37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 1011 din 13.10.2016

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 1011 din 13.10.2016

18.10.2016
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (28.21.50)
   Se atribuite oare trecerii în cont sumele TVA aferente pieselor de schimb pentru utilajul funcțional al întreprinderii, în cazul în care, prin Ordinul întreprinderii, pentru piesele de schimb au fost stabilite norme de ieșire din uz (pierdere a calității de consum)?
    Potrivit prevederilor art.24 alin.(13) din Codul fiscal nr.1163-ХIII din 24.04.1997, deducerea reziduurilor, deşeurilor şi perisabilităţii naturale se permite în limitele aprobate anual de către conducătorii întreprinderilor.
   Totodată, în condițiile art.1 și art.10 alin.(3) din Legea privind deșeurile de producție și menajere nr.1347 din 09.10.1997, Ordinului MF nr.60 din 29.05.2012 și pct.6 din Ordinul MF nr.118 din 06.08.2013, piesele de schimb nu pot fi calificate în procesul de producţie drept deşeuri, rebuturi sau perisabilitate naturală în scopul aplicării art.24 alin.(13) din Codul fiscal, deoarece acestea reprezintă materiale consumabile utilizate în procesul de producţie şi/sau de prestări servicii şi pierderile aferent acestora urmează a fi incluse în cheltuielile agentului economic conform principiilor general stabilite.
   Conform art.102 alin.(4) din Codul fiscal, suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care nu sînt folosite pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător, pe valorile materiale procurate care în procesul activităţii de întreprinzător au fost sustrase sau au constituit pierderi supranormativ conform legislaţiei, precum şi pe valoarea care nu a fost supusă uzurii a mijloacelor fixe casate, nu se trece în cont şi se raportează la consumurile sau cheltuielile perioadei.
   Astfel, prevederile art.102 alin.(4) din Codul fiscal nu reglementează expres referinţa la valorile materiale sub formă de deşeuri, rebuturi sau perisabilitate naturală şi, respectiv, prevederile în cauză pot fi aplicate pentru valorile materiale sub formă de materiale consumabile utilizate în procesul de producţie şi/sau de prestări servicii.
   Ținînd cont de cele expuse şi dat fiind faptul că, pierderile de stocuri constituie pierderi de producţie, în contextul prevederilor art.102 alin.(4) din Codul fiscal, suma TVA achitată sau care urmează a fi achitată pe valorile materiale (piesele de schimb) utilizate doar în procesul de producţie şi care au constituit pierderi în limitele normative stabilite urmează a fi trecută în cont, iar cea aferentă valorilor materiale care au constituit pierderi supranormativ, fiind considerate ca şi bunuri neutilizate în activitatea de întreprinzător, se raportează la consumurile sau cheltuielile perioadei.
   Suplimentar, în cazul lipsei valorilor materiale care nu constituie pierderi de producţie înregistrate în procesul de fabricaţie a produselor, suma TVA aferentă procurărilor valorilor materiale respective, trecută în cont în conformitate cu prevederile art.102 alin.(1) din Codul fiscal, se raportează integral la cheltuielile perioadei.

Arhiva
    Potrivit prevederilor art.24 alin.(13) din Codul fiscal nr.1163-ХIII din 24.04.1997, deducerea reziduurilor, deşeurilor şi perisabilităţii naturale se permite în limitele aprobate anual de către conducătorii întreprinderilor.
    Totodată, în condițiile art.1 și art.10 alin.(3) din Legea privind deșeurile de producție și menajere nr.1347 din 09.10.1997, Ordinului MF nr.60 din 29.05.2012 și pct.6 din Ordinul MF nr.118 din 06.08.2013, piesele de schimb nu pot fi calificate în procesul de producţie drept deşeuri, rebuturi sau perisabilitate naturală în scopul aplicării art.24 alin.(13) din Codul fiscal, deoarece acestea reprezintă materiale consumabile utilizate în procesul de producţie şi/sau de prestări servicii şi pierderile aferent acestora urmează a fi incluse în cheltuielile agentului economic conform principiilor general stabilite.
    Concomitent, conform art.102 alin.(4) din Codul fiscal, suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care nu sînt folosite pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător, pe valorile materiale procurate care în procesul activităţii de întreprinzător au fost sustrase sau au constituit pierderi supranormativ conform legislaţiei, precum şi pe valoarea care nu a fost supusă uzurii a mijloacelor fixe casate, nu se trece în cont şi se raportează la cheltuielile perioadei.
    Astfel, prevederile art.102 alin.(4) din Codul fiscal nu reglementează expres referinţă la valorile materiale sub formă de deşeuri, rebuturi sau perisabilitate naturală şi respectiv prevederile în cauză pot fi aplicate pentru valorile materiale sub formă de materiale consumabile utilizate în procesul de producţie şi/sau de prestări servicii.
    Reieşind din cele expuse şi dat fiind faptul că, pierderile de stocuri constituie pierderi de producţie, în contextul prevederilor art.102 alin.(4) din Codul fiscal, suma TVA achitată sau ce urmează a fi achitată pe valorile materiale (piesele de schimb) utilizate doar în procesul de producţie şi care au constituit pierderi în limitele normative stabilite urmează a fi trecută în cont, iar cea aferentă valorilor materiale care au constituit pierderi supranormativ, fiind considerate ca şi bunuri neutilizate în activitatea de întreprinzător, se raportează la cheltuielile perioadei.
    Suplimentar, în cazul lipsei valorilor materiale care nu constituie pierderi de producţie înregistrate în procesul de fabricaţie a produselor, suma TVA aferentă procurărilor valorilor materiale respective, trecută în cont în conformitate cu prevederile art. 102 alin. (1) din Codul fiscal, se raportează integral la cheltuielile perioadei.
    Temei: (Explicațiile oferite de către Ministerul Finanțelor prin scrisoarea nr.14/4-06/401 din 29.12.2015) 

