37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Banii achitați în plus la stat pot fi recuperați în maxim 6 ani

Banii achitați în plus la stat pot fi recuperați în maxim 6 ani

18.04.2017750 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

    Banii plătiți în plus la achitarea unor taxe, amenzi, penalități sau impozite vor putea fi recuperați în maxim 6 ani, altfel suma se va stinge prin prescripţie. Regulamentul privind modul de stingere a obligației fiscale și anulare a sumelor plătite în plus prin prescripție intră în vigoare, de astăzi, 14 aprilie. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial.

    Conform Regulamentului, suma plătită în plus constituie suma obligaţiei fiscale plătită prin vărsare, încasare sau prin executare silită, în cuantum mai mare decât cel prevăzut în conformitate cu legislaţia fiscală. Dreptul contribuabilului la stingerea prin compensare a obligaţiei fiscale din suma achitată în plus sau la restituirea din contul sumelor plătite în plus sau al sumelor care, potrivit legislaţiei fiscale, urmau a fi restituite, neexercitat în termen de 6 ani de la data curgerii termenului de prescripţie, se stinge prin prescripţie.

    Serviciul Fiscal de Stat are, însă, obligația de a informa în scris contribuabilul despre suma plătită în plus în termen de cel mult 12 luni de la data survenirii termenului de anulare prin prescripție. Acest termen poate fi suspendat în cazul depunerii cererii privind executarea compensării şi/sau restituirii.

    În caz contrar, în termen de cel mult 6 luni de la data survenirii termenului de stingere prin prescripţie se finalizează procedura de perfectare/acumulare a documentelor necesare emiterii/adoptării deciziei privind stingerea obligației fiscale al cărei termen de prescripție a expirat.

Pachetul documentelor confirmative necesare pentru adoptarea deciziei privind stingerea obligaţiei fiscale al cărei termen de prescripție a expirat include:

  • documentul care confirmă data apariţiei obligaţiei fiscale;
  • actul de carenţă, cu anexarea informaţiilor primite de la organele în adresa cărora au fost remise interpelări în vederea identificării bunurilor pasibile urmăririi;
  • actele procedurale (documente executorii în conformitate cu legislația în vigoare), în cazul executării silite prin intermediul instanţei de judecată și/sau executorului judecătoresc.

    Formularele deciziilor privind stingerea obligației fiscale, a căror termen de prescripție a expirat, atât pentru organele cu atribuții de administrare fiscală, cât și pentru consiliile locale, au fost, de asemenea, publicate în Monitorul Oficial.

    Potrivit autorilor, Regulamentul permite reducerea restanței nerecuperabile existente în evidența organelor cu atribuții de administrare fiscală și a serviciilor de colectare a impozitelor și taxelor locale. La fel, acordă posibilitatea de a pune accentul pe aplicarea acțiunilor de executare silită a restanțelor curente la bugetul public național posibile a fi încasate. Totodată, va permite anularea supraplăților din sistemul de evidență a serviciului Fiscal de Stat pentru care contribuabilii nu sunt în drept să solicite compensarea sau/și restituirea.

În conformitate cu prevederile Codului fiscal, în prezent, sunt reglementate următoarele moduri de stingere a obligațiilor fiscale: prin achitare, anulare, prescripție, scădere, compensare sau executare silită.

Într-un interviu pentru BizLaw, șeful SFS, Serghei Pușcuța a menționat că rambursarea impozitului de către stat, se face foarte rapid și nu sunt rețineri de plată în afara termenului legal prevăzut, 45 de zile, pentru rambursarea impozitului pe venit. "Fiecare contribuabil, nu chiar onest, poate veni și solicita rambursări fantastice din bugetul cetățenilor. Nu putem rambursa doar în baza unei cereri, trebuie să verificăm", a mai spus Serghei Pușcuța.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...