37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 1026 din 22.10.2016

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 1026 din 22.10.2016

25.10.2016
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (28.15.14)
   Care adresă urmează a fi indicată în factura fiscală la prestarea serviciilor în cazul în care adresa subdiviziunii structurale diferă de cea juridică?
    Modalitatea de completare a facturii fiscale este stabilită prin Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală", anexa nr. 4 la Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 115 din 6 septembrie 2010. În cazul prestării de servicii, potrivit prevederilor pct. 11 subpct. 2) şi 3) al Instrucțiunii, în factura fiscală în rîndurile în care urmează să se indice informaţii despre furnizor şi cumpărător se înscrie informaţia cu caracter general şi anume - denumirea acestuia, adresa, contul bancar, codul băncii, codul fiscal şi numărul de înregistrare ca plătitor de TVA.
   Prin urmare, potrivit Ordinului Ministerului Finanţelor nr. 115 din 6 septembrie 2010, la livrarea serviciilor, în factura fiscală urmează a fi indicată adresa care identifică entitatea, adică adresa juridică a acesteia.

Arhiva
    Modalitatea de completare a facturii fiscale este stabilită prin Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală", anexa nr. 4 la Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 115 din 06.09.2010. În cazul prestării de servicii, potrivit prevederilor pct. 12 subpct. 2) şi 3) din capitolul al Instrucţiunii, în factura fiscală în rîndurile în care urmează să se indice informaţii despre furnizor şi cumpărător se înscrie informaţia cu caracter general şi anume - denumirea acestuia, adresa, contul bancar, codul băncii, codul fiscal şi numarul de înregistrare ca plătitor al TVA. Prin urmare, potrivit Ordinului Ministerului Finanţelor nr. 115 din 06.09.2010, la livrarea serviciilor, în factura fiscală urmează a fi indicată adresa care identifică entitatea, adică adresa juridică a acesteia. 

2. (28.15.13)
    În cazul în care persoana fizică procură mărfuri de la un depozit cu achitarea în numerar şi/sau prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar, este necesară eliberarea facturii fiscale?
    În conformitate cu prevederile art. 117 alin. (3) din Codul fiscal, pentru vînzarea cu amănuntul şi prestările de servicii în locurile special amenajate și în cadrul comerțului electronic, cu plata în numerar şi/sau prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar, eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie (cu excepţia cazurilor cînd este solicitată de cumpărător), dacă sînt respectate următoarele condiţii:
a) subiectul impozabil ţine evidenţa sumei primite şi achitate în numerar şi/sau prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar la fiecare punct comercial şi de prestări servicii cu utilizarea maşinilor de casă şi de control, prin intermediul serviciilor instituțiilor financiare, ale Întreprinderii de Stat ,,Poșta Moldovei", prin intermediul altor prestatori de servicii de plată.Înregistrarea prin mașina de casă și de control se efectuează în momentul primirii sumei în numerar şi/sau achitării sumei cu instrument de plată fără numerar.La sfîrşitul fiecărei zile de lucru, în registrul maşinii de casă şi control se înscriu datele raportului de închidere zilnică a maşinii de casă şi de control;
b) la sfîrşitul fiecărei zile de lucru, în documentaţia de evidenţă este înscrisă suma totală a TVA pe livrările efectuate, iar în documentul de evidenţă a valorilor materiale procurate se introduc datele din facturile fiscale care au fost achitate în numerar şi/sau prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar.
    În partea ce ține de calificarea noțiunii de loc special amenajat pentru vînzarea cu amănuntul, urmează a ține cont de Hotărîrea Guvernului nr. 931 din 8 decembrie 2011 cu privire la desfășurarea comerțului cu amănuntul, care specifică expres revendicările înaintate unităților comerciale cu amănuntul și cerințele de identificare a tipului unității comerciale.