2. (28.21.43)
    (modificarea Bazei generalizate a practicii fiscale prin comasarea cu întrebarea nr. 28.21.33)

Arhiva
    În cazul în care furnizorul mărfurilor, serviciilor, la apariția condițiilor stabilite la art.1181 a Codului fiscal, nu a înregistrat factura fiscală în Registrul general electronic a facturilor fiscale sau a înregistrat-o cu depășirea termenului stabilit la art.1181 alin.(1), cum poate cumpărătorul să-și păstreze dreptul la trecerea în cont a sumei TVA din factura fiscală?
    Conform art.102 alin.(10) din Codul fiscal, în cazul în care furnizorul mărfurilor, serviciilor, la apariția condițiilor stabilite la art.1181 a Codului fiscal, nu a înregistrat factura fiscală în Registrul general electronic a facturilor fiscale sau a înregistrat-o cu depășirea termenului stabilit la art.1181 alin.(1), cumpărătorul (beneficiarul) va avea dreptul la trecerea în cont a sumei T.V.A. în condiţiile stabilite de prezentul articol, cu informarea organului fiscal, în modul şi în termenul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, despre nerespectarea de către furnizor a prevederilor art.1181.

3. (28.21.25)
    Se permite oare trecerea în cont a sumei TVA aferente serviciilor și materialelor folosite la întreținerea/reparația curentă a mijlocului fix primit în locațiune?
    În conformitate cu prevederile art. 102 alin.(1) din Codul fiscal, subiecților impozabili, înregistrați în calitate de plătitori ai T.V.A., li se permite trecerea în cont a sumei T.V.A. achitate sau care urmează a fi achitate furnizorilor plătitori ai T.V.A. pe valorile materiale, serviciile procurate pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfășurării activității de întreprinzător. Astfel, în cazul procurării de către locatar a mărfurilor, serviciilor pentru întreținerea/reparația mijlocului fix arendat, T.V.A. aferentă acestora se va trece în cont doar în partea în care se referă la desfășurarea propriei activități de întreprinzător a locatarului, ținîndu-se cont de prevederile art. 102 alin. (11) din Codul fiscal.
    Totodată, în conformitate cu prevederile art. 102 alin. (4) din Codul fiscal, suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care nu sînt folosite pentru desfășurarea activității de întreprinzător nu se trece în cont și se raportează la consumurile sau cheltuielile perioadei.

