37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 109 din 12.02.2015

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 109 din 12.02.2015

12.02.2015
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (28.8.22)
     Care va fi valoarea impozabilă cu TVA la livrarea activelor supuse uzurii, dacă valoarea de bilanț, valoarea cadastrală și valoarea contractuală a acestuia sînt diferite?
    Conform art. 97 pct. (5) din Codul fiscal, valoarea impozabilă a livrării impozabile a activelor supuse uzurii reprezintă valoarea cea mai mare dintre valoarea lor de bilanț și valoarea de piață.
    Totodată, pentru a determina valoarea de piață a activelor supuse uzurii urmează a se conduce de prevederile art. 5 pct. 26) din Codul fiscal.

Arhiva
    Care va fi valoarea impozabilă cu TVA la livrarea imobilui, dacă valoare de bilanţ, valoarea cadastrală şi valoarea contractuală a acestuia au valori diferite?
    Conform art. 97 alin. (5) din Codul fiscal valoarea impozabilă a livrării impozabile a activelor supuse uzurii reprezintă valoarea cea mai mare dintre valoarea lor de bilanţ şi valoarea de piaţă.

2. (28.8.21)
    Comasarea cu întrebarea din pct. 28.8.22. al Bazei generalizare a practicii fiscale

Arhiva
    Care va fi valoarea impozabilă cu TVA la livrarea activelor supuse uzurii, dacă valoarea de bilanţ a acestora este mai mică decît cea convenită în contractul de vînzare a bunurilor respective?
    Conform art. 97 alin. (5) din Codul fiscal valoarea impozabilă a livrării impozabile a activelor supuse uzurii reprezintă valoarea cea mai mare dintre valoarea lor de bilanţ şi valoarea de piaţă.

3. (28.8.20)
    Comasarea cu întrebarea din pct. 28.8.22. al Bazei generalizare a practicii fiscale

Arhiva
    Care va fi valoarea impozabilă cu TVA la livrarea activelor supuse uzurii, dacă valoarea reziduală a acestora este superioară celei convenite în contractul de vînzare a bunurilor respective?
    Conform art. 97 alin. (5) din Codul fiscal valoarea impozabilă a livrării impozabile a activelor supuse uzurii reprezintă valoarea cea mai mare dintre valoarea lor de bilanţ şi valoarea de piaţă.

4. (28.6.4.5)
    Comasarea cu întrebarea din pct. 28.6.4.4. al Bazei generalizare a practicii fiscale

Arhiva
    Se rasfrâng facilităţile prind achitarea TVA pentru serviciile de perfecţionare a cadrelor?
    În conformitate cu prevederile art. 103 alin. (1) pct. 5) din Codul fiscal, la serviciile de pregătire şi perfecţionare a cadrelor nu se aplică TVA.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative Nr. 62 din 30.03.2012 (publicată în Monitorul Oficial nr. 64/215 din 03.04.2012), în vigoare de la data publicării.]
(în vigoare pînă la 03.04.2012) Serviciile de pregătire şi perfecţionare a cadrelor se impozitează în modul general stabilit, aplicîndu-se cota de 20% a TVA. Totodată, în cazul în care Ministerul Educaţiei confirmă că agentul economic ce a prestat astfel de servicii este o instituţie de învăţămînt, la respectarea condiţiilor stipulate în art.103 alin.(l) pct.5) din Codul fiscal, serviciile în cauză vor cădea sub incidenţa scutirii de TVA prevăzută la art. 103 din Codul fiscal.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare de la data publicării.]
(în vigoare pînă la 13.01.2012) Serviciile de pregătire şi perfecţionare a cadrelor sunt livrări scutite de TVA (art. 103 alin. (1) pct. 5) din Codul fiscal)

5. (28.3.29)
    Reprezintă obiect al impunerii cu TVA transmiterea mărfurilor pentru expertiza la organele abilitate?
    Conform prevederilor art. 93 pct. 3) din Codul fiscal, livrare de mărfuri reprezintă transmitere a dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea lor, schimb, transmitere gratuită, transmitere cu plată parțială, achitarea salariului în expresie naturală, prin alte plăți în expresie naturală, prin comercializarea mărfurilor gajate în numele debitorului gajist, prin transmiterea mărfurilor în baza contractului de leasing financiar; transmitere a mărfurilor de către comitent comisionarului, de către comisionar cumpărătorului, de către furnizor comisionarului și de către comisionar comitentului în cadrul realizării contractului de comision.
    Respectiv, ținînd cont de faptul, că la transmiterea bunurilor pentru expertizare nu are loc transmiterea dreptului de proprietate asupra acestora prestatorului serviciilor menționate, riscurile deteriorării fortuite fiind suportate de către subiectul care a furnizat bunurile corespunzătoare (art. 940 din Codul civil), transmiterea respectivă nu reprezintă livrare și nu constituie obiect al impunerii cu TVA.

Arhiva
    Reprezinta obiect al impunerii cu TVA transmiterea marfurilor pentru expertiza la organele abilitate?
    În conformitate cu prevederile art. 93 alin. 3) din Codul fiscal, livrarea de mărfuri este definită ca transmitere a dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea lor, schimb, transmitere gratuită, transmitere cu plată parţială, achitarea salariului în expresie naturală, prin alte plăţi în expresie naturală, prin comercializarea mărfurilor gajate în numele debitorului gajist, prin transmiterea mărfurilor în baza contractului de leasing financiar, transmitere a mărfurilor de către comitent comisionarului, de către comisionar cumpărătorului, de către furnizor comisionarului şi de către comisionar comitentului în cadrul realizării contractului de comision.
    Respectiv, în contextul noţiunii date, transmiterea pentru expertiză, evaluare şi certificare a produselor, în scopul aprecierii calităţilor de consum se califică ca livrări impozabile.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...