Arhiva
    În cazul în care persoana fizică procură mărfuri de la un depozit cu achitarea în numerar şi/sau cu card bancar, este necesară eliberarea facturii fiscale?
    În conformitate cu prevederile art.117(3) al Codului fiscal, pentru vînzarea cu amănuntul şi prestările de servicii în locurile special amenajate, cu plata în numerar şi/sau cu card bancar , eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie (cu excepţia cazurilor cînd este solicitată de cumpărător), dacă sînt respectate următoarele condiţii: a) subiectul impozabil ţine evidenţa sumei primite şi achitate în numerar şi/sau cu card bancar la fiecare punct comercial şi de prestări servicii cu utilizarea maşinilor de casă şi control.Înscrierea se efectuează în momentul primirii sau achitării sumei în numerar şi/sau cu card bancar. La sfîrşitul fiecărei zile de lucru în registrul maşinii de casă şi control se înscriu datele raportului de închidere zilnică a maşinii de casă şi control; b) la sfîrşitul fiecărei zile de lucru, în documentaţia de evidenţă este înscrisă suma totală a T.V.A. pe livrările efectuate, iar în documentul de evidenţă a valorilor materiale procurate se introduc datele din facturile fiscale care au fost achitate în numerar şi/sau cu card bancar. În partea calificarea noţiunii de loc special amenajat pentru vînzarea cu amănuntul, urmează a ţine cont de Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.931din 08.12.2011 „Cu privire la desfăşurarea comerţului cu amănuntul", în care se specifică expres revendicările înaintate unităţilor comerciale cu amănuntul, în care sunt stabilite cerinţele de identificare a tipului unităţii comerciale.
     [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 178 din 11.07.2012 (publicată în Monitorul Oficial nr. 190-192 (4228-4230) din 14.09.2012), în vigoare de la data publicării.]
     (în vigoare pînă la 14.09.2012)
    În cazul în care persoana fizică procură mărfuri de la un depozit cu achitarea în numerar, este necesară eliberarea facturii fiscale?
    În conformitate cu prevederile art.117(3) al Codului fiscal, pentru vînzarea cu amănuntul şi prestările de servicii în locurile special amenajate, cu plata în numerar, eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie (cu excepţia cazurilor cînd este solicitată de cumpărător), dacă sînt respectate următoarele condiţii: a) subiectul impozabil ţine evidenţa sumei primite şi achitate în numerar la fiecare punct comercial şi de prestări servicii cu utilizarea maşinilor de casă şi control.Înscrierea se efectuează în momentul primirii sau achitării sumei în numerar.La sfîrşitul fiecărei zile de lucru în registrul maşinii de casă şi control se înscriu datele raportului de închidere zilnică a maşinii de casă şi control; b) la sfîrşitul fiecărei zile de lucru, în documentaţia de evidenţă este înscrisă suma totală a T.V.A. pe livrările efectuate, iar în documentul de evidenţă a valorilor materiale procurate se introduc datele din facturile fiscale care au fost achitate în numerar.În partea ce ţine de aprecierea locului de unde se efectuează vînzările, drept calificîndu-se ca loc special amenajat pentru vînzarea cu amănuntul, urmează a vă conduce de Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1508 din 21.11.2002 „Cu privire la aprobarea Nomenclatorului-tip al unităţilor de comerţ cu amănuntul", în care se specifică expres revendicările înaintate unităţilor comerciale cu amănuntul. Astfel, la corespunderea cerinţelor înaintate faţă de unitatea de comerţ cu amănuntul, în condiţiile stabilite de art.117(3) al Codului fiscal, eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie.

3. (28.15.10)
    Apare oare obligaţia de eliberare a facturii fiscale de debitorul gajist în cazul livrării valorilor materiale în cadrul licitaţiei organizate?
    Potrivit prevederilor art. 93 pct. 3) din Codul fiscal, transmiterea dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea mărfurilor gajate din numele debitorului gajist constituie livrare de mărfuri.Prin urmare, în conformitate cu prevederile art. 117 alin. (1) din Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză.
    Astfel, în cazul în care bunurile care urmează a fi realizate ulterior sunt în proprietatea debitorului gajist, obligaţiunea privind calcularea şi achitarea TVA apare nemijlocit la debitorul gajist.
    Prin urmare, obligaţia privind eliberarea documentului primar la realizarea bunului gajat îi revine persoanei în numele căreia se efectuează livrarea în cauză.
    Totodată menţionăm că, în conformitate cu prevederile art. 2571 din Codul fiscal, neeliberarea facturii fiscale în cazul bunurilor gajate se sancţionează cu amendă în mărime de 50% din valoarea tranzacţiei debitorului gajist înregistrat în calitate de plătitor de TVA în cazul neeliberării facturii fiscale la comercializarea mărfurilor gajate în numele acestuia.