Arhiva
    În conformitate cu prevederile art. 102 alin.(1) din Codul fiscal, subiecților impozabili, înregistrați în calitate de plătitori ai T.V.A. li se permite trecerea în cont a sumei T.V.A. achitate sau care urmează a fi achitate furnizorilor plătitori ai T.V.A. pe valorile materiale, serviciile procurate pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfășurării activității de întreprinzător Astfel, în cazul procurării de către locatar a mărfurilor, serviciilor pentru întreținerea/reparația mijlocului fix arendat, T.V.A. aferentă acestora se va trece în cont doar în partea în care se referă la desfășurarea propriei activități de întreprinzător a locatarului, ținîndu-se cont de prevederile art. 102 alin. (11) din Codul fiscal.
    Totodată, în conformitate cu prevederile art. 102 alin. (4) din Codul fiscal, suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care nu sînt folosite pentru desfășurarea activității de întreprinzător nu se trece în cont și se raportează la cheltuielile perioadei.
    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 71 din 12.04.2015 (publicată în Monitorul Oficial nr. 102-104/170 din 28.04.2015), în vigoare la data 01.05.2015.]
    Se permite trecerea în cont a sumei TVA aferente serviciilor şi materialelor folosite la întreţinerea/reparaţia curentă a mijlocului fix primit în locaţiune?
    În conformitate cu prevederile art. 102 alin.(1) din Codul fiscal, subiecţilor impozabili, înregistraţi în calitate de plătitori ai T.V.A. li se permite trecerea în cont a sumei T.V.A. achitate sau care urmează a fi achitate furnizorilor plătitori ai T.V.A. pe valorile materiale, serviciile procurate pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător Astfel, în cazul procurării de către locatar a mărfurilor, serviciilor pentru întreţinerea/reparaţia mijlocului fix arendat, T.V.A. aferentă acestora se va trece în cont doar în partea în care se referă la desfăşurarea propriei activităţi de întreprinzător a locatarului.
    Totodată, în conformitate cu prevederile art. 102 alin. (4) din Codul fiscal, suma T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care nu sînt folosite pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător nu se trece în cont şi se raportează la cheltuielile perioadei.
    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 320-321/871 din 31.01.2013), în vigoare la data 01.01.2014.]
    (în vigoare pînă la 01.01.2014)
    În conformitate cu prevederile art. 102 alin.(1) din Codul fiscal, subiecţilor impozabili, înregistraţi conform art.112 li se permite trecerea în cont a sumei T.V.A. achitate sau care urmează a fi achitate furnizorilor plătitori ai T.V.A. pe valorile materiale, serviciile procurate pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător Astfel, în cazul procurării de către locatar a mărfurilor, serviciilor pentru întreţinerea/reparaţia mijlocului fix arendat, T.V.A. aferentă acestora se va trece în cont doar în partea în care se referă la desfăşurarea propriei activităţi de întreprinzător a locatarului. Totodată, în conformitate cu prevederile art. 102 alin. (4) din Codul fiscal, suma T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care nu sînt folosite pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător nu se trece în cont şi se raportează la cheltuielile perioadei.
    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 178 din 11.07.2012 (publicată în Monitorul Oficial nr. 190-192 (4228-4230) din 14.09.2012), în vigoare de la data publicării.]
    (în vigoare pînă la 14.09.2012)
    În conformitate cu prevederile art. 102 alin.(1) din Codul fiscal, subiecţilor impozabili, înregistraţi conform art.112 şi 1121 li se permite trecerea în cont a sumei TVA achitate sau care urmează a fi achitate furnizorilor plătitori ai TVA pe valorile materiale, serviciile procurate pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător. Astfel, în cazul procurării de către locatar a mărfurilor, serviciilor pentru întreţinerea/reparaţia mijlocului fix arendat, TVA aferentă acestora se va trece în cont doar în partea în care se referă la desfăşurarea propriei activităţi de întreprinzător a locatarului. Totodată, în conformitate cu prevederile art. 102 alin. (4) din Codul fiscal, suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care nu sînt folosite pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător nu se trece în cont şi se raportează la cheltuielile perioadei.

4. (28.21.31)
    Se păstrează oare dreptul la trecere în cont a TVA aferentă mijloacelor fixe casate care nu au fost uzate la valoarea integră?
    În conformitate cu prevederile art. 102 alin. (4) din Codul fiscal, suma T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care nu sînt folosite pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător, pe valorile materiale procurate care în procesul activităţii de întreprinzător au fost sustrase sau au constituit pierderi supranormativ conform legislaţiei, precum şi pe valoarea care nu a fost supusă uzurii a mijloacelor fixe casate, nu se trece în cont şi se raportează la consumurile sau cheltuielile perioadei.

Arhiva
    În conformitate cu prevederile art. 102 alin. (4) din Codul fiscal, suma T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care nu sînt folosite pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător, pe valorile materiale procurate care în procesul activităţii de întreprinzător au fost sustrase sau au constituit pierderi supranormativ conform legislaţiei, precum şi pe valoarea care nu a fost supusă uzurii a mijloacelor fixe casate, nu se trece în cont şi se raportează la cheltuielile perioadei.

