37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 1151 din 09.11.2016

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 1151 din 09.11.2016

01.12.2016
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (28.17.22)
   Ce cotă a TVA se va aplica la livrarea efectuată în cadrul unui proiect de asistenţă tehnică sau investițional (grant), derulat pe teritoriul Republicii Moldova care parțial este finanțat din contul împrumutului (grantului), iar parțial din alte mijloace financiare?
    Conform art.104 lit.c1) din Codul fiscal, la cota zero a TVA se impozitează importul şi/sau livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor, serviciilor destinate:
- proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în limita tratatelor la care aceasta este parte;
- proiectelor de asistenţă investiţională, finanţate din contul împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget.
   În cazul în care în baza acordurilor/tratatelor corespunzătoare este stabilită expres condiţia contribuţiei beneficiarului cu sursele sale proprii sau credite, etc., în scopul realizării proiectului de asistenţă tehnică sau investiţională inclus în lista proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţională, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010, cota zero a TVA se va aplica pentru valoarea totală a livrărilor de mărfuri şi servicii destinate realizării proiectelor menţionate.
   Temei:(Explicaţiile oferite de către Comisia economie, buget şi finanţe a Parlamentului Republicii Moldova prin scrisoarea CEB nr.486 din 23 septembrie 2016)

Arhiva
    Ce cotă a TVA se va aplica la livrarea efectuată în cadrul unui proiect investițional (grant), confirmat documentar, care parțial este finanțat din contul împrumutului (grantului), iar parțial din altă sursă?
    Conform art.104 lit.c1) din Codul fiscal, la cota zero a TVA se impozitează următoarele livrări, importul şi/sau livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor, serviciilor destinate:
 - proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în limita tratatelor la care aceasta este parte;
 - proiectelor de asistenţă investiţională, finanţate din contul împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget.
    Totodată, potrivit pct.3 lit.a), b) din Anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010, furnizorii autohtoni - subiecţi ai impunerii cu TVA livrează pe teritoriul ţării mărfuri şi servicii la cota zero a TVA:
a) donatorilor, recipienţilor sau beneficiarilor proiectului;
b) contractorilor, contractaţi de subiecţii menţionaţi la litera a) a prezentului punct, pentru prestarea serviciilor (executarea lucrărilor) destinate realizării proiectelor, şi subantreprenorilor acestora.
    Astfel, în cazul în care acordul/tratatul conține prevederi referitoare la contribuția financiară parțială a terților, cota 0 % a TVA se va aplica asupra valorii integrale a livrării.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...