37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 1135 din 04.11.2016

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 1135 din 04.11.2016

08.11.2016
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.2.7.5)
   Care sunt documentele necesare de a fi prezentate de persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova la restituirea impozitului pe venit în cazul în care aceasta a utilizat scutirea soției (soțului) decedate ulterior?
    În conformitate cu prevederile art. 176 din Codul fiscal contribuabilul este în drept de a-și revendica dreptul la restituirea sumei plătite în plus. Cererea de restituire a sumelor plătite în plus poate fi depusă în termen de 6 ani din data apariției lor conform art. 266 din Codul menționat.
   De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 34 alin.(1) din Codul fiscal persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova aflată în relații de căsătorie are dreptul la o scutire suplimentară în mărimea indicatorului prevăzut la art. 33 din cod, cu condiția că soția (soțul) nu beneficiază de scutire personală.
   Astfel, la depunerea Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, persoana fizică rezidentă poate beneficia de scutirea soției (soțului) decedat pe parcursul anului fiscal, cu condiția că soția (soțul) nu a beneficiat pe parcursul anului fiscal de scutirea personală.
   Modelul Cererii de restituire a sumei impozitului pe venit achitat/reţinut în plus de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, este prevăzut în Ordinul IFPS nr. 402 din 13 mai 2015 (publicat în Monitorul Oficial nr. 131-138/961 din 29.05.2015) și poate fi accesat pe site-ul oficial al Serviciului Fiscal de Stat www.fisc.md.
   În calitate de documente care vor servi drept temei pentru utilizarea scutirii menționate și care urmează a fi anexate la cererea de restituire a impozitului pe venit în cazul decesului ulterior al soției (soțului) vor fi prezentate:
- Copia certificatului de căsătorie;
- Copia certificatului de deces.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...