Arhiva
    Potrivit prevederilor pct.3) art.93 din Codul fiscal, transmiterea dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea mărfurilor gajate din numele debitorului gajist constituie livrare de mărfuri.Prin urmare, în conformitate cu prevederile art.117 alin.(1) din Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză.
    Astfel, în cazul în care, bunurile care urmează a fi realizate ulterior sunt în proprietatea debitorului gajist, obligaţiunea privind calcularea şi achitarea a TVA apare nemijlocit la debitorul gajist.
    Prin urmare, obligaţia privind eliberarea documentului primar la realizarea bunului gajat îi revine persoanei din numele căreia se efectuează livrarea în cauză.
    Totodată, conform art.260 alin.(4) din Codul fiscal, neprezentarea facturii fiscale în termenele prevăzute în art.117 şi 1171 se sancţionează cu o amendă în mărime de 3600 lei pentru fiecare factură fiscală neprezentată, dar nu mai mult de 108000 lei pentru toate facturile fiscale neprezentate în termenele stabilite.
    Concomitent menţionăm că, în conformitate cu prevederile art.2571 din Codul fiscal, neeliberarea facturii fiscale în cazul bunurilor gajate se sancţionează cu amendă în mărime de 50% din valoarea tranzacţiei debitorul gajist înregistrat în calitate de plătitor de TVA în cazul neeliberării facturii fiscale la comercializarea mărfurilor gajate în numele acestuia.
    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 320-321/871 din 31.01.2013), în vigoare la data 01.01.2014.]
    (în vigoare pînă la 01.01.2014)
    Potrivit prevederilor pct.3) art.93 din Codul fiscal, transmiterea dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea mărfurilor gajate din numele debitorului gajist constituie livrare de mărfuri.Prin urmare, în conformitate cu prevederile art.117 alin.(1) din Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului factura fiscală pe livrarea în cauză. Astfel, în cazul în care, bunurile care urmează a fi realizate ulterior sunt în proprietatea debitorului gajist, obligaţiunea privind calcularea şi achitarea a TVA apare nemijlocit la debitorul gajist. Prin urmare, obligaţia privind eliberarea documentului primar la realizarea bunului gajat îi revine persoanei din numele căreia se efectuează livrarea în cauză. Totodată, conform art.260 alin.(4) din Codul fiscal, neprezentarea facturii fiscale în termenele prevăzute în art.117 şi 1171 se sancţionează cu o amendă în mărime de 3600 lei pentru fiecare factură fiscală neprezentată, dar nu mai mult de 108000 lei pentru toate facturile fiscale neprezentate în termenele stabilite. Concomitent menţionăm că, în conformitate cu prevederile art.2571 din Codul fiscal, neeliberarea facturii fiscale în cazul bunurilor gajate se sancţionează cu amendă în mărime de 50% din valoarea tranzacţiei debitorul gajist înregistrat în calitate de plătitor de TVA în cazul neeliberării facturii fiscale la comercializarea mărfurilor gajate în numele acestuia.
    [Modificat prin Ordinul IFPS nr.447 din 21.06.2012]
    (în vigoare pînă la 01.01.2014)
    Potrivit prevederilor pct.3) art.93 din Codul fiscal, transmiterea dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea mărfurilor gajate din numele debitorului gajist constituie livrare de mărfuri.Prin urmare, în conformitate cu prevederile art.117 alin.(1) din Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului factura fiscală pe livrarea în cauză. Astfel, în cazul în care, bunurile care urmează a fi realizate ulterior sunt în proprietatea debitorului gajist, obligaţiunea privind calcularea şi achitarea a TVA apare nemijlocit la debitorul gajist. Prin urmare, obligaţia privind eliberarea documentului primar la realizarea bunului gajat îi revine persoanei din numele căreia se efectuează livrarea în cauză. Totodată, conform art.260 alin.(4) din Codul fiscal, neprezentarea facturii fiscale în termenele prevăzute în art.117 şi 1171 se sancţionează cu o amendă în mărime de 3600 lei pentru fiecare factură fiscală neprezentată, dar nu mai mult de 108000 lei pentru toate facturile fiscale neprezentate în termenele stabilite. Concomitent menţionăm că, în conformitate cu prevederile art.2571 din Codul fiscal, neeliberarea facturii fiscale în cazul bunurilor gajate se sancţionează cu amendă în mărime de 50% din valoarea tranzacţiei debitorul gajist înregistrat în calitate de plătitor de TVA în cazul neeliberării facturii fiscale la comercializarea mărfurilor gajate în numele acestuia.
    [Modificat prin Ordinul IFPS nr.447 din 21.06.2012]

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...