitului, o suma în marime de 5% din platile efectuate în folosul persoanelor fizice, exceptând întreprinzatorii individuali si gospodariile taranesti (de fermier), pe veniturile obtinute de catre acesta conform art. 18 din Codul fiscal. Articolul 18 din Codul fiscal prevede sursele de venit impozabile, care se includ în venitul brut si din care se retine impozitul pe venit. Modul de retinere de la persoanele fizice a impozitului pe venit din platile efectuate în folosul acestora este prevazut în Regulamentul cu privire la retinerea impozitului pe venit la sursa de plata din alte plati decît salariul, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 77 din 30.01.2008 (Monitorul Oficial nr. 32-33 din 15.02.2008, art.174). Potrivit pct.4 al Regulamentului indicat, obiect al impunerii la sursa de plata este: pentru cetatenii Republicii Moldova, cetatenii straini si apatrizii: a) venitul îndreptat spre achitare în folosul lor, altul decît cel sub forma de salariu, inclusiv în forma nemonetara, care reprezinta surse de venit impozabile, indicate în art.18 al Codului. Astfel, în cazul procurarii de la persoanele fizice a hârtiilor de valoare impozitul pe venit la sursa de plata se retine din suma îndreptata spre achitare. Suplimentar mentionam ca potrivit art. 24 alin. (8) din Legea pentru punerea în aplicare ale titlurilor I si II ale Codul fiscal, nu se impoziteaza pîna la 1 ianuarie 2015 valorile mobiliare corporative sub forma de obligatiuni emise pe un termen ce depaseste 3 ani.

2. (29.1.7.4)
    Cum se va retine impozitul pe venit la sursa de plată în cazul achiziționării de la persoanele fizice a unui activ de capital?
    În conformitate cu prevederile art. 90 din Codul fiscal, orice persoană care desfășoară activitate de întreprinzător, cu excepția deținătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanță conform art. 5 pct. 20), reprezentanță permanentă, instituție, organizație, inclusiv orice autoritate publică și instituție publică, reține, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plățile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepția deținătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali și a gospodăriilor țărănești (de fermier), a cabinetului avocatului, a notarului public, a executorului judecătoresc, a biroului individual al mediatorului, pe veniturile obținute de către aceasta conform art.18 din Codul fiscal.
    Conform prevederilor art. 18 lit. e) din Codul fiscal, în componența venitului impozabil se include creșterea de capital definită la art. 37 alin. (7).
    Astfel, entitatea care procură de la persoane fizice active de capital urmează să retină la sursa de plată, în prealabil, un impozit în mărime de 7% din suma creșterii de capital, dacă dispune de documente confirmative privind baza valorică a activului procurat.
    Lista documentelor confirmative ce reprezintă temei pentru confirmarea bazei valorice ajustate a activelor de capital (anexa nr. 3) este aprobată prin Ordinului IFPS nr. 402 din 13.05.2015.
    În cazul în care entitatea nu dispune de documente confirmative privind baza valorică a activului procurat sau aferent documentelor prezentate apar suspiciuni, aceasta urmează să retină la sursa de plată, în prealabil, un impozit în mărime de 7% din plățile efectuate în folosul persoanei fizice, fără a determina suma creșterii de capital.

Arhiva
    Se va retine la sursa de plata impozitul pe venit în cazul achizitionarii de la persoanele fizice a unui activ de capital?
    Capitolul 5 ,,Creşterea şi pierderile de capital" din Codul fiscal reglementează recunoaşterea şi determinarea creşterii si pierderilor de capital. Totodată, în conformitate cu art. 90 din Codul fiscal, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanţă conform art.5 pct.20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18.
    Nu se reţine în prealabil suma în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, conform art.20, 88, 89, 901 şi 91, precum şi din suma arendei terenurilor agricole.
    Astfel, entitatea care procura de la persoane fizice active de capital urmează să retină la sursa de plată, în prealabil, un impozit în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice.
    în vigoare pînă la 13.01.2012
    Capitolul 5 ,,Cresterea si pierderile de capital" din Codul fiscal reglementeaza recunoasterea si determinarea cresterii si pierderilor de capital. Totodata, în conformitate cu art. 90 alin. (3) din Codul fiscal, persoanele indicate la art. 90 alin.(1) din Codul fiscal retin, de asemenea, în prealabil, ca parte a impozitului, o suma în marime de 5% din platile efectuate în folosul persoanei fizice, exceptînd întreprinzatorii individuali si gospodariile taranesti (de fermier), pe veniturile obtinute de catre aceasta conform art.18 din Codul fiscal. Nu se retine în prealabil suma în marime de 5% din platile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obtinute de catre aceasta conform art.20, 88, 89, 901 alin.(3) si 91 din Codul fiscal. Astfel, entitatea care procura de la persoane fizice active de capital urmeaza sa retine la sursa de plata, în prealabil, un impozit în marime de 5% din platile efectuate în folosul persoanei fizice.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...