37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr.1005 din 16.07.2014

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr.1005 din 16.07.2014

23.07.2014
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr.1005 din 16.07.2014

1. (29.1.8.28)
Care este regimul fiscal aplicat unei instituţii de învăţămînt, dacă aceasta este finanţată parţial sau integral de la buget?
        În conformitate cu prevederile art.513 din Codul fiscal, instituţiile de învăţămînt se scutesc de impozitul pe venitul obţinut din livrarea serviciilor, mărfurilor legate de procesul instructiv de producţie şi educativ cu condiţia alocării mijloacelor obţinute din livrarea acestor servicii, mărfuri în scopuri de instruire generală.
        Totodată, în conformitate cu prevederile art. 51 din Codul fiscal, sînt scutite de impozit autorităţile publice şi instituţiile publice finanţate din bugetul public naţional.
        Astfel, dat fiind faptul că, în conformitate cu prevederile art.184 alin.(1) din Codul civil, instituţia publică este finanţată parțial sau integral de la bugetul autorităţii publice locale, în cazul în care aceasta beneficiază de o astfel de finanţare, va fi scutită în condițiile art.51 din Codul fiscal.

2. (29.1.8.27)
Care este regimul fiscal aplicat unei instituţii de învăţămînt, dacă aceasta este în totalitate la autofinanţare?
        În conformitate cu prevederile art.513 din Codul fiscal, instituţiile de învăţămînt se scutesc de impozitul pe venitul obţinut din livrarea serviciilor, mărfurilor legate de procesul instructiv de producţie şi educativ cu condiţia alocării mijloacelor obţinute din livrarea acestor servicii, mărfuri în scopuri de instruire generală.
        Respectiv, instituția de învățămînt benefeciară de scutirea privind impozitul pe venit în cazul în care aceasta se conformă criteriilor stabilite prin art.513 din Codul fiscal.

3. (29.1.3.49)
Cum urmează a fi efectuate deducerile cheltuielilor ce țin de procurarea vizei pentru angajatul delegat în interes de serviciu, dacă durata pentru care se eliberează viza depășește perioada aflării nemijlocită a angajatului peste hotare în interes de serviciu?
        În conformitate cu prevederile art.24 alin.(3) din Codul fiscal, deducerea cheltuielilor de delegații, de reprezentanță, de asigurare a agenților economici se permite în limitele stabilite de Guvern.
        Totodată, în conformitate cu pct.29 lit. a) din Regulamentul cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.10 din 05.01.2012, salariatului delegat i se restituie, potrivit documentelor primare prezentate de el, cheltuielile pentru obținerea pașaportului străin și a vizei, precum şi a vizei de reședință în pașaport și alte taxe aferente obținerii acestora.
        De asemenea, conform prevederilor art.44 din Codul fiscal, persoanele juridice utilizează metoda contabilității de angajamente, prin care se înțelege metoda conform căreia:
        a) venitul este raportat la anul fiscal în care a fost cîştigat;
        b) deducerea se permite în anul fiscal în care au fost calculate sau au fost suportate cheltuielile ori au fost efectuate alte plăti, cu condiția că aceste cheltuieli și plăti nu trebuie raportate la un alt an fiscal în scopul reflectării corecte a venitului.
        Astfel, dat fiind faptul că nici Codul fiscal, nici Regulamentul nominalizat nu specifică o careva restricție în ceea ce ține de mărimea cheltuielilor ce urmează a fi deduse și nici necesitatea determinării unui cuantum procentual aferent aflării persoanei delegate în interes de serviciu peste hotarele țării, cheltuielile vor fi permise la deducere în cuantum întreg în perioada fiscală, în care persoana s-a aflat în deplasare și în care aceasta va utiliza pașaportul străin şi visa în scopul deplasării.

4. (29.1.7.55)
Agentul economic, în perioada anului 2013, a procurat în baza actului de achiziție de la persoană fizică-cetățean producție din fitotehnie și horticultură, pentru care achitarea a fost efectuată la începutul anului 2014. Pornind de la modificările operate în art. 901 alin. (35) din Codul fiscal, care se pun în aplicare începînd cu 2014, care prevederi urmează să fi aplicate asupra acestei tranzacții luînd în considerație faptul că achiziționarea a fost efectuată în anul 2013, iar achitarea a fost în anul 2014?
        În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, pentru persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, în scopuri fiscale, se aplică metoda de evidență - contabilitatea de casă. De asemenea, potrivit art. 44 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, prin contabilitate de casă se înţelege metoda conform căreia venitul este raportat la anul fiscal în care acesta este obţinut în mijloace băneşti sau sub formă de proprietate materială.
        Totodată, conform prevederilor art. 901 alin. (35) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 reţin un impozit în mărime de 2% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către acestea aferente livrării producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor şi a produselor derivate din nuci, şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, cu excepţia laptelui natural.
        Astfel, asupra plăților achitate pentru achiziționarea producției din fitotehnie și horticultură se vor răsfrînge normele perioadei fiscale în care au fost efectiv obținute aceste plăți.
        Prin urmare, reieșind din întrebarea abordată, plățile se vor impozita conform normelor fiscale stabilite pentru perioada fiscală 2014.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...