5. (28.21.30)
    Se permite oare trecerea în cont a TVA aferente procurărilor de mărfuri de la persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul ţării, dar nu au relaţii cu sistemul ei bugetar?
    În conformitate cu art. 4 alin.(6) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului III din Codul fiscal, nr. 1417 din 17.12.1997, subiecţii impunerii cu T.V.A care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar au dreptul la trecerea în cont a T.V.A achitate de aceştia pentru mărfurile şi serviciile procurate de la persoanele juridice şi fizice care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, dacă dispun de documentul de plată ce confirmă achitarea T.V.A la buget.

Arhiva
    În conformitate cu art. 4 alin.(6) din Legea pentru punerea în aplicare a Titlului III din Codul fiscal, nr. 1417 din 17.12.1997, subiecţii impunerii cu TVA care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar au dreptul la trecerea în cont a TVA achitate de aceştia pentru mărfurile şi serviciile de prelucrare procurate de la persoanele juridice şi fizice care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, dacă dispun de documentul de plată ce confirmă achitarea TVA la buget.

6. (28.21.20)
    Se păstrează oare dreptul la trecerea în cont a TVA aferente bunurilor materiale destinate efectuării livrărilor impozabile, însă care au fost distruse în urma unui incident (sau au fost sustrase)?
    În conformitate cu prevederile art. 102 alin. (1) din Codul fiscal, subiecţilor impozabili, înregistraţi în calitate de plătitori ai T.V.A., li se permite trecerea în cont a sumei T.V.A. achitate sau care urmează a fi achitate furnizorilor plătitori ai T.V.A. pe valorile materiale, serviciile procurate pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător.
    Prin urmare, în cazul în care activele materiale au fost distruse în urma unui incident (sau au fost sustrase), suma T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată pe valorile materiale distruse, nu se trece în cont, deoarece acestea nu se conformă cerinţei stabilite la art. 102 alin. (1) din Codul fiscal, în partea ce ţine de utilizarea lor pentru efectuarea livrărilor impozabile.
    Respectiv, în temeiul alineatului (4) al articolului menţionat, T.V.A. aferentă valorilor materiale care au fost distruse în urma incidentului (sau au fost sustrase) şi nu au fost antrenate în activitatea de întreprinzător, se va raporta la consumurile sau cheltuielile perioadei.

Arhiva
    În conformitate cu prevederile art. 102 alin. (1) din Codul fiscal, subiecţilor impozabili, înregistraţi în calitate de plătitori ai T.V.A. li se permite trecerea în cont a sumei T.V.A. achitate sau care urmează a fi achitate furnizorilor plătitori ai T.V.A. pe valorile materiale, serviciile procurate pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător.
    Prin urmare, în cazul în care activele materiale au fost distruse în urma incident (sau au fost sustrase), suma T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată pe valorile materiale distruse nu se trece în cont, deoarece acestea nu se conformă cerinţei stabilite în art. 102 alin. (1) din Codul fiscal, în partea ce ţine de utilizarea lor pentru efectuarea livrărilor impozabile.
    Respectiv, în temeiul aliniatului (4) al articolului menţionat, T.V.A. aferentă valorilor materiale care au fost distruse în urma incidentului (sau au fost sustrase) şi nu au fost antrenate în activitatea de întreprinzător , se va raporta la cheltuielile perioadei.
    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 320-321/871 din 31.01.2013), în vigoare la data 01.01.2014.]
    În conformitate cu prevederile art. 102 alin. (1) din Codul fiscal, subiecţilor impozabili, înregistraţi conform art.112 li se permite trecerea în cont a sumei T.V.A. achitate sau care urmează a fi achitate furnizorilor plătitori ai T.V.A. pe valorile materiale, serviciile procurate pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător.
    Prin urmare, în cazul în care activele materiale au fost distruse în urma incident (sau au fost sustrase), suma T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată pe valorile materiale distruse nu se trece în cont, deoarece acestea nu se conformă cerinţei stabilite în art. 102 alin. (1) din Codul fiscal, în partea ce ţine de utilizarea lor pentru efectuarea livrărilor impozabile.
    Respectiv, în temeiul aliniatului (4) al articolului menţionat, T.V.A. aferentă valorilor materiale care au fost distruse în urma incidentului (sau au fost sustrase) şi nu au fost antrenate în activitatea de întreprinzător , se va raporta la cheltuielile perioadei.
    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 178 din 11.07.2012 (publicată în Monitorul Oficial nr. 190-192 (4228-4230) din 14.09.2012), în vigoare de la data publicării.]
    În conformitate cu prevederile art. 102 alin. (1) din Codul fiscal, subiecţilor impozabili, înregistraţi conform art.112 şi 1121 li se permite trecerea în cont a sumei TVA achitate sau care urmează a fi achitate furnizorilor plătitori ai TVA pe valorile materiale, serviciile procurate pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător. Prin urmare, în cazul în care activele materiale au fost distruse în urma incident (sau au fost sustrase), suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată pe valorile materiale distruse nu se trece în cont, deoarece acestea nu se conformă cerinţei stabilite în art. 102 alin. (1) din Codul fiscal, în partea ce ţine de utilizarea lor pentru efectuarea livrărilor impozabile. Respectiv, în temeiul aliniatului (4) al articolului menţionat, TVA aferentă valorilor materiale care au fost distruse în urma incidentului (sau au fost sustrase) şi nu au fost antrenate în activitatea de întreprinzător , se va raporta la cheltuielile perioadei. 

7. (28.21.8)
    Se permite trecerea în cont a TVA achitată pentru valorile materiale şi serviciile procurate care nu sunt folosite pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzători?
    Trecerea în cont a acestor sume nu se va permite, deoarece potrivit prevederilor art. 102 alin.(1) din Codul fiscal, subiecţilor impozabili, înregistraţi în calitate de plătitori ai T.V.A., li se permite trecerea în cont a sumei T.V.A. achitate sau care urmează a fi achitate furnizorilor plătitori ai T.V.A pe valorile materiale, serviciile procurate pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător.
    În cazul, însă, în care livrările se efectuează în afara activităţii de întreprinzător, T.V.A. aferentă procurărilor respective, în temeiul art.102 alin.(4) din Codul fiscal, nu se trece în cont şi se raportează la consumurile sau cheltuielile perioadei.

Arhiva
    Trecerea în cont a acestor sume nu se va permite, deoarece potrivit prevederilor 102 alin.(1) din Codul fiscal, subiecţilor impozabili, înregistraţi în calitate de plătitori ai T.V.A. li se permite trecerea în cont a sumei T.V.A. achitate sau care urmează a fi achitate furnizorilor plătitori ai T.V.A pe valorile materiale, serviciile procurate pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător.
    În cazul, însă, în care livrările se efectuează în afara activităţii de întreprinzător, T.V.A. aferentă procurărilor respective, în temeiul art.102(4) din Codul fiscal, nu se trece în cont şi se raportează la cheltuielile perioadei.
    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 320-321/871 din 31.12.2013), în vigoare la data 01.01.2014.]
    (în vigoare pînă la 01.01.2014)
    Trecerea în cont a acestor sume nu se va permite, deoarece potrivit prevederilor 102 alin.(1)  din Codul fiscal, subiecţilor impozabili, înregistraţi conform art. 112 li se permite trecerea în cont a sumei T.V.A. achitate sau care urmează a fi achitate furnizorilor plătitori ai T.V.A pe valorile materiale, serviciile procurate pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător.
    În cazul, însă, în care livrările se efectuează în afara activităţii de întreprinzător, T.V.A. aferentă procurărilor respective, în temeiul art.102(4) din  Codul fiscal, nu se trece în cont şi se raportează la cheltuielile perioadei.
    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 178 din 11.07.2012 (publicată în Monitorul Oficial nr. 190-192 (4228-4230) din 14.09.2012), în vigoare de la data publicării.]
    Trecerea în cont a acestor sume nu se va permite, deoarece potrivit prevederilor 102 alin.(1) din Codul fiscal, subiecţilor impozabili, înregistraţi conform art.112 si 1121 li se permite trecerea în cont a sumei TVA achitate sau care urmează a fi achitate furnizorilor plătitori ai T.V.A pe valorile materiale, serviciile procurate pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător. În cazul, însă, în care livrările se efectuează în afara activităţii de întreprinzător, TVA aferentă procurărilor respective, în temeiul art.102(4) din Codul fiscal, nu se trece în cont şi se raportează la cheltuielile perioadei.

8. (28.21.5)
    Care este modalitatea de trecere în cont a sumei TVA, în cazul în care valoarea în vamă la valorile materiale importate prevalează asupra celei din factura eliberată de furnizorul nerezident?
    Conform art. 102 alin. (6) lit. b) din Codul fiscal, subiectul impozabil are dreptul la trecerea în cont a T.V.A. achitată la mărfurile importate în baza documentului, eliberat de autorităţile vamale, care confirmă achitarea T.V.A.

Arhiva
    Care este modalitatea de trecere în cont a sumei TVA, în cazul în care valoare în vamă la valorile materiale importate prevalează asupra celei din factură?
    Se va permite trecerea în cont a sumei TVA achitată la momentul importului, în baza declaraţiei vamale.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...