37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 114 din 31.01.2017

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 114 din 31.01.2017

31.01.2017
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.1.7.79)
   Întrebare: Cum urmează a fi impozitate cîștigurile din jocurile de noroc, ținînd cont de modificările operate la Codul fiscal prin Legea nr. 292 din 16 decembrie 2016?
    Prin Legea nr. 292 din 16.12.2016, au fost operate modificări la Codul fiscal privind calificarea drept sursă de venit neimpozabilă în mărime totală a cîştigurilor obţinute de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii (art. 20 lit.p1) din Codul fiscal), cu excluderea impozitării finale la sursa de plată a acestor cîştiguri şi a celor din pariurile sportive (art.901 alin.(33) din Codul fiscal).
   Legea în cauză nu prevede norme speciale privind intrarea în vigoare a prevederilor acesteia, urmînd ca Legea să între în vigoare începînd cu data publicării acesteia în Monitorul Oficial, adică 06.01.2017.
   Totodată, în partea ce ţine de prevederile Codului fiscal, atenţionăm asupra faptului că, modificările şi/sau completările Codului fiscal şi ale legilor de punere în aplicare a titlurilor Codului fiscal se pun în aplicare peste 180 de zile calendaristice de la data publicării legii de modificare şi/sau de completare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova (conform art.7 alin.(11) din Codul fiscal).
   În contextul celor expuse, modificările operate la art. 20 lit.p1) şi art.901 alin.(33) din Codul fiscal prin Legea nr. 292 din 16.12.2016, se vor pune în aplicare doar peste 180 de zile calendaristice de la data de 06.01.2017, adică începînd cu 5 iulie 2017.
   Astfel, pînă la data de 4 iulie 2017 inclusiv, cîştigurile obţinute de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii şi/sau din pariurile sportive se vor impozita în conformitate cu prevederile Codului fiscal, în redacţia Legii nr. 281 din 16.12.2016, şi anume:

  • cîştigurile de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii şi/sau din pariurile sportive, în partea în care valoarea fiecărui cîştig nu depăşeşte 10% din scutirea personală stabilită la art.33 alin.(1), constituie surse de venit neimpozabile (art.20, lit.p1));
  • fiecare plătitor de cîştiguri, în conformitate cu art. 901 alin. (33), urmează să reţină şi să verse la buget un impozit în mărime de:
    - 18% din cîştigurile de la jocurile de noroc, cu excepţia cîştigurile de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii, şi/sau din pariurile sportive;
    - 18% din cîştigurile de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii, şi/sau din pariurile sportive, în partea în care valoarea fiecărui cîştig depăşeşte 10% din scutirea personală stabilită la art.33 alin.(1), dar nu depăşeşte 50 mii lei;
    - 25% din cîştigurile de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii, şi/sau din pariurile sportive, în partea în care valoarea fiecărui cîştig este egală sau depăşeşte 50 mii lei.

   Suplimentar la cele menţionate, comunicăm că, începînd cu 01.01.2017, noţiunea de cîştiguri în scopul impozitării se defineşte după cum urmează:
   Cîştiguri - veniturile brute obţinute de la jocurile de noroc, loterii şi de la campaniile promoţionale atît în formă monetară, cît şi nemonetară. În scopul aplicării prezentei noţiuni, cîştigul de la jocurile de noroc realizat în cazinouri sau la automatele de joc reprezintă valoarea diferenţei pozitive dintre suma cîştigată şi suma mizată, confirmată documentar. În celelalte cazuri, cîştigul reprezintă suma totală cîştigată (art. 12 pct. 14) din Codul fiscal).

2. (29.2.5.1)
    Este oare necesar la completarea declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, de a indica datele în unităţile de măsură, lei si bani? De asemenea, apare necesitate de a indica adresa contribuabilului, dacă este indicat codul fiscal si numele contribuabilului?
    Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET15 (în continuare Declarația) precum și modul de completare a acesteia este reglementată prin Hotărîrea Guvernului nr. 834 din 1 decembrie 2015.
    Prin urmare, în conformitate cu pct. 5 din Regulamentul privind modul de completare a declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (formularul CET15), aprobat prin Hotărîrea menționată, suma veniturilor se indică în declarație în lei și bani, conform modelului: XXX,YY, unde XXX este partea întreagă (în lei) a valorii, iar YY - partea zecimală (banii pînă la sutimi de unitate).
    De asemenea, in mod obligatoriu în Declarație se completează toate poziţiile enumerate, inclusiv și adresa contribuabilului.
    Totodată, în conformitate cu prevederile art. 187 alin. (6) din Codul Fiscal, darea de seamă fiscală se consideră recepţionată de organul fiscal în conformitate cu alin. (5) din articolul menționat în cazul în care contribuabilul prezintă dovezi în acest sens: un exemplar de dare de seamă fiscală cu menţiunea organului fiscal că a primit-o, o recipisă, eliberată de organul fiscal, avizul poştal, o recipisă electronică de confirmare a acceptării acesteia în sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat etc.
    Potrivit prevederilor art. 187 alin. (4) din Codul Fiscal, contribuabilul (reprezentantul acestuia), persoana lui cu funcţie de răspundere semnează darea de seamă fiscală, asumîndu-şi răspunderea prevăzută de lege pentru prezentarea de date şi informaţii false sau eronate.

Arhiva
    Este oare necesar la completarea declaraţiei CET 08, de a indica datele în unităţile de măsura, lei si bani, de asemenea apare necesitate de a indica adresa contribuabilului, daca este indicat codul fiscal si numele contribuabilului (în anul 2010)?
    Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit forma CET 08 (în continuare Declaraţia) precum si ordinea de completare a acesteia este reglementata prin Hotărârea Guvernului nr. 1398 din 08.12.2008. În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului menţionate, Declaraţia se completează în lei, deci completarea Declaraţiei în bănuți nu este necesara. De asemenea in mod obligatoriu în Declaraţie se completează toate poziţiile enumerate, inclusiv si adresa contribuabilului. Totodată, Va informam, ca în conformitate cu prevederile art. 187 alin. (6) din Codul Fiscal, darea de seama fiscala se considera recepţionată de organul fiscal în cazul în care contribuabilul prezinta dovezi în acest sens: un exemplar de dare de seama fiscala cu menţiunea organului fiscal ca a primit-o, o recipisa, eliberata de organul fiscal, avizul poştal etc. Menţionăm, ca în conformitate cu prevederile art. 187 alin. (4) din Codul Fiscal, contribuabilul (reprezentantul acestuia), persoana lui cu funcţie de răspundere semnează darea de seama fiscala, asumîndu-si răspunderea prevăzută de lege pentru prezentarea de date și informaţii false sau eronate.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...