37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr.1021 din 25.07.2014

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr.1021 din 25.07.2014

25.07.2014
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr.1021 din 25.07.2014

1. (28.15.37)
        Ce document primar urmează să elibereze subiectul impozabil la efectuarea livrărilor de mărfuri, servicii impozitate conform art.104 lit. a) din Codul fiscal?

        În conformitate cu prevederile art.20, alin.(4) din Legea contabilității nr.113- XVI din 27.04.2007, pentru operațiunile de export-import al activelor și serviciilor, drept documente primare pot fi utilizate documentele aplicate în practica internațională sau cele prevăzute de contract.
        Totodată, potrivit pct. 3 al Instrucțiunii privind modul de completare a facturii, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.47 din 31 martie 2010, cu modificările și completările ulterioare, în cazul livrărilor impozitate la cota zero conform art. 104, lit. a) al Codului fiscal, se întocmește factura.
        In cazul, în care conform condițiilor contractuale, livrarea (de mărfuri și/sau servicii) la export, cu participarea persoanelor nerezidente, urmează să fie justificată prin invoice sau alt document primar prevăzut de contract, întocmirea unui document suplimentar nu este necesară.
        In celelalte cazuri, pentru confirmarea livrărilor impozitate la cota zero conform art.104, lit. a) al Codului fiscal, se va utiliza documentul primar cu regim special factura.
        Spre exemplu: entitatea, la prestarea serviciilor de transport internațional persoanelor rezidente, pentru confirmarea livrărilor impozitate la cota zero conform art.104, lit. a) al Codului fiscal, va întocmi documentul primar cu regim special - factura; compania aeriană, la comercializarea biletelor de călătorie în traficul internațional, nu va întocmi documentul primar cu regim special - factura, deoarece biletele de avion reprezintă documente de evidentă strictă aplicate în practica internațională și reglementate de Convenția pentru unificarea unor reguli privitoare la transportul aerian internațional, semnată la Varșovia la 12 octombrie 1929 și Convenția pentru unificarea anumitor reguli referitoare la transportul aerian internațional, încheiată la Montreal la 28 mai 1999 - la care Republica Moldova a aderat.
        Totodată, în art.117 alin.(1) al Codului fiscal, este prevăzut că pentru livrările impozitate conform art.104 lit. a) factura fiscală nu se eliberează, însă nu sunt stabilite careva restricții în cazul eliberării acesteia.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...