37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 1116 din 01.11.2016

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 1116 din 01.11.2016

02.11.2016
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (28.15.46)
   Ce adresă indică furnizorul în factura fiscală în cazul în care livrarea mărfurilor este efectuată de o subdiviziune situată în afara locului de reședința de bază (adresa juridică) a acesteia?
    Modalitatea de completare a facturii fiscale este stabilită conform Instrucțiunii privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”, anexa nr. 4 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 6 septembrie 2010.
   În cazul livrării mărfurilor, potrivit prevederilor pct. 9 al Instrucțiunii, în factura fiscală în rîndul 1 „Furnizor” se indică denumirea subiectului impozabil cu TVA, care transmite dreptul de proprietate asupra mărfurilor, specificate în coloana 10.1, adresa, contul bancar, codul băncii, codul fiscal şi numărul de înregistrare ca plătitor al TVA.
   În rîndul 5 „Punct încărcare” se indică adresa primului loc în care mărfurile sînt încărcate în unitatea de transport (sau locul în care autotractorul este cuplat la o semiremorcă încărcată).
   Totodată, potrivit prevederilor art. 67 alin. (1) din Codul civil, sediul persoanei juridice, este adresa indicată în actele de constituire a acesteia.
   Astfel, la livrarea mărfurilor, în rîndul 1 al facturii fiscale se înscrie adresa indicată în actele de constituire a persoanei juridice, iar în rîndul 5 va fi indicată adresa primului loc în care mărfurile sînt încărcate în unitatea de transport (sau locul în care autotractorul este cuplat la o semiremorcă încărcată).

2. (28.18.4)
    [modificarea Bazei generalizate a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea unor acte legislative nr.91 din 13 mai 2016 (Monitorul Oficial nr.134-139/279 din 20 mai 2016), prin trecerea în arhiva la întrebarea nr. 28.18.7]

Arhiva
    Care este perioada de aplicare a cotei „zero” a TVA pentru livrările efectuate în conformitate cu art.4 alin.(135) lit.a) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal nr.1417-XIII din 17.12.1997, destinate reparaţiei clădirii Parlamentului?
    (Răspunsul este perfectat în conformitate cu explicaţiile prezentate de către Comisia economie, buget şi finanţe a Parlamentului Republicii Moldova).
    În conformitate cu prevederilor art.4 alin.(135) lit. a) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal nr.1417-XIII din 17.12.1997, mărfurile, utilajele, echipamentele, mobilierul, lucrările şi serviciile destinate reparaţiei clădirii Parlamentului de pe bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfînt nr.105, municipiul Chişinău, pentru anii 2013-2014 se vor livra pe teritoriul Republicii Moldova cu aplicarea TVA la cota zero. Astfel, de către Legiuitor a fost specificat în mod expres că aplicarea cotei „0” a TVA pentru livrările corespunzătoare este stabilită pentru perioada anilor 2013-2014, fără a fi divizată această perioadă.
    Prin urmare, cota „0” a TVA se aplică pentru toate livrările specificate în art.4 alin.(135) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal nr. 1417-XIII din 17.12.1997, efectuate în perioada 1 ianuarie 2013 - 31 decembrie 2014.
    [în temeiul art. I din Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 213 din 12.07.2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 159-160 din 23.07.2013, în vigoare de la 23.07.2013]

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...