37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Aveți restanțe la buget și vreți să le amânați? Aici găsiți formularele necesare

Aveți restanțe la buget și vreți să le amânați? Aici găsiți formularele necesare

05.08.20163.050 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Astăzi a fost publicat în Monitorul Oficial, Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 105 din 28.07.2016 prin care a fost aprobat Contractul-tip privind modificarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale prin amînare sau eşalonare și Contractul de gaj aferent asigurării obligaţiei fiscale a cărui termen de stingere a fost modificat prin amînare sau eşalonare. Aceste formulare au fost aprobate ca urmare a expunerii în redacție nouă a articolului 180 din Codul fiscal, în urma modificărilor efectuate prin Legea nr. 138 din 17.06.2016.

Prin Contractul-tip privind modificarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale prin amînare sau eşalonare, organul fiscal se va obliga:
a) până la expirarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale, modificat prin amânare/eşalonare, să nu întreprindă acţiuni de executare silită faţă de debitor pe sumele obligaţiilor fiscale ce constituie obiect al prezentului contract, iar acţiunile declanşate să fie suspendate;
b) să calculeze majorarea de întârziere (penalitatea) aferentă obligaţiei fiscale eşalonate sau amânate.
c) să asigure stingerea obligaţiei fiscale supuse eşalonării sau amânării, prin constituirea unor garanţii sub formă de gaj asupra bunurilor imobile şi/sau mobile, ce-i aparţin cu drept de proprietate debitorului, în volumul necesar acoperirii pe deplin a sumei eşalonate/amânate;
d) să acorde modificarea stingerii obligaţiei fiscale prin eşalonare sau amânare, numai pe o perioadă de până la 12 luni consecutive;
e) să nu încheie contracte ulterioare cu debitorul aferent modificării termenului de stingere a obligaţiilor fiscale ce constituie obiect al contractului.

Debitorul se va obliga:
a) să achite în termen şi integral (conform anexei contractului) obligaţiile fiscale ce constituie obiect al prezentului contract;
b) să efectueze achitarea pe deplin şi în termen a majorării de întârziere (penalităţii) aferente obligaţiilor fiscale eşalonate/amânate, cât şi a obligaţiilor fiscale curente, ce iau naştere în perioada valabilităţii prezentului contract;
c) în scopul garantării stingerii obligaţiei fiscale ce constituie obiect al prezentului contract să pună sub gaj organului fiscal numai bunuri imobile şi/sau mobile ce-i aparţin cu drept de proprietate, într-un volum necesar acoperirii sumei eşalonate/amânate şi care sunt libere de orice sarcini;
d) să suporte incontestabil achitarea şi/sau rambursarea oricăror cheltuieli suportate de către organul fiscal, legate de constituirea, înregistrarea, radierea şi/sau realizarea dreptului la gaj.

În caz de neîndeplinire şi/sau tărăgănare de către debitor a obligaţiilor sale menționate mai sus, organul fiscal va fi în drept în mod unilateral să rezilieze contractul şi să întreprindă acţiuni legate de exercitare a dreptului la gaj, fiind inclusiv întreprinse acţiuni de asigurare şi/sau executare silită prevăzute de Codul fiscal şi/sau alte acte normative/legislative, în vederea încasării forţate a obligaţiilor fiscale ce constituie obiect al contractului.

La punerea în gaj a bunurilor imobile şi/sau mobile ce-i aparţin cu drept de proprietate debitorului într-un volum necesar acoperirii sumei eşalonate/amânate se va întocmi Contractul de gaj aferent asigurării obligaţiei fiscale a cărui termen de stingere a fost modificat prin amînare sau eşalonare. Acest contract va conține lista bunurilor, valoarea acestora, actele în original a acestora, precum și drepturile și obligațiile părților.

Tot astăzi a fost publicat și Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 143 din 13.09.2002, prin care s-a abrogat vechiul Contract-tip privind modificarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale prin amînarea sau eşalonarea plăţilor și s-a modificat formularul "Act de sechestru" şi anexa la act "Lista bunurilor sechestrate", formularul "Cerere pentru participare la licitaţie" (pentru persoanele juridice) și formularul "Cerere pentru participare la licitaţie" (pentru persoane fizice).

Cele două ordine menționate mai sus intră în vigoare din data de astăzi, 5 august, data publicării.

Astăzi a fost publicat în Monitorul Oficial, Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 105 din 28.07.2016 prin care a fost aprobat Contractul-tip privind modificarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale prin amînare sau eşalonare și Contractul de gaj aferent asigurării obligaţiei fiscale a cărui termen de stingere a fost modificat prin amînare sau eşalonare. Aceste formulare au fost aprobate ca urmare a expunerii în redacție nouă a articolului 180 din Codul fiscal, în urma modificărilor efectuate prin Legea nr. 138 din 17.06.2016.

Prin Contractul-tip privind modificarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale prin amînare sau eşalonare, organul fiscal se va obliga:
a) până la expirarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale, modificat prin amânare/eşalonare, să nu întreprindă acţiuni de executare silită faţă de debitor pe sumele obligaţiilor fiscale ce constituie obiect al prezentului contract, iar acţiunile declanşate să fie suspendate;
b) să calculeze majorarea de întârziere (penalitatea) aferentă obligaţiei fiscale eşalonate sau amânate.
c) să asigure stingerea obligaţiei fiscale supuse eşalonării sau amânării, prin constituirea unor garanţii sub formă de gaj asupra bunurilor imobile şi/sau mobile, ce-i aparţin cu drept de proprietate debitorului, în volumul necesar acoperirii pe deplin a sumei eşalonate/amânate;
d) să acorde modificarea stingerii obligaţiei fiscale prin eşalonare sau amânare, numai pe o perioadă de până la 12 luni consecutive;
e) să nu încheie contracte ulterioare cu debitorul aferent modificării termenului de stingere a obligaţiilor fiscale ce constituie obiect al contractului.

Debitorul se va obliga:
a) să achite în termen şi integral (conform anexei contractului) obligaţiile fiscale ce constituie obiect al prezentului contract;
b) să efectueze achitarea pe deplin şi în termen a majorării de întârziere (penalităţii) aferente obligaţiilor fiscale eşalonate/amânate, cât şi a obligaţiilor fiscale curente, ce iau naştere în perioada valabilităţii prezentului contract;
c) în scopul garantării stingerii obligaţiei fiscale ce constituie obiect al prezentului contract să pună sub gaj organului fiscal numai bunuri imobile şi/sau mobile ce-i aparţin cu drept de proprietate, într-un volum necesar acoperirii sumei eşalonate/amânate şi care sunt libere de orice sarcini;
d) să suporte incontestabil achitarea şi/sau rambursarea oricăror cheltuieli suportate de către organul fiscal, legate de constituirea, înregistrarea, radierea şi/sau realizarea dreptului la gaj.

În caz de neîndeplinire şi/sau tărăgănare de către debitor a obligaţiilor sale menționate mai sus, organul fiscal va fi în drept în mod unilateral să rezilieze contractul şi să întreprindă acţiuni legate de exercitare a dreptului la gaj, fiind inclusiv întreprinse acţiuni de asigurare şi/sau executare silită prevăzute de Codul fiscal şi/sau alte acte normative/legislative, în vederea încasării forţate a obligaţiilor fiscale ce constituie obiect al contractului.

La punerea în gaj a bunurilor imobile şi/sau mobile ce-i aparţin cu drept de proprietate debitorului într-un volum necesar acoperirii sumei eşalonate/amânate se va întocmi Contractul de gaj aferent asigurării obligaţiei fiscale a cărui termen de stingere a fost modificat prin amînare sau eşalonare. Acest contract va conține lista bunurilor, valoarea acestora, actele în original a acestora, precum și drepturile și obligațiile părților.

Tot astăzi a fost publicat și Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 143 din 13.09.2002, prin care s-a abrogat vechiul Contract-tip privind modificarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale prin amînarea sau eşalonarea plăţilor și s-a modificat formularul "Act de sechestru" şi anexa la act "Lista bunurilor sechestrate", formularul "Cerere pentru participare la licitaţie" (pentru persoanele juridice) și formularul "Cerere pentru participare la licitaţie" (pentru persoane fizice).

Cele două ordine menționate mai sus intră în vigoare din data de astăzi, 5 august, data publicării